Zamknij okno Drukuj dokument

Umowy

Umowa nr 1/2020 - dostawa artykułów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2020 - wynajem mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 3/2020 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2020 - organizacja szkoleń dla Sekretarzy. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2020 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2020 - przedłużenie usługi eGmina z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2020 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji SSW. Zobacz>>>

Umwoa nr 8/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2020 - konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2020 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 11/2020 - odbiór i zagospodarowanie iebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2020 - pełnienei dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 22/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 27/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 30/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2020 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2020 - podział nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2020 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2020 - dot. wysyłki wiadomości sms. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2020 - obsługa rezerwacji stanowisk i parkowania pojazdów na potrzeby handlu. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 47/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 48/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 49/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 50/2020 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 51/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku. Zobacz>>>

Umowa nr 52/2020 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2020 - czasowe przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich uznanych jako bezdomne. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 55/2020 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2020 - obsługarachunkowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2020 - prowadzenie serwisu wraz z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 58/2020 - określenie zasad udostępniania stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2020 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2020 - aktualizacja oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 61/2020 - demontaż szaf oraz anten systemu radiowego. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2020 - użytkowanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2020 - stała obsługa prawna. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2020 - świadczenie usług zastępstwa procesowego. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2020 - przeprowadzanie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2020 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2020 - umowa kompleksowa na oświetlenie uliczne. Zobacz>>>

Umowa nr 68/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 69/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 70/2020 - zamówienie na portalu publikacji. Zobacz>>>

Umowa nr 71/2020 - wykupienie powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 72/2020 - przeprowadzanie zajeć sekcji podnoszenia ciężarów. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2020 - przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zagospodarowania w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 76/2020 - dostawa oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2020 - wykonywanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2020 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 81/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2020 - przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2020 - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Zobacz>>>

Umowa nr 90/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 91/2020 - umieszczenie przyłacza w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2020 - demontaż oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 93/2020 - urządzenie przejezdności drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługamontażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 96/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2020 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 98/2020 - przeprowadzanie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2020 - sprzątanie terenów targowisk. Zobacz>>>

Umowa nr 101/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 102/2020 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 103/2020 - podłączenie tablic informacyjnych na przystankach autobusowych. Zobacz>>> + Aneks + Aneks nr 2

Umowa nr 104/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2020 - opracowanie audytu składowiska odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 107/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 108/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 110/2020 - udzielenie pomocy finansowej. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 113/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2020 - przekazanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2020 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2020 - umowa serwisowa o dostarczaniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 126/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 127/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2020 - zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie ścieków. Zobacz>>>

Umwoa nr 129/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 130/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 131/2020 - wykonanie projektu graficznego. Zobacz>>>

Umowa nr 132/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 133/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 134/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 135/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 136/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2020 - wykonanie rzutu lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 138/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 139/2020 - przewiezienie pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 140/2020 - pielęgnacja roślin. Zobacz>>>

Umowa nr 141/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 142/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 143/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 144/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 145/2020 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 146/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 147/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie  przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 148/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 149/2020 - przewóz płotków. Zobacz>>>

Umowa nr 150/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 151/2020 - usunięcie karp po drzewach. Zobacz>>>

Umowa nr 152/2020 - wykonanie badań geotechnicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 153/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 154/2020 - przebudowa przepustu drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 155/2020 - okreslenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 156/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 157/2020 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w miejscowości Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 158/2020 - umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umwoa nr 159/2020 - wykonanie monitoringu TV wraz z czyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

Umowa nr 160/2020 - umowa kupna. Zobacz>>>

Umowa nr 161/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 162/2020 - konfiguracja i uruchomienie Platformy Przetargowej, szkolenie użytkowników, bieżąca obsługa. Zobacz>>>

Umowa nr 163/2020 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 164/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 165/2020 - umowa sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 166/2020 - wykonanie przełączenia przyłaczy wodociągowych. Zobacz>>>

Umowa nr 167/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 168/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 169/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 170/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 171/2020 - aktualizacja i zmiana dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 172/2020 - podświetlenie tablicy nformacyjnej na rozkłady jazdy. Zobacz>>>

Umowa nr 173/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 174/2020 - umowa użyczenia cześci działki. Zobacz>>>

Umowa nr 175/2020 - dowóz ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 176/2020 - przestawienie drewnianych tablicy informacyjnej we wsi Jeżewo. Zobacz>>>

