Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie GGA.6733.32.2018

                                                                                                          Pułtusk, 13.06.2018 r.

GGA.6733.32.2018

OBWIESZCZENIE

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Liberadzki wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, na terenie działek nr ewid. 198/10, 198/12, 198/17 w obrębie 10 miasta Pułtusk.

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-06-13 12:19:24
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-06-13 12:26:20
Ostatnia zmiana:2018-06-13 12:26:28
Ilość wyświetleń:74