Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 12.07.2020 r.