Zamknij okno Drukuj dokument

Treść i Postać Dokumentów Urzędowych

Wydział Organizacji i Nadzoru

1. Wniosek o najem lokalu. Zobacz>>>

2. Wniosek o zamianę lokalu. Zobacz>>>

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Zobacz>>>

2. Zgłoszenie pobytu stałego. Zobacz>>>

3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Zobacz>>>

4. Zgłoszenie pobytu czasowego. Zobacz>>>>

5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Zobacz>>>>

6. Wniosek o udostępnienie danych z: rejestru mieszkańców/rejestru zamieszkania cudzoziemców/rejestru PESEL. Zobacz>>>

7. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zobacz >>>

8. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zobacz>>>

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zobacz>>>

10. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej. Zobacz >>>    

 

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

 

1. Wydanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu Zobacz>>>

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Zobacz>>>

3. Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk Zobacz>>>

4. Wydanie oświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego Zobacz>>>

5. Potwierdzenie sołtysa o prowadzeniu osobiście przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego Zobacz>>>

6. Wydanie zezwolenia na hodowlę maku i konopii Zobacz>>>

7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami Zobacz>>>

8. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Zobacz>>>

9. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie reklamy Zobacz>>>

10. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu / przebudowę zjazdu Zobacz>>>

11. Wydanie licencji na przewóz osób taksówką Zobacz>>>

 

Wydział Budżetu i Finansów

 

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

2. Informacja w sprawie podatu rolnego IR-1

3. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1  

5. Deklaracja na podatek rolny DR-1

6. Deklaracja na podatek leśny DL-1

7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej    

 

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury

 

1. Wniosek o ustalenie warunków  zabudowy. formularz_2

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. formularz_3

3. Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.formularz_1

4. Wniosek o wydanie opinii w sprawie ogrodzenia.formularz_5

5. Wniosek o podział nieruchomości. formularz_7

6. Wniosek o uzupełnienie podziału nieruchomości. formularz_8

7. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. formularz_4

8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

9. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Zobacz>>>
 

Samodzielny Referat Turystyki i Promocji

 

1. Ewidencja innych obiektów hotelarskich Zobacz>>>

 

Załączniki

wniosek o ustalenie numeru porządkowego (55.7kB)    
bozena.pdf (206.3kB)    
bozena.pdf (206.3kB)    
zawiadomienie_o_licp.pdf (141.7kB)    
formularz_3wniosek_o_wydanie_decyzji_o_lokaliz._inwestycji_celu_publicznego.doc (61kB)    
formularz_1_wniosek_o_wydanie_wypisu_z.doc (26kB)    
formularz_5_wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_ogrodzenie.doc (23.5kB)    
formularz_7_wniosek_o_podzial_nieruchomosci.doc (24.5kB)    
formularz_8_uzupelnienie_wniosku__o_podzial_nieruchomosci.doc (22kB)    
formularz_4_wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_w.z..doc (33kB)    
uzupwnio2.10..pdf (64.1kB)    
deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 (238.8kB)    
załącznik do deklaracji DT - 1/A (203.8kB)    
wniosek o najem lokalu (181.9kB)    
wniosek o zamianę lokalu (121.3kB)    
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1.1MB)    
wniosek o udostępnienie danych (92.3kB)    
wniosek_alkohol (141.9kB)    
wniosek1 (140.9kB)    
wniosek9 (125.2kB)    
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018 (156.8kB)    
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (178.4kB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018 (146.6kB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018 (142.3kB)    
formularz 2 wniosek o wydanie decyzji o warunkach (69kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maliszewska
Data wprowadzenia:2011-03-24 08:40:52
Opublikował:Anna Maliszewska
Data publikacji:2011-03-24 08:40:52
Ostatnia zmiana:2018-07-02 14:36:28
Ilość wyświetleń:8901