Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Umowy

Umowa nr 1/2020 - dostawa artykułów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2020 - wynajem mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 3/2020 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2020 - organizacja szkoleń dla Sekretarzy. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2020 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2020 - przedłużenie usługi eGmina z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2020 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji SSW. Zobacz>>>

Umwoa nr 8/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2020 - konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2020 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 11/2020 - odbiór i zagospodarowanie iebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2020 - pełnienei dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 22/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 27/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 30/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2020 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2020 - podział nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2020 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2020 - dot. wysyłki wiadomości sms. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2020 - obsługa rezerwacji stanowisk i parkowania pojazdów na potrzeby handlu. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 47/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 48/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 49/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 50/2020 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 51/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku. Zobacz>>>

Umowa nr 52/2020 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2020 - czasowe przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich uznanych jako bezdomne. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 55/2020 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2020 - obsługarachunkowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2020 - prowadzenie serwisu wraz z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 58/2020 - określenie zasad udostępniania stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2020 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2020 - aktualizacja oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 61/2020 - demontaż szaf oraz anten systemu radiowego. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2020 - użytkowanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2020 - stała obsługa prawna. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2020 - świadczenie usług zastępstwa procesowego. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2020 - przeprowadzanie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2020 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2020 - umowa kompleksowa na oświetlenie uliczne. Zobacz>>>

Umowa nr 68/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 69/2020 - druk całostronnej rubryki z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 70/2020 - zamówienie na portalu publikacji. Zobacz>>>

Umowa nr 71/2020 - wykupienie powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 72/2020 - przeprowadzanie zajeć sekcji podnoszenia ciężarów. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2020 - przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zagospodarowania w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 76/2020 - dostawa oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2020 - wykonywanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2020 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 81/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2020 - przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2020 - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Zobacz>>>

Umowa nr 90/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 91/2020 - umieszczenie przyłacza w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2020 - demontaż oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 93/2020 - urządzenie przejezdności drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługamontażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 96/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2020 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 98/2020 - przeprowadzanie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2020 - sprzątanie terenów targowisk. Zobacz>>>

Umowa nr 101/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 102/2020 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 103/2020 - podłączenie tablic informacyjnych na przystankach autobusowych. Zobacz>>> + Aneks + Aneks nr 2

Umowa nr 104/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2020 - opracowanie audytu składowiska odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 107/2020 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 108/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 110/2020 - udzielenie pomocy finansowej. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 113/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2020 - przekazanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2020 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2020 - umowa serwisowa o dostarczaniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 126/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 127/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2020 - zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie ścieków. Zobacz>>>

Umwoa nr 129/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 130/2020 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 131/2020 - wykonanie projektu graficznego. Zobacz>>>

Umowa nr 132/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 133/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 134/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 135/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 136/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2020 - wykonanie rzutu lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 138/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 139/2020 - przewiezienie pojemników na odpady komunalne. Zobacz>>>

Umowa nr 140/2020 - pielęgnacja roślin. Zobacz>>>

Umowa nr 141/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 142/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 143/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 144/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 145/2020 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 146/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 147/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie  przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 148/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznego przyłacza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 149/2020 - przewóz płotków. Zobacz>>>

Umowa nr 150/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 151/2020 - usunięcie karp po drzewach. Zobacz>>>

Umowa nr 152/2020 - wykonanie badań geotechnicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 153/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 154/2020 - przebudowa przepustu drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 155/2020 - okreslenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 156/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób. Zobacz>>> + Aneks nr 1

Umowa nr 157/2020 - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w miejscowości Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 158/2020 - umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umwoa nr 159/2020 - wykonanie monitoringu TV wraz z czyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

Umowa nr 160/2020 - umowa kupna. Zobacz>>>

Umowa nr 161/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 162/2020 - konfiguracja i uruchomienie Platformy Przetargowej, szkolenie użytkowników, bieżąca obsługa. Zobacz>>>

Umowa nr 163/2020 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 164/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 165/2020 - umowa sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 166/2020 - wykonanie przełączenia przyłaczy wodociągowych. Zobacz>>>

