Zarządzenia z 2002 roku

Zarządzenie Nr 1/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zrządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopoada 2002r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 5/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 /2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miejskim. Zobacz>>>

Zarządzenie  Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miejskim. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 9/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenia z 2003 roku

Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie powołania stałego zespołu kontrolnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę Domu Pogrzebowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 9/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy - w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 10/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie czasu pracy. Zobacz>>>

Przeskok w numeracji.

Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie określenia regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I półrocze 2003r.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 18/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru w drodze konkursu - kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru w drodze konkursu - kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Putrzyńskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Hanny Niedbały - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Milera  - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Krupy - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa Morawskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Karkowskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie utworzenia Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów na II półrocze 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i ich wysokości dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2003r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miejskiego w Pułtusku na stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2003r. w sprawie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 września 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2003r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>>

Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> zarz52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Piekarskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>   

Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

 

Zarządzenia z 2004 roku.

Zarządzenie Nr 58/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 stycznia 2004r. zmieniające zarządzenie nr 9/2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001r. z póżn. zm. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 59/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 marca 2004r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 marca 2004r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 60a/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 61/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 62/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie odwołania Dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 64/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 65/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 66/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 kwietnia 2004r.  w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 67/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia znajdującego się w użytkowaniu Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 69/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 70/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku za 2003 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 71/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 72/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2004r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 73/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 74/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I półrocze 2004 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 75/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 76/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania na terenie miasta i gminy Pułtusk formacji obrony cywilnej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 79/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 81/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 83/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 86/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i ich wysokości dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 87/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miejskiego w Pułtusku na stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 88/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 89/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 90/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie ustalenia wykazu ksiąg rachunkowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 91/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na II półrocze 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 94/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego na tetrenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 98/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.   Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 100/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 101/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 102/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 104/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zakładowych formacji obrony cywilnej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 105/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 106/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji ds. obmiaru lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 110/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 111/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 112/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 113/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicach Staszica, Kotlarska, Al. Polonii i na zapleczu Świętojańskiej w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicach na "Osiedlu Nowaka " w Pułtusku." Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

 

Zarządzenia z 2005r.

Zarządzenie Nr 123/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia otwartego konkursu pn: "Dożywianie dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 124/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 125/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 126/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 127/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 128/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzamianacyjnej dla Marzeny Miętkiewicz -nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 129/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Remont świetlicy i klasy zerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bobach". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 131/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 132/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 133/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zobacz>>>    

Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 136/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 137/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 138/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 139/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie powołania komisji ds. obmiaru lokali mieszkalnych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 140/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 141/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 142/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 143/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 144/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 146/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 147/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Malik - Malickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 148/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 149/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 150/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 151/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w  ulicach na "Osiedlu Nowaka" w Pułtusku - roboty drogowe". Zobacz>.

Zarządzenie Nr 152/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 153/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 154/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia inkasentów. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 155/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji nadzorującej przebieg "Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim w latach 2003 - 2006 w gminie Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 156/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej we wsi Kleszewo - Olszak". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 157/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec, gm. Pułtusk - przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 618 do wsi Grabówiec w km (0+080: 1+327)". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 158/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 159/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 160/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Kwiatkowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 161/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Dąbrowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopiewń nauczyciela mianowanego. Zobacz>>.

Zarządzenie Nr 162/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Teresy Żołnierzak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 163/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Kowalewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Milczarczyk, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 165/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Majewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Żołnierzak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrz Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>.

Zarządzanie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r . w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005rok.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na przeprowadzenie emisji programu obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Archackiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Łukasza Miłoszewskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agaty Śniegockiej - Zawadzkiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 173/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 lipca 2005r . w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 175/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Archackiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 176/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzania o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Łukasza Miłoszewskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 177/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Budowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 182/2005 Burmsitrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 183/2005  Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru  dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec - Stara Wieś w km 0+000- 1+110 i Grabówiec - Nowiny 0+000- 1+540". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 186/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Remont Ratusza w Pułtusku". Zobacz>>

Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "wykonanaie oświetlenia zewnętrznego Bazyliki w Pułtusku - część I instalacja". Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2005r . w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2005r . w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 192/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Pułtuska z dnia 28 września 2005r . w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskiem w Pułtusku i procedury jego aktualizacji.  Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 194/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 195/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 196/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2005r . w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. wprowadzonego zarządzeniem nr 168/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 198/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Wykonanie oświetlenia zewnętrznego Bazyliki w Pułtusku, osprzęt" zgodnie z umową Nr RG-342-271/05. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 199/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2005r . w sprawie odwołania Zastęcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 200/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 pażdziernika 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 201/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 203/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 204/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2005r . w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 205/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 listopada 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 206/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2005r . w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 207/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 208/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie utworzenia Katalogu Gminy Pułtusk i wprowadzenie obowiązku jego stosowania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 209/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 210/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Karasiewicz, nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 211/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marty Myszor, nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 212/2005 Burmistrz Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 213/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 214/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 215/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 216/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie. zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 217/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r . w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 219/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 221/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 grudnia 2005r . zmieniające zarządzenie Nr 215/05 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24.11.2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 222/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 155 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20.06.2005r. w sprawie powołania komisji nadzorującej przebieg "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim w latach 2003-2006 w gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 223/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Modernizacja terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnzajum Nr 3 w Pułtusku - Etap II". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 224/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 grudnia 2005r . zmieniające zarządzenie nr 213/05 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24. 11.2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 225/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Budowa kanlizacji sanitarnej z przyłączami Pułtusk - Popławy, zadanie I do Szpitala w budowie". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 226/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 227/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2005r.   w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. „Roboty budowlane modernizacji terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku”. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 228/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: Budowa oświetlenia na terenie miasat i Gminy Pułtusk". Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 229/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew. Zoabcz>>>

Zarządzenie Nr 230/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 231/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie przyjęcia i stosowania procedury dotyczącej przygotowania i rozpropagowania informatora budżetowego w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 232/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie stworzenia "Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalnosci. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 233/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie uruchomienia samorządowego serwisu informacyjnego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 234/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie: wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 236/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania przez urzędników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>   

 Zarządzenia z 2006 roku

Zarządzenie Nr 237/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 238/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Kaźmierczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 239/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 240/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 241/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2006r . w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 242/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 lutego 2006r . w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 243/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2006r . w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za 2005 rok. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 244/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r . w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 245/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdnia finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2005 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 246/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r . w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 247/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 248/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 marca 2006r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanaia budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 249/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 marca 2006r . w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania ofert na zadania zlecone przez Gminę Pułtusk do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 250/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 251/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Budżetu Gminy Pułtusk na 2006r.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 252/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 kwietnia 2006r.  w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 253/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 254/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budzecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 255/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 256/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie utworzenia kont użytkowników dla jednostek organizacyjnych gminy Pułtusk w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku – www.umpultusk.bip.org.pl . Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 257/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia poddomen domeny pultusk.pl jednostkom organizacyjnym gminy Pułtusk. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 258/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przatargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 259/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>>

Zarządzenie Nr 260/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 261/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 262/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

  Zarządzenie Nr 263/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk w powiatowych ćwieczeniach Zespołu ds. Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku i Akademii Obrony Narodowej pod kryptonimem "PIERŚCIEŃ 2006" Zobacz >>> 

Zarządzenie Nr 264/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji odbioru dla zadania pn. "Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej "Szlak Pełty" wyposażenie centrum wsi w tablice informacyjne". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru roboty związanej z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej  na działce 189/2 przy ul. Piotra Skargi 12 w Pułtusku , objetej umową nr GGA 342-1/2/06.Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 266/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 267/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 268/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki Bąk , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 269/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Roze, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 270/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Kamińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 271/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Łach, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 272/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Roberta Piątkowskiego , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 273/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. zmianiająca zarzadzenie nr 252/06 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 274/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 275/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 276/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 277/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu Terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 278/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 279/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 280/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>

Zarządzenie nr 281/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 282/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 283/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 284/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dn1ia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego i zasilania energetycznego pompowni fontanny”. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 285/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji Odbioru dla zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego i zasilania energetycznego terenu targowiska przy ul. Wyszkowskiej w Pułtusku”. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 286/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia  2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 287/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 288/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej . Zobacz>>>

Zarządzenie nr 289/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w składzie komisji konkursowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 290/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 291/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia  2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 292/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniająca zarządzenie nr 283/06 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 293/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 294/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ulicy 17 Sierpnia 14 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 295/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 września 2006r. w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 294/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 września 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk  przy ul. 17 Sierpnia w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 296/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 297/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 września 2006r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych gminy Pułtusk pełnionych na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy Pułtusk w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 298/200 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 299/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 300/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 września 2006r. w sprawie przygotowania do realizacji na terenie gminy Pułtusk zadań operacyjnych wykonywanych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 301/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk przeprowadzanych przez Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Otłowskiej , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 303/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 października 2006r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 304/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 października 2006r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 301/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk przeprowadzanych przez Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 305/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 306/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 307/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie  zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 308/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2006r. w sprawie  powołania Komisji do przekazania w zarządzenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pułtusk poł. w Pułtusku przy ul. Kościuszki 183. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 309/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 310/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 311/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 312/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 313/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie . Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 314/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 315/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 316/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopad 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 317/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopad 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należącej do Wspólnoty Gruntowej „Rybitew” poł. w obrębie 5 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 318/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 listopad 2006r. w sprawiezmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 319/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 listopada 2006 w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy. Zobacz >>>