Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk V kadencji

 

Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2006 r.  w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zobacz>>>    

Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6a/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6b/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ul. 17 Stycznia 14 w Pułtusku, objętej umową Nr GGA.342-1/61/06.  Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>    Schemat organizacyjny.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 stycznia 2007 r . w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r . w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Pułtusku, objętej umową Nr GGA.342/1-95/06. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r . w sprawie wyboru form przeprowadzenia konsultacji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk dotyczących zmiany granic Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>> Wzór oferty. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Część opisowa. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 40/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2007. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 11 czerwca 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 11 czerwca 2007r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk we wsi Płocochowo, Gmina Pułtusk, objętej umową Nr GGA. 342/1-16/07.  Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r . w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r . w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 5. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Pułtusk udziału wynoszącego ½ części we własności nieruchomości położonej przy ul. Zaułek 1 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Gminy Pułtusk w powiatowych ćwiczeniach prowadzonych pod kryptonimem "NAREW 2007".  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r . w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Pułtusk - Popławy. Zobacz>>>

Zarządzenie 73/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie odwołania Elizy Wojtaszek ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, Gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 26 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 86/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 87/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 91/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 93/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001 r. z późn. zm. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 95/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 września 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 września 2007 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2007 r . w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 98/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2007 r . w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 99/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 października 2007r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatem są mieszkańcy wsi Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 100/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa Pana Artura Pomieszcz w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 101/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pułtusku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 103/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 października 2007 r . w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych Nr 12, 13 i 16 w Pułtusku. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 104/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 12, 13 i 16 w Pułtusku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 105/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 106/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 107/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>   

Zarządzenie Nr 108/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 października 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 109/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 112/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 113/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 114/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 115/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 116/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 118/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 119/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania specjalisty ds. ekoenergetyki w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 121/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 122/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 123/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 124/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 125/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Lipniki Nowe. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2008 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 172/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 173/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień od opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych oraz upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Pułtusk do udzielania zwolnień. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 175/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 176/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej znajdującego się we właściwych jednostkach organizacyjnych, według stanu na dzień 31 października 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 177/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 180/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 181/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 182/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 183/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 185/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 186/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 187/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania wniosków na programy profilaktyczne realizowane w 2009 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez jednostki budżetowe Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 188/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 189/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 190/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. Zobacz>>>

Nr 191/2008 - numer niewykorzystany.

Zarządzenie Nr 192/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 193/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 194/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 195/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 196/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 197/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 199/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 201/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 202/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 203/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 204/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 205/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 206/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 207/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 208/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 218/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 220/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 221/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 228/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 229/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zorganizowania gminnych ćwiczeń obronnych prowadzonych pod kryptonimem "Pułtusk 2009" w ramach powiatowych ćwiczeń organów gmin, służb, inspekcji i straży oraz zespołów zarządzania kryzysowego, prowadzonych pod kryptonimem "Pierścień 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Pułtusku w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 247/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 249/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Z arządzenie Nr 254/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 255/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 257/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 260/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk 20 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 261/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 262/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 263/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 264/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 265/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 266/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 268/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 269/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 270/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 271/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 272/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 273/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 274/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 275/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 276/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 277/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 278/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 279/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 280/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 281/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 282/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 283/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 284/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 285/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 286/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 287/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 288/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 289/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 290/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 291/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 292/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 294/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 296/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 297/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 298/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 299/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 300/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 301/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 303/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 304/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 305/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 306/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 307/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 308/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 - 2012 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2012. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 309/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 310/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 311/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 312/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 315/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 316/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki paliatywno - hospicyjnej w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 317/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 318/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 319/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 320/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego oraz procedur audytu wewnętrznego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 323/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmian kwot wydatków, które podlegają zmianie w planach finansowych jednostek. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 325/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 326/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 327/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 328/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań w zakresie opieki paliatywno - hospicyjnej w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 331/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 332/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 333/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian kwot wydatków, które podlegają zmianie w planach finansowych jednostek. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 334/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 335/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 336/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 337/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 338/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przemiarowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 339/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 340/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 344/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 346/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 347/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 348/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 349/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 351/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 352/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej znajdującego się we właściwych jednostkach organizacyjnych, wg stanu na dzień 30 października 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 353/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 354/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 355/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 356/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 358/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 359/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 360/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 361/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 362/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 363/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 364/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 364a/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 365/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 366/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 367/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 368/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 369/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 370/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>