Umowa nr 177/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 178/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 179/2020 - przygotowanie oraz opracowanie kroniki. Zobacz>>> Aneks nr 1. Aneks nr 2

Umowa nr 180/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 181/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 182/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 183/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 184/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 185/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 186/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 187/2020 - przeprowadzenie badań geologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 188/2020 - przyłaczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

Umowa nr 189/2020 - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 190/2020 - umowa kupna- sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 191/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 192/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 193/2020 - zakup latarni oświetleniowej oraz wymiana uszkodzonej latarni. Zobacz>>>

Umowa nr 194/2020 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Umowa nr 195/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 196/2020 - opracowanie dokumentacji- koncepcji organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 197/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 198/2020 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanlnego. Zobacz>>>

Umowa nr 199/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 200/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 201/2020 - wykonanie chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 202/2020 - wykonanie robót budowlanych - utwardzenie terenu przy Al. Wojska Polskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 203/2020 - określenie wysokości i trybu przekazywania środków. Zobacz>>>

Umowa nr 205/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 206/2020 - umowa komplekowa. Zobacz>>>

Umowa nr 207/2020 - montaż tabliczek informujących poziom wody z okresu powodzi. Zobacz>>>

Umowa nr 208/2020 - świadczenie usług dradczych. Zobacz>>>

Umowa nr 209/2020 - przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 210/2020 - zamontowanie metalowego krzyża. Zobacz>>>

Umowa nr 211/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 212/2020 - dot. likwidacji dzikich wysypisk. Zobacz>>>

Umowa nr 213/2020 - pozimowe oczyszczanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 214/2020 - opracowanie projektu dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 215/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 216/2020 - modernizacja oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 217/2020 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów. Zobacz>>>

Umowa nr 218/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 219/2020 - przekazanie w użyczenie pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 220/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 221/2020 - wykonanie prac polegających na dostawie i montażu klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umowa nr 222/2020 - pełnienie Nadzoru Archeologicznego robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 223/2020 - zakup sprzętu komputerowego. Zobacz>>>

Umowa nr 224/2020 - wykonanie chodnika i zjazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 225/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługa montażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 226/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 227/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 228/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 229/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 230/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 231/2020 - wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 232/2020 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 233/2020 - wykonanie analizy formalno-prawnej dot. składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 234/2020 - zakup band reklamacyjnych oraz mat. Zobacz>>>

Umowa nr 235/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 236/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorczego osób. Zobacz>>> +Aneks nr 1 + Aneks nr 2

Umowa nr 237/2020 - przyłączenie do sieci. Zobacz>>>

Umowa nr 238/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 239/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 240/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 241/2020 - oczyszczanie terenu gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 242/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 243/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 245/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 246/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 247/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 248/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 249/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 250/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 251/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 252/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 253/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 254/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 255/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 256/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 257/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 258/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 259/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 260/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 261/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 262/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 263/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 264/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 265/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 266/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 267/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 268/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 269/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 270/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 271/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 273/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 274/2020 - wykonanie oznakowania poziomego. Zobacz>>>

Umowa nr 275/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 276/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 277/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 278/2020 - usunięcie obumarłych roślin z ronda. Zobacz>>>

Umowa nr 280/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 281/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 282/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 283/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 284/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 285/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 286/2020 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 287/2020 - użyczenie pojazdów elektrychnych. Zobacz>>>

Umowa nr 288/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 289/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 290/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 291/2020 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 292/2020 - aktualizacja dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 293/2020 - wyrażenie zgody na użytkowanie masztów telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 294/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 295/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 296/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 298/2020 - wykonanie odcinka drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 299/2020 - remont drogi gminnej w miejscowości Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 300/2020 - remont drogi gminnej - Pawłówek. Zobacz>>>

Umowa nr 301/2020 - utrzymanie i pielegnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 302/2020 - sporządzenie dokumentacji projektowej renowacji mogiły. Zobacz>>>

Umowa nr 303/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu. Zobacz>>>

Umowa nr 304/2020 - utrzymanie czystości i porządku. Zobacz>>>

Umowa nr 305/2020 - dostawa i montaż klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umowa nr 307/2020 - utwardzenie terenu pod altany śmieciowe. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 308/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej- przebudowa ul. Sosnowej. Zobacz>>>

Umowa nr 310/2020 - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych. Zobacz>>>

Umowa nr 311/2020 - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Ponikwi. Zobacz>>>

