SZP.271.8.2012                                                                                               Pułtusk 10.04.2012

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

Gmina Pułtusk, działając zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 758 ze zm.) unieważnia postępowanie na adaptację pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski