Zamknij okno Drukuj dokument

Umowy

Umowa nr 1/2020 - dostawa artykułów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2020 - wynajem mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 3/2020 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2020 - organizacja szkoleń dla Sekretarzy. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2020 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2020 - przedłużenie usługi eGmina z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2020 - konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2020 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2020 - pełnienei dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 22/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 27/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 30/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2020 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2020 - dot. wysyłki wiadomości sms. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2020 - obsługa rezerwacji stanowisk i parkowania pojazdów na potrzeby handlu. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 50/2020 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 51/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku. Zobacz>>>

Umowa nr 52/2020 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2020 - czasowe przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich uznanych jako bezdomne. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 55/2020 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2020 - obsługarachunkowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2020 - prowadzenie serwisu wraz z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 58/2020 - określenie zasad udostępniania stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2020 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2020 - aktualizacja oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 61/2020 - demontaż szaf oraz anten systemu radiowego. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2020 - użytkowanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2020 - stała obsługa prawna. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2020 - świadczenie usług zastępstwa procesowego. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2020 - przeprowadzanie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2020 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2020 - umowa kompleksowa na oświetlenie uliczne. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2020 - przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zagospodarowania w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2020 - wykonywanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2020 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2020 - przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2020 - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2020 - demontaż oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługamontażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 96/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2020 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2020 - sprzątanie terenów targowisk. Zobacz>>> 

Umowa nr 104/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 113/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2020 - przekazanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2020 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2020 - umowa serwisowa o dostarczaniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2020 - zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie ścieków. Zobacz>>>

Umwoa nr 129/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Załączniki

1 (970.1kB)    
2 (947.8kB)    
3 (1.3MB)    
4 (1MB)    
5 (1.1MB)    
12 (5.2MB)    
13 (684.5kB)    
14 (674.8kB)    
15 (671.2kB)    
16 (688.4kB)    
17 (677kB)    
18 (686kB)    
19 (636.5kB)    
20 (635.8kB)    
21 (635.3kB)    
22 (636.5kB)    
23 (637kB)    
24 (644kB)    
25 (624.3kB)    
26 (640.4kB)    
27 (629.5kB)    
28 (650.5kB)    
29 (642.2kB)    
30 (633.4kB)    
31 (640.9kB)    
32 (642.6kB)    
33 (647.2kB)    
34 (643.1kB)    
35 (646.9kB)    
36 (667.8kB)    
37 (642.3kB)    
38 (639.7kB)    
39 (639.8kB)    
40 (651.7kB)    
41 (643.7kB)    
45 (4.9MB)    
46 (2.5MB)    
52 (634.7kB)    
56 (851.5kB)    
61 (762.9kB)    
62 (1.5MB)    
63 (695.1kB)    
64 (1.1MB)    
65 (584.7kB)    
66 (648.5kB)    
67 (1.2MB)    
73 (426.9kB)    
44 (2.2MB)    
74 (514.2kB)    
82 (511.2kB)    
83 (519.6kB)    
84 (547.8kB)    
85 (541kB)    
6 (535.6kB)    
50 (1MB)    
53 (564.2kB)    
54 (693.6kB)    
55 (724kB)    
57 (1009.6kB)    
58 (1005.2kB)    
80 (3.4MB)    
86 (668.7kB)    
89 (1.4MB)    
59 (547.4kB)    
60 (2.1MB)    
95 (373.8kB)    
75 (2MB)    
77 (4.3MB)    
92 (1.1MB)    
94 (508.5kB)    
87 (1.1MB)    
88 (1.1MB)    
99 (917.2kB)    
100 (915.6kB)    
51 (1.5MB)    
10 (3.4MB)    
78 (809.6kB)    
106 (4.8MB)    
124 (2.4MB)    
125 (2MB)    
96 (5.6MB)    
109 (671.9kB)    
111 (467.2kB)    
112 (467.1kB)    
113 (462.4kB)    
114 (469.7kB)    
115 (470.4kB)    
116 (469.9kB)    
117 (466.4kB)    
118 (470.5kB)    
119 (468.2kB)    
120 (468.8kB)    
121 (466.5kB)    
122 (467.7kB)    
104 (7.7MB)    
9 (891.9kB)    
123 (1.4MB)    
128 (2.6MB)    
129 (902.6kB)    
97 (3MB)    
aneks nr 1 do umowy 46 (336.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2020-01-20 14:49:35
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2020-01-20 15:50:56
Ostatnia zmiana:2020-02-13 11:23:32
Ilość wyświetleń:285