I N F O R M A C J A


 

 Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1 ) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi  współczesnej komunikacji, a w szczególności poprzez
- korzystanie z poczty elektronicznej – um@pultusk.pl,
- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EBOI - https://pultusk.eboi.pl/
- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - http://epuap.gov.pl/
- przesyłanie faksów ( 023) 692-42-96
3) skorzystania z usług  przeszkolonego pracownika .
W Urzędzie Miejskim w Pułtusku osobą przeszkoloną w zakresie obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest  Pani Janina Ewa Kamińska - tel. (023) 692-84-24
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług  przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie .