Numer sprawy:


Data założenia:
2021-10-04

Temat:
Uchwała nr 3.d./329/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 27 września 2021 wyrażająca opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pułtusk za pierwsze półrocze 2021r

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: