Zamknij okno Drukuj dokument

obwieszczenie GGA.6733.23.2018

                                                                                                          Pułtusk, 15.05.2018 r.

GGA.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Ryszard Zapolski wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE o 90, PE o 63, PE o 40, na terenie działek:

- 2, 1/2, 42/23, 42/68, 49/18, 11/5, 11/4, 11/3, 11/2 w obrębie 18 miasta Pułtusk,

- 1/2, 64, 69, 70/4, 70/5, 70/11, 71/5, 76/2, 77/2, 78/6, 78/21, 72, 74 w obrębie 16 miasta Pułtusk.

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-05-15 15:20:03
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-05-15 15:20:13
Ostatnia zmiana:2018-05-21 12:10:43
Ilość wyświetleń:44