Umowa nr 312/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 313/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 314/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 315/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 316/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 317/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 318/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 319/2020 - pielęgnacja rond i rabat. Zobacz>>>

Umowa nr 320/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 321/2020 - sprzedaż sprzetu. Zobacz>>>

Umowa nr 323/2020 - przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 324/2020 - wykonanie robót drogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 325/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 326/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 327/2020 - wykonanie remonu lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 328/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 329/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 330/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 331/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 332/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 333/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 334/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 335/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 336/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 337/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 338/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 339/2020 - wykonanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 340/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 341/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 342/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 343/2020 - sprzdaż i dostawa fabrycznie nowych pojemników do segregacji. Zobacz>>>

Umowa nr 344/2020 - wykonanie rozbudowy nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 345/2020 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 347/2020 - wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodowych. Zobacz>>>

Umowa nr 348/2020 - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 349/2020 - rozbiórkaprzybudówki, wywóz materiałów. Zobacz>>>

Umowa nr 351/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 352/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 353/2020 - wykonanie obudowy śmietnika. Zobacz>>>

Umowa nr 355/2020 - utrzymanie konserwacji infrastruktury i obsługi monitoringu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 356/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 357/2020 - przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych. Zobacz>>>

Umowa nr 359/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 360/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 363/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 364/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 367/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 368/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 375/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 376/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 377/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 378/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 379/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 380/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 381/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 383/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 384/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 385/2020 - realizacja zadania publiczenego. Zobacz>>>

Umowa nr 386/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 387/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 388/2020 - obsadzenie donic na terenie miasta kwiatami wraz z pielęgnacją. Zobacz>>>

Umowa nr 390/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 391/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 392/2020 - oczyszczanie z piasku i wszelkich nieczystości ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 393/2020 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 394/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 395/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 396/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 397/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 398/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 400/2020 - wykonanie przegladów placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 401/2020 - utwardzenie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 403/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 404/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 408/2020 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunlnych. Zobacz>>>

Umowa nr 409/2020 - naprawa nawierzchni mostu Senatorskiego nad kanałem A. Zobacz>>>

Umowa nr 410/2020 - wykonanie wsporników pod instalację Oragne na moscie Świętojańskim. Zobacz>>>

Umowa nr 412/2020 - budowa przyłącza tymczasowego. Zobacz>>>

Umowa nr 414/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 415/2020-opracoqwanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>>

Umowa nr 416/2020 - przewiezienie nowych pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 417/2020 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 418/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 419/2020 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 420/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 421/2020 - aktualizacja dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 423/2020 - aktualizacja i zmiana dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 424/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 425/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 427/2020 - przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 428/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 430/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 431/2020 - zakup energii elektrycznej- umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 433/2020 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

Umowa nr 434/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 435/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 436/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 437/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 438/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 439/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 440/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 441/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 442/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 443/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 444/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 445/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 446/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 447/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 448/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 449/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 450/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 451/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 452/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 453/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 454/2020 - obsługaobwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 455/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 456/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 457/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 458/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej. Zobacz>>>

Umowa nr 459/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 462/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 463/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 464/2020 - budowa linii kablowej oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 487/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 488/2020 - umowa kompleksowa - oświetlenie ul. Baltazara. Zobacz>>>

Umowa nr 489/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 490/2020 - nieodpłatne użyczenie pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 491/2020 - instalacja monitoringu przy ul. Widok. Zobacz>>>

Umowa nr 492/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 493/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 494/2020 - opracowanie, wydanie i dostarczenie albumu. Zobacz>>>

Umowa nr 496/2020 - użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 497/2020 - oczyszczanie terenów gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 498/2020 - sprzątanie targowisk. Zobacz>>>

Umowa nr 499/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 500/2020 - renowacja ławeczki zakochanych. Zobacz>>>

Umowa nr 501/2020 - wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 502/2020 - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Zobacz>>>

Umowa nr 503/2020 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Zobacz>>>

Umowa nr 505/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 506/2020 - wykonanie ogrodzenia. Zobacz>>>

Umowa nr 507/2020 - opracowanie projektu decyzji realizacji inwestycji celu publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 510/2020 - demontaż i utylizacja azbestu. Zobacz>>>