Umowa nr 167/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 168/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 169/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 170/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 171/2020 - aktualizacja i zmiana dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 172/2020 - podświetlenie tablicy nformacyjnej na rozkłady jazdy. Zobacz>>>

Umowa nr 173/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 174/2020 - umowa użyczenia cześci działki. Zobacz>>>

Umowa nr 175/2020 - dowóz ucznia do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 176/2020 - przestawienie drewnianych tablicy informacyjnej we wsi Jeżewo. Zobacz>>>

Umowa nr 177/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 178/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 179/2020 - przygotowanie oraz opracowanie kroniki. Zobacz>>> Aneks nr 1. Aneks nr 2

Umowa nr 180/2020 - umowa kompleksowa. Zobacz>>>

Umowa nr 181/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 182/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 183/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 184/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 185/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 186/2020 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 187/2020 - przeprowadzenie badań geologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 188/2020 - przyłaczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

Umowa nr 189/2020 - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 190/2020 - umowa kupna- sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 191/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 192/2020 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 193/2020 - zakup latarni oświetleniowej oraz wymiana uszkodzonej latarni. Zobacz>>>

Umowa nr 194/2020 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Umowa nr 195/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 196/2020 - opracowanie dokumentacji- koncepcji organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 197/2020 - wykonanie robut budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 198/2020 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanlnego. Zobacz>>>

Umowa nr 199/2020 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 200/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 201/2020 - wykonanie chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 202/2020 - wykonanie robót budowlanych - utwardzenie terenu przy Al. Wojska Polskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 203/2020 - określenie wysokości i trybu przekazywania środków. Zobacz>>>

Umowa nr 205/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 206/2020 - umowa komplekowa. Zobacz>>>

Umowa nr 208/2020 - świadczenie usług dradczych. Zobacz>>>

Umowa nr 209/2020 - przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 210/2020 - zamontowanie metalowego krzyża. Zobacz>>>

Umowa nr 211/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 212/2020 - dot. likwidacji dzikich wysypisk. Zobacz>>>

Umowa nr 213/2020 - pozimowe oczyszczanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 214/2020 - opracowanie projektu dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 215/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 216/2020 - modernizacja oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 217/2020 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów. Zobacz>>>

Umowa nr 218/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 219/2020 - przekazanie w użyczenie pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 220/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 221/2020 - wykonanie prac polegających na dostawie i montażu klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umowa nr 222/2020 - pełnienie Nadzoru Archeologicznego robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 223/2020 - zakup sprzętu komputerowego. Zobacz>>>

Umowa nr 224/2020 - wykonanie chodnika i zjazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 225/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługa montażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 226/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 227/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 228/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 229/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 230/2020 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 231/2020 - wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 232/2020 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 233/2020 - wykonanie analizy formalno-prawnej dot. składowiska odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 234/2020 - zakup band reklamacyjnych oraz mat. Zobacz>>>

Umowa nr 235/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 236/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorczego osób. Zobacz>>>

Umowa nr 237/2020 - przyłączenie do sieci. Zobacz>>>

Umowa nr 238/2020 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 239/2020 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 240/2020 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 241/2020 - oczyszczanie terenu gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 242/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 243/2020 - nie doszło do podpisania umowy.

Umowa nr 245/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 246/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 247/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 248/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 249/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 250/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 251/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 252/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 253/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 254/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 255/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 256/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 257/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 258/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 259/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 260/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 261/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 262/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 263/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 264/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 265/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 266/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 267/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 268/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 269/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 270/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 271/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 273/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 274/2020 - wykonanie oznakowania poziomego. Zobacz>>>

Umowa nr 275/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 276/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 277/2020 - wykonanie tablic informacyjnych obiektów zabytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 278/2020 - usunięcie obumarłych roślin z ronda. Zobacz>>>

Umowa nr 280/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 281/2020 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 282/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 283/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 284/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 285/2020 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 286/2020 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 287/2020 - użyczenie pojazdów elektrychnych. Zobacz>>>

