Zamknij okno Drukuj dokument

obwieszczenie GGA.6733.7.2018, GGA.6733.10.2018

                                                                                                               Pułtusk, 16.04.2018 r.           

 

GGA.6733.7.2018

GGA.6733.10.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że:

-  w dniu 13.04.2018r. wydana została decyzja Nr 17/2018 o ustaleniu, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wieczorek, lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn do zasilania działki nr ewid. 73/4, na terenie działek nr ewid. 73/7 i 73/6, położonych w obrębie wsi Jeżewo, gm. Pułtusk;

- w dniu 16.04.2018r. wydana została decyzja Nr 18/2018 o ustaleniu, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Kościński, lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie, budowie i demontażu linii napowietrznej nn 0,4 kV, demontażu i budowie linii napowietrznej N 15 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działki nr ewid. 197/1 we wsi Kleszewo gm. Pułtusk.

            W/w decyzje dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami  i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta  Pułtusk      w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

                    Z up. Burmistrza

                    mgr inż. Anna Maliszewska

                    Kierownik Wydziału

                    Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz/ Justyna Borowska

                                                                                             

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-04-16 09:47:37
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-04-16 09:49:02
Ostatnia zmiana:2018-04-16 09:52:43
Ilość wyświetleń:65