Umowa nr 512/2020 - opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 513/2020 - opracowanie koncepcji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 534/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 535/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 536/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 537/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 538/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 539/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 540/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 541/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 542/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 543/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 544/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 545/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 546/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 547/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 548/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 549/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 550/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 551/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 552/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 553/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 554/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 555/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 556/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 557/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 558/2020 - obsługa obwodowej komisji wyborczej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 559/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 561/2020 - dostęp do portalu Geoportal. Zobacz>>>

Umowa nr 562/2020 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Umowa nr 570/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 571/2020 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 572/2020 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 573/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 574/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów- dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 575/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów- dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 576/2020 - szkolenie składów OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 577/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 578/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 579/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 580/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 581/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 582/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 583/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 584/2020 - sporządzenie ewidencji księgowej, przygotowanie sprawozdania. Zobacz>>>

Umowa nr 585/2020 - sporządzenie dokumentacji płacowej. Zobacz>>>

Umowa nr 586/2020 - sporządzenie umów zlecenia. Zobacz>>>

Umowa nr 589/2020 - wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 590/2020 - dostawa i montaż sufitu w świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 591/2020 - dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 592/2020 - wykonanie ogrodzenia we wsi Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 593/2020 - umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 594/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 595/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 596/2020 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 597/2020 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 598/2020 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 599/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 600/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 601/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 602/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 603/2020 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 604/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 605/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 606/2020 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 607/2020 - sporządzenie ewidencji księgowej, przygotowanie sprawozdania - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 608/2020 - sporządzenie dokumentacji płacowej - II tura. Zobacz>>>

Umowa nr 609/2020 - naprawa lampy oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 610/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 611/2020 - dostawa i montaż urządzeń małej architektury. Zobacz>>>

Umowa nr 612/2020 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 613/2020 - dot. odnowienia ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 614/2020 - wymiana studzienek kanalizacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 615/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 616/2020 - zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 618/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 619/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 621/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 622/2020 - wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji. Zobacz>>>

Umowa nr 623/2020 - wykonanie prac remontowych w parku przy ul. Solnej. Zobacz>>>

Umowa nr 624/2020 - wywóz gałęzi i krzewów z Al. Kardynała Wyszyńskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 625/2020 - wykonanie przzyłączy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 629/2020 - usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczych. Zobacz>>>

Umowa nr 636/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza. Zobacz>>>

Umowa nr 641/2020 - umowa użyczenia części terenu pasa ddrogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 642/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Załączniki