Umowa nr 288/2020 - nie doszło do podpisania umowy

Umowa nr 289/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 290/2020 - sporządzenie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 291/2020 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 292/2020 - aktualizacja dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 293/2020 - wyrażenie zgody na użytkowanie masztów telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 294/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 295/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 296/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 298/2020 - wykonanie odcinka drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 299/2020 - remont drogi gminnej w miejscowości Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 301/2020 - utrzymanie i pielegnacja terenów zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 302/2020 - sporządzenie dokumentacji projektowej renowacji mogiły. Zobacz>>>

Umowa nr 303/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu. Zobacz>>>

Umowa nr 304/2020 - utrzymanie czystości i porządku. Zobacz>>>

Umowa nr 305/2020 - dostawa i montaż klimatyzatorów. Zobacz>>>

Umowa nr 307/2020 - utwardzenie terenu pod altany śmieciowe. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 308/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej- przebudowa ul. Sosnowej. Zobacz>>>

Umowa nr 310/2020 - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych. Zobacz>>>

Umowa nr 312/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 313/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 314/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 315/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 316/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 317/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 318/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 319/2020 - pielęgnacja rond i rabat. Zobacz>>>

Umowa nr 320/2020 - wykonanie usługi opróżnienia mebli z lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 321/2020 - sprzedaż sprzetu. Zobacz>>>

Umowa nr 325/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 326/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 327/2020 - wykonanie remonu lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 328/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 329/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 330/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 331/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 332/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 333/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 334/2020 - wymiana urzadzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 335/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 336/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 337/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 338/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 339/2020 - wykonanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 340/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 341/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 342/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 344/2020 - wykonanie rozbudowy nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 345/2020 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 347/2020 - wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodowych. Zobacz>>>

Umowa nr 348/2020 - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 349/2020 - rozbiórkaprzybudówki, wywóz materiałów. Zobacz>>>

Umowa nr 351/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 352/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 355/2020 - utrzymanie konserwacji infrastruktury i obsługi monitoringu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 356/2020 - rozbudowa nowej instalacji monitoringu. Zobacz>>>

Umowa nr 357/2020 - przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych. Zobacz>>>

Umowa nr 363/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 364/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 367/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 376/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 377/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 378/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 379/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 380/2020 - rozbudowa oświetlenia. Zobacz>>>

Umowa nr 381/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 383/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 386/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 387/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 390/2020 - umowa kupna-sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 392/2020 - oczyszczanie z piasku i wszelkich nieczystości ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 393/2020 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 394/2020 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 395/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 396/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 397/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 398/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 403/2020 - umowa kupna- sprzedazy. Zobacz>>>

Umowa nr 404/2020 - wymiana urządzeń grzewczych. Zobacz>>>

Umowa nr 408/2020 - odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunlnych. Zobacz>>>

