Zamknij okno Drukuj dokument

obwieszczenie GGA.6733.10.2018

                                                                                                          Pułtusk, 13.03.2018 r.

GGA.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m                        

że na wniosek ENERGA –OPERATOR SA, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Kościński wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, budowie i demontażu linii napowietrznej nn 0,4 kV, demontażu i budowie linii napowietrznej N 15 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działki nr ewid. 197/1 we wsi Kleszewo gm. Pułtusk. 

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

                    Z up. Burmistrza

                    mgr inż. Anna Maliszewska

                    Kierownik Wydziału

                    Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

Sporządziła: Justyna Borowska

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-03-13 14:09:24
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-03-13 14:22:46
Ostatnia zmiana:2018-03-13 14:23:01
Ilość wyświetleń:139