1 (970.1kB)    
2 (947.8kB)    
3 (1.3MB)    
4 (1MB)    
5 (1.1MB)    
12 (5.2MB)    
13 (684.5kB)    
14 (674.8kB)    
15 (671.2kB)    
16 (688.4kB)    
17 (677kB)    
18 (686kB)    
19 (636.5kB)    
20 (635.8kB)    
21 (635.3kB)    
22 (636.5kB)    
23 (637kB)    
24 (644kB)    
25 (624.3kB)    
26 (640.4kB)    
27 (629.5kB)    
28 (650.5kB)    
29 (642.2kB)    
30 (633.4kB)    
31 (640.9kB)    
32 (642.6kB)    
33 (647.2kB)    
34 (643.1kB)    
35 (646.9kB)    
36 (667.8kB)    
37 (642.3kB)    
38 (639.7kB)    
39 (639.8kB)    
40 (651.7kB)    
41 (643.7kB)    
45 (4.9MB)    
46 (2.5MB)    
52 (634.7kB)    
56 (851.5kB)    
61 (762.9kB)    
62 (1.5MB)    
63 (695.1kB)    
64 (1.1MB)    
65 (584.7kB)    
66 (648.5kB)    
67 (1.2MB)    
73 (426.9kB)    
44 (2.2MB)    
74 (514.2kB)    
82 (511.2kB)    
83 (519.6kB)    
84 (547.8kB)    
85 (541kB)    
6 (535.6kB)    
50 (1MB)    
53 (564.2kB)    
54 (693.6kB)    
55 (724kB)    
57 (1009.6kB)    
58 (1005.2kB)    
80 (3.4MB)    
86 (668.7kB)    
89 (1.4MB)    
59 (547.4kB)    
60 (2.1MB)    
95 (373.8kB)    
75 (2MB)    
77 (4.3MB)    
92 (1.1MB)    
94 (508.5kB)    
87 (1.1MB)    
88 (1.1MB)    
99 (917.2kB)    
100 (915.6kB)    
51 (1.5MB)    
10 (3.4MB)    
78 (809.6kB)    
106 (4.8MB)    
124 (2.4MB)    
125 (2MB)    
96 (5.6MB)    
109 (671.9kB)    
111 (467.2kB)    
112 (467.1kB)    
113 (462.4kB)    
114 (469.7kB)    
115 (470.4kB)    
116 (469.9kB)    
117 (466.4kB)    
118 (470.5kB)    
119 (468.2kB)    
120 (468.8kB)    
121 (466.5kB)    
122 (467.7kB)    
104 (7.7MB)    
9 (891.9kB)    
123 (1.4MB)    
128 (2.6MB)    
129 (902.6kB)    
97 (3MB)    
aneks nr 1 do umowy 46 (336.1kB)    
42 (1.2MB)    
43 (1MB)    
79 (1.7MB)    
101 (451.2kB)    
137 (750.6kB)    
7 (440.7kB)    
105 (2.3MB)    
103 (492.4kB)    
131 (1.6MB)    
138 (11.6MB)    
158 (282kB)    
Aneks do umowy 103 (229.3kB)    
157 (674.1kB)    
150 (616.3kB)    
153 (598.1kB)    
156 (5MB)    
165 (382.8kB)    
159 (3.3MB)    
163 (1.6MB)    
164 (1022.2kB)    
155 (594.7kB)    
140 (997.1kB)    
151 (509.7kB)    
167 (1.1MB)    
173 (1.2MB)    
81 (3.1MB)    
145 (2.3MB)    
171 (6MB)    
132 (392.4kB)    
133 (385.9kB)    
134 (395.9kB)    
135 (386.9kB)    
136 (390kB)    
166 (521kB)    
175 (832.3kB)    
178 (260.5kB)    
180 (1.1MB)    
190 (265.6kB)    
162 (6.6MB)    
195 (260.6kB)    
194 (5.3MB)    
197 (12.3MB)    
198 (8.3MB)    
199 (4.9MB)    
201 (741kB)    
206 (2.2MB)    
202 (4.2MB)    
200 (250.8kB)    
176 (645.6kB)    
187 (2.4MB)    
191 (425.1kB)    
192 (424.1kB)    
196 (6.5MB)    
209 (1.2MB)    
210 (612kB)    
212 (546.4kB)    
213 (569.1kB)    
215 (621.4kB)    
aneks nr 1 do umowy156 (1.5MB)    
177 (472.2kB)    
188 (2.3MB)    
216 (1.8MB)    
219 (1.5MB)    
107 (596.5kB)    
108 (692.3kB)    
172 (1.8MB)    
193 (1.7MB)    
208 (1.3MB)    
214 (5MB)    
217 (12.1MB)    
221 (527.8kB)    
222 (2.4MB)    
223 (1.2MB)    
224 (2.3MB)    
225 (562kB)    
233 (2.1MB)    
234 (326.8kB)    
235 (1.4MB)    
236 (6.9MB)    
241 (1.3MB)    
242 (565.8kB)    
276 (1MB)    
277 (972.5kB)    
280 (679.6kB)    
285 (541.8kB)    
286 (4.3MB)    
287 (1.5MB)    
