KONTROLE
 
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5-12-2012 r. Zobacz>>>
 
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Pułtusk za okres
od 1-01- 2011 r. do 31-12-2011 r. przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową  w 2012 r. Zobacz>>>
 
Wystapienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 28-01-2013 r. Zobacz>>>

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w roku 2008  protokol_rio.pdf   Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>

 
Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w latach 2007 - 2009 Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>
 
Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 08.02.2010 r.  Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne Zobacz>>>
 
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pułtusk za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:
- część I Zobacz>>>
- część II Zobacz>>>
- część III Zobacz>>>
- część IV Zobacz>>>
Wystąpienie pokontrolne. Zobacz>>>