Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska e mail: krs@pultusk.pl
 
Jolanta Zygmuntowicz Kierownik Wydziału
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Magdalena Grudzińska inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
kontakt tel: 23 306 72 27
 
Marta Łukawska referent ds. gospodarki komunalnej
kontakt tel: 23 306 72 27
 
Agnieszka Siekierska podinspektor ds. energii, komunikacji i monitoringu
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Wioletta Chmielewska pomoc administracyjna
kontakt tel. 23 306 72 27
 
Emilia Czarnecka inspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami
kontakt tel. 23 306 72 26
 
Barbara Godlewska inspektor ds. gospodarki odpadami
kontakt tel. 23 306 72 26
 
Anna Turadek - Korytkowska pomoc administracyjna
kontakt tel. 23 306 72 32
 
     Samodzielne Stanowisko ds. Mieszkaniowych
Justyna Ostrowska starszy inspektor
kontakt: tel. 23 306 72 67
                    518 499 722