301 (3.4MB)    
305 (507kB)    
aneks do umowy nr 10 (1.3MB)    
aneks nr 2 do umowy 103 (228.6kB)    
291 (1.4MB)    
291 (1.4MB)    
110 (1.2MB)    
126 (1.6MB)    
161 (1.2MB)    
220 (1.8MB)    
68 (260.7kB)    
69 (276.2kB)    
70 (366.7kB)    
71 (649.5kB)    
72 (276.6kB)    
98 (278.6kB)    
130 (307.8kB)    
149 (317kB)    
179 (413.1kB)    
278 (500.3kB)    
292 (5.7MB)    
310 (1.8MB)    
102 (892.2kB)    
237 (2.5MB)    
127 (156.3kB)    
298 (529.1kB)    
299 (511.2kB)    
160 (6MB)    
76 (1.1MB)    
93 (696kB)    
141 (641.9kB)    
142 (671.1kB)    
143 (625.3kB)    
144 (653.5kB)    
146 (657.4kB)    
147 (640.9kB)    
148 (619.5kB)    
152 (1.2MB)    
154 (656.2kB)    
157 (679.1kB)    
181 (447.9kB)    
183 (432.7kB)    
184 (445.6kB)    
185 (431kB)    
186 (456.3kB)    
226 (629.1kB)    
228 (616.8kB)    
231 (570.5kB)    
238 (585.8kB)    
240 (694.8kB)    
321 (431.4kB)    
227 (633.3kB)    
229 (640.4kB)    
281 (1.3MB)    
319 (4.8MB)    
8 (17.8MB)    
211 (1.8MB)    
230 (1.8MB)    
90 (356.5kB)    
91 (561.1kB)    
203 (3.8MB)    
339 (1.7MB)    
168 (1.6MB)    
239 (627.1kB)    
290 (943.8kB)    
303 (395.4kB)    
304 (608.9kB)    
307 (406.5kB)    
320 (281.2kB)    
327 (282.7kB)    
aneks do umowy 307 (251.7kB)    
169 (1.1MB)    
170 (1.1MB)    
347 (577.1kB)    
348 (528.1kB)    
11 (2.1MB)    
49 (3.3MB)    
139 (1.1MB)    
174 (456.3kB)    
232 (4.8MB)    
246 (2.5MB)    
262 (2.1MB)    
264 (2.3MB)    
265 (2.8MB)    
266 (2.6MB)    
270 (2.7MB)    
273 (2.6MB)    
295 (2.5MB)    
258 (1.8MB)    
182 (436.7kB)    
247 (2.5MB)    
249 (2.3MB)    
253 (2.5MB)    
269 (2.7MB)    
251 (2.2MB)    
252 (2.2MB)    
255 (2.6MB)    
282 (2.4MB)    
245 (2.2MB)    
263 (2.2MB)    
268 (2.6MB)    
254 (2.4MB)    
256 (2.4MB)    
274 (432.1kB)    
275 (668.3kB)    
318 (2.4MB)    
325 (2.3MB)    
329 (2.5MB)    
330 (2.2MB)    
332 (2.5MB)    
335 (2.2MB)    
336 (2.3MB)    
337 (2.3MB)    
338 (2.3MB)    
340 (2.3MB)    
341 (2.3MB)    
257 (2.2MB)    
271 (2.4MB)    
284 (2.4MB)    
289 (2.3MB)    
316 (2.6MB)    
326 (2.1MB)    
328 (2.7MB)    
333 (2.3MB)    
260 (2.5MB)    
283 (2.3MB)    
294 (2.1MB)    
189 (1.9MB)    
248 (2.5MB)    
259 (2.3MB)    
261 (2.4MB)    
267 (2.5MB)    
334 (2.4MB)    
296 (2.2MB)    
312 (2.2MB)    
250 (2.7MB)    
342 (2.4MB)    
314 (2.7MB)    
315 (2.3MB)    
Aneks 1 do 179 (224.6kB)    
Aneks 2 do 179 (221kB)    
313 (2.4MB)    
317 (2.4MB)    
352 (2.3MB)    
351 (2.3MB)    
363 (2.2MB)    
364 (2.3MB)    
345 (1.4MB)    
344 (623.5kB)    
355 (1.1MB)    
356 (622.3kB)    
367 (801.7kB)    
376 (2.5MB)    
377 (2.4MB)    
378 (2.4MB)    
381 (2.1MB)    
349 (725kB)    
383 (2.4MB)    
387 (2.3MB)    
331 (2.5MB)    
386 (2.4MB)    
308 (2.9MB)    
357 (2.2MB)    
379 (1.6MB)    
380 (1.4MB)    
390 (237.3kB)    
302 (1.3MB)    
293 (1.5MB)    
394 (2.2MB)    
395 (2.4MB)    
396 (2.3MB)    
397 (2.5MB)    
398 (7.9MB)    
403 (264.8kB)    
404 (2.1MB)    
392 (1MB)    
393 (625.1kB)    
408 (687.4kB)    
434 (919kB)    
435 (912.9kB)    
436 (911.3kB)    
437 (913.4kB)    
438 (912.3kB)    
439 (919.4kB)    
440 (917.1kB)    
441 (917kB)    
442 (911.8kB)    
