Samodzielny Referat Edukacji  e-mail: ed@pultusk.pl

 

Maria Wodzyńska   Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji

kontakt : tel. 23 306 72 66

 

Marcin Jabłoński główny specjalista ds. oświaty
 kontakt : tel. 23 306 72 68

 

Dominik Pastewka główny specjalista ds.oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi

kontakt : tel. 23 306 72 68