Załączniki

1 (970.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (947.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 (5.2MB) Zapisz dokument  
13 (684.5kB) Zapisz dokument  
14 (674.8kB) Zapisz dokument  
15 (671.2kB) Zapisz dokument  
16 (688.4kB) Zapisz dokument  
17 (677kB) Zapisz dokument  
18 (686kB) Zapisz dokument  
19 (636.5kB) Zapisz dokument  
20 (635.8kB) Zapisz dokument  
21 (635.3kB) Zapisz dokument  
22 (636.5kB) Zapisz dokument  
23 (637kB) Zapisz dokument  
24 (644kB) Zapisz dokument  
25 (624.3kB) Zapisz dokument  
26 (640.4kB) Zapisz dokument  
27 (629.5kB) Zapisz dokument  
28 (650.5kB) Zapisz dokument  
29 (642.2kB) Zapisz dokument  
30 (633.4kB) Zapisz dokument  
31 (640.9kB) Zapisz dokument  
32 (642.6kB) Zapisz dokument  
33 (647.2kB) Zapisz dokument  
34 (643.1kB) Zapisz dokument  
35 (646.9kB) Zapisz dokument  
36 (667.8kB) Zapisz dokument  
37 (642.3kB) Zapisz dokument  
38 (639.7kB) Zapisz dokument  
39 (639.8kB) Zapisz dokument  
40 (651.7kB) Zapisz dokument  
41 (643.7kB) Zapisz dokument  
45 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52 (634.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56 (851.5kB) Zapisz dokument  
61 (762.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63 (695.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65 (584.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66 (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73 (426.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82 (511.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83 (519.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84 (547.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85 (541kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (535.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53 (564.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54 (693.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55 (724kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57 (1009.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58 (1005.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86 (668.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59 (547.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 (373.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94 (508.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99 (917.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100 (915.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78 (809.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96 (5.6MB) Zapisz dokument  
109 (671.9kB) Zapisz dokument  
111 (467.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112 (467.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113 (462.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114 (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115 (470.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116 (469.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117 (466.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118 (470.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119 (468.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120 (468.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121 (466.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122 (467.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 (891.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129 (902.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks nr 1 do umowy 46 (336.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101 (451.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137 (750.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (440.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103 (492.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138 (11.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158 (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks do umowy 103 (229.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157 (674.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150 (616.3kB) Zapisz dokument  
153 (598.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165 (382.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164 (1022.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155 (594.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140 (997.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151 (509.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132 (392.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133 (385.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134 (395.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135 (386.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136 (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
166 (521kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175 (832.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178 (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190 (265.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162 (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195 (260.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194 (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197 (12.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
199 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201 (741kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
206 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
202 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200 (250.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176 (645.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
191 (425.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192 (424.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196 (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210 (612kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212 (546.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213 (569.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215 (621.4kB) Zapisz dokument  
aneks nr 1 do umowy156 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177 (472.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
188 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107 (596.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108 (692.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217 (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
221 (527.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225 (562kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234 (326.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
235 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236 (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
241 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
242 (565.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
276 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
277 (972.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
280 (679.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
285 (541.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
286 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
287 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
301 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
305 (507kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks do umowy nr 10 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks nr 2 do umowy 103 (228.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
291 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
291 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 (260.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 (276.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70 (366.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71 (649.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 (276.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98 (278.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130 (307.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149 (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179 (413.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
278 (500.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
292 (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
310 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102 (892.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
298 (529.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
299 (511.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93 (696kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141 (641.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142 (671.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143 (625.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144 (653.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146 (657.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147 (640.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148 (619.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154 (656.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157 (679.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181 (447.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183 (432.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184 (445.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185 (431kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186 (456.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
226 (629.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228 (616.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231 (570.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
238 (585.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
240 (694.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
321 (431.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
227 (633.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229 (640.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
281 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
319 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 (17.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
211 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
230 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90 (356.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91 (561.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
203 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
339 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
239 (627.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
290 (943.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
303 (395.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
304 (608.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
307 (406.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
320 (281.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
327 (282.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks do umowy 307 (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
347 (577.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
348 (528.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174 (456.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
246 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
273 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
295 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182 (436.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
247 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
249 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
251 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
252 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
282 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
245 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
274 (432.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
275 (668.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
318 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
325 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
329 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
330 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
332 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
335 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
336 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
337 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
338 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
340 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
341 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
284 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
289 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
316 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
326 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
328 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
333 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
283 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
294 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
248 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
334 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
296 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
312 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
250 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
342 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
314 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
315 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks 1 do 179 (224.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks 2 do 179 (221kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
313 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
317 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
352 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
351 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
363 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
364 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
345 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
344 (623.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
355 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
356 (622.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
367 (801.7kB) Zapisz dokument  
376 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
377 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
378 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
381 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
349 (725kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
383 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
387 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
331 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
386 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
308 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
357 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
379 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
380 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
390 (237.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
302 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
293 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
394 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
395 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
396 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
397 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
398 (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
403 (264.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
404 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
392 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
393 (625.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
408 (687.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2020-01-20 14:49:35
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2020-01-20 15:50:56
Ostatnia zmiana:2020-06-09 13:58:10
Ilość wyświetleń:1607

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij