oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji członka zarządu w 2018 roku

oświadczenie majątkowe za 2018 rok

korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.

oświadczenie majątkowe za 2019 rok

oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji w 2020 roku