Pułtusk, 06.09.2021r.

GGA.6733.28.2021

OBWIESZCZENIE

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Marszałek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek nr ewid.:

Obręb geodezyjny

Nr ewid. działki

10 miasta Pułtusk

177, 176/8, 190, 192/2, 192/1,

2 miasta Pułtusk

84

3 miasta Pułtusk

61, 62/1, 62/2, 63, 94/5, 93/9, 93/12, 93/10, 93/11, 118/2, 117/2, 116/2, 115/2, 114/4, 113/2, 112/5, 111/2, 110/2, 109/4, 108/4, 107/6, 107/4, 106/5, 104/4, 103/4, 101/4, 100/4, 99/5, 98/4, 97/2,96/2, 95/2, 94/8,93/15, 93/19, 93/17, 92/8, 91/4, 90/2, 79/2, 78/2, 77/2

4 miasta Pułtusk

1, 65, 64/5, 64/6, 64/7, 25/4, 26/1, 27, 62/1 61/5, 61/3, 59/1, 55/1, 54/3, 53/1, 51/1, 50/3, 49/12, 49/10, 116/1, 47/3, 114/1, 44/13, 44/11, 44/9, 44/4, 43/8, 43/6, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1, 34/1, 66/1

Kleszewo gm. Pułtusk

247, 128, , 264, 283/4, 237, 242/1, 242/8, 259/7, 260/6

 

             W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku) oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska tel. 23 306 72 37  justyna.borowska@pultusk.pl

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                              Wojciech Gregorczyk

Sporządziła: Justyna Borowska