Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie GGA.6733.27,2017, GGA.6733.28.2017, GGA.6733.29.2017

                                                                                                         Pułtusk,  07.08.2017 r.

GGA.6733.27.2017

GGA.6733.28.2017

GGA.6733.29.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m                        

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Gałus, wszczęte zostały postępowania administracyjne                   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie:

 

1.      sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek nr ewid. 16/1 i 16/12 w obrębie 29 m. Pułtusk;

2.      sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek nr ewid. 438, 461, 423,  w obrębie 29 m. Pułtusk;

3.      sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek nr ewid. 187/1, 185/8, 186/2, 187/4, 168/13, 154/17, 153/8, 152/4,  w obrębie 29 m. Pułtusk.

 

            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz

                                                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                              mgr Róża Krasucka

                                                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Fabrykiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesława Fabrykiewicz
Data wprowadzenia:2017-08-08 09:00:26
Opublikował:Wiesława Fabrykiewicz
Data publikacji:2017-08-08 09:02:54
Ostatnia zmiana:2017-08-08 09:03:06
Ilość wyświetleń:69