443 (913.9kB)    
444 (930.8kB)    
445 (927.1kB)    
446 (930.7kB)    
447 (922.9kB)    
448 (912.2kB)    
449 (909.3kB)    
450 (914.8kB)    
451 (910.8kB)    
452 (908.4kB)    
453 (913.6kB)    
454 (905.1kB)    
455 (919.4kB)    
456 (918.8kB)    
457 (924.9kB)    
458 (927.3kB)    
535 (870.7kB)    
536 (874kB)    
537 (866.5kB)    
538 (865.2kB)    
539 (871.6kB)    
540 (877.3kB)    
541 (878.4kB)    
542 (868.1kB)    
543 (863kB)    
544 (889.8kB)    
545 (885.2kB)    
546 (882.1kB)    
547 (874.6kB)    
548 (882.3kB)    
549 (863.1kB)    
550 (872.6kB)    
551 (862.2kB)    
552 (874.8kB)    
553 (867.9kB)    
554 (873.4kB)    
555 (871.5kB)    
556 (878.2kB)    
557 (889kB)    
558 (866.9kB)    
311 (534.6kB)    
323 (635.2kB)    
324 (599kB)    
343 (5MB)    
359 (544.5kB)    
360 (558.8kB)    
375 (590.8kB)    
388 (1.5MB)    
391 (573.7kB)    
409 (2MB)    
410 (1.9MB)    
415 (1.9MB)    
416 (600.7kB)    
421 (2.7MB)    
423 (5.4MB)    
427 (1.8MB)    
431 (1.2MB)    
433 (1.2MB)    
491 (582.2kB)    
497 (2.5MB)    
498 (914kB)    
499 (878.1kB)    
418 (2.5MB)    
420 (2.1MB)    
424 (2.4MB)    
425 (2.3MB)    
428 (2.4MB)    
430 (2.2MB)    
487 (2.4MB)    
492 (2.3MB)    
493 (2.7MB)    
207 (2.4MB)    
300 (520.6kB)    
400 (506.1kB)    
412 (547.9kB)    
414 (1.9MB)    
419 (262.7kB)    
462 (586.7kB)    
463 (2.4MB)    
464 (688.4kB)    
488 (2.1MB)    
490 (1.5MB)    
496 (1.6MB)    
500 (574.4kB)    
501 (1.9MB)    
502 (7.8MB)    
503 (7.6MB)    
507 (884.7kB)    
510 (3.6MB)    
512 (952.9kB)    
513 (966.6kB)    
589 (2.2MB)    
590 (2.2MB)    
591 (2.2MB)    
592 (2.2MB)    
593 (202.9kB)    
594 (2.3MB)    
609 (552.4kB)    
610 (2.4MB)    
611 (2.8MB)    
613 (835.3kB)    
616 (1.6MB)    
618 (2.1MB)    
619 (1.2MB)    
621 (1.9MB)    
622 (1.5MB)    
625 (481.6kB)    
636 (1.6MB)    
562 (5.8MB)    
Aneks nr 1 356 (231.1kB)    
aneks nr 1 do 375 (227.9kB)    
Aneks Nr 2 do 236 (1.6MB)    
aneks nr 1 do 236 (2.2MB)    
Aneks Nr 2 do 236 (1.6MB)    
417 (673.8kB)    
459 (802.1kB)    
597 (478.8kB)    
614 (880.4kB)    
615 (618.8kB)    
623 (565.8kB)    
624 (603.7kB)    
629 (3.7MB)    
596 (567.2kB)    
598 (467.5kB)    
599 (528.6kB)    
600 (534.2kB)    
601 (500.4kB)    
602 (517.9kB)    
603 (520.6kB)    
604 (458.4kB)    
605 (466.1kB)    
606 (468.1kB)    
607 (485.9kB)    
608 (532.2kB)    
571 (496.4kB)    
572 (578.3kB)    
573 (527kB)    
574 (549.5kB)    
575 (547.2kB)    
576 (476.5kB)    
577 (528.2kB)    
578 (531.8kB)    
579 (478.9kB)    
580 (474.9kB)    
581 (478.8kB)    
582 (483.2kB)    
583 (481.6kB)    
584 (505.6kB)    
585 (515.2kB)    
586 (488.2kB)    
570 (569.7kB)    
595 (531.5kB)    
641 (291kB)    
561 (2.5MB)    
384 (2.1MB)    
385 (2.3MB)    
642 (2.2MB)    
353 (1.1MB)    
368 (500kB)    
384 (2.1MB)    
385 (2.3MB)    
401 (753kB)    
489 (487.9kB)    
505 (951.6kB)    
506 (1.1MB)    
559 (539.4kB)    
642 (2.2MB)    
494 (905kB)    
612 (2.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2020-01-20 14:49:35
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2020-01-20 15:50:56
Ostatnia zmiana:2020-08-03 09:08:08
Ilość wyświetleń:1785