Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ścieżki i infrastruktura rowerowa (konkurs nr RPM.04.03.01-IP.01-14-026/16) dla ulic powiatowych (Al. Tysiąclecia, ul. Jana Pawła II, ul. Bartodziejska) i gminnych (ul. Baltazara, ul. Słowackiego, ul. Gajkowicza, ul. Graniczna, ul. Sarbiewskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego).

Załączniki

Zapytanie ofertowe (1.3MB)    
Zał. 1 oraz Zał. nr 2 (16.8kB)    
załącznik_nr 3 IPU (320.8kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Pułtusk
Źródło informacji:Gabriela Jaroszewska
Data utworzenia:2018-05-11 14:28:38
Wprowadził do systemu:Gabriela Jaroszewska
Data wprowadzenia:2018-05-11 14:28:51
Opublikował:Gabriela Jaroszewska
Data publikacji:2018-05-11 14:30:59
Ostatnia zmiana:2018-05-11 14:31:08
Ilość wyświetleń:871