Skład IV kadencji Rady Miejskiej w Pułtusku w latach 2002-2006


1. Ireneusz Purgacz                      Przewodniczący Rady Miejskiej


2. Andrzej Wiśniewski                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3. Wojciech Chodkowski              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

4. Jolanta Wałachowska                Przewodniczący Komisji Polityki

                                                                    Społeczne
5. Tadeusz Ochtabiński                  Przewodniczący Komisji Budżetu

                                                                  i Finansów

6. Andrzej Gurgielewicz                 Przewodniczący Komisji  Gospodarki         

                                                         Komunalne i Budownictwa  

7. Józef Gryc                                 Przewodniczący Komisji Polityki

                                                                    Regionalnej

8. Ryszard Befinger

9. Anna Bochenek

10. Roman Dukalski
11. Marian Gołąb

12. Elżbieta Iwanowska
13. Marek Kędzierski
14. Maria Korbal

15. Róża Krasucka

16. Marek Król

17. Sławomir Krysiak

18. Stanisław Nalewajk

19. Janusz Pawlak

20. Mirosław Szmeja

21. Zbigniew Owsiewski