Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Umowy

Umowa nr 1/2020 - dostawa artykułów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2020 - wynajem mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 3/2020 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2020 - organizacja szkoleń dla Sekretarzy. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2020 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2020 - przedłużenie usługi eGmina z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2020 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji SSW. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2020 - konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2020 - sprzedaz ciepła i świadczenie usługi ciepła. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2020 - pełnienei dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 20/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 22/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 27/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umwoa nr 30/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2020 - doręczenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2020 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2020 - podział nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2020 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2020 - dot. wysyłki wiadomości sms. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2020 - obsługa rezerwacji stanowisk i parkowania pojazdów na potrzeby handlu. Zobacz>>> + Aneks

Umowa nr 50/2020 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 51/2020 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku. Zobacz>>>

Umowa nr 52/2020 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2020 - czasowe przetrzymywanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich uznanych jako bezdomne. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2020 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 55/2020 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2020 - obsługarachunkowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2020 - prowadzenie serwisu wraz z modułami. Zobacz>>>

Umowa nr 58/2020 - określenie zasad udostępniania stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2020 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2020 - aktualizacja oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 61/2020 - demontaż szaf oraz anten systemu radiowego. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2020 - użytkowanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2020 - stała obsługa prawna. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2020 - świadczenie usług zastępstwa procesowego. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2020 - przeprowadzanie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2020 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2020 - umowa kompleksowa na oświetlenie uliczne. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2020 - przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zagospodarowania w wodę. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2020 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2020 - objazd dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2020 - wykonywanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2020 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2020 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2020 - przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2020 - przekazanie do eksploatacji sieci sanitarnej. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2020 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2020 - najem lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2020 - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2020 - demontaż oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2020 - utrzymanie i miesięczna obsługamontażu i demontażu fotopułapki. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2020 - umowa sprzedaży. Zobacz>>>

Umwoa nr 96/2020 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2020 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2020 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2020 - sprzątanie terenów targowisk. Zobacz>>> 

Umowa nr 101/2020 - wykonanie projektu budowlanego. Zobacz>>>

Umowa nr 104/2020 - odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2020 - opracowanie audytu składowiska odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2020 - świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2020 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 113/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2020 - doręczenie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2020 - doręczanie decyzji podatkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2020 - przekazanie elektrycznych pojazdów wolnobieżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2020 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2020 - umowa serwisowa o dostarczaniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2020 - zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie ścieków. Zobacz>>>

Umwoa nr 129/2020 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2020 - wykonanie rzutu lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Załączniki

1 (970.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (947.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 (5.2MB) Zapisz dokument  
13 (684.5kB) Zapisz dokument  
14 (674.8kB) Zapisz dokument  
15 (671.2kB) Zapisz dokument  
16 (688.4kB) Zapisz dokument  
17 (677kB) Zapisz dokument  
18 (686kB) Zapisz dokument  
19 (636.5kB) Zapisz dokument  
20 (635.8kB) Zapisz dokument  
21 (635.3kB) Zapisz dokument  
22 (636.5kB) Zapisz dokument  
23 (637kB) Zapisz dokument  
24 (644kB) Zapisz dokument  
25 (624.3kB) Zapisz dokument  
26 (640.4kB) Zapisz dokument  
27 (629.5kB) Zapisz dokument  
28 (650.5kB) Zapisz dokument  
29 (642.2kB) Zapisz dokument  
30 (633.4kB) Zapisz dokument  
31 (640.9kB) Zapisz dokument  
32 (642.6kB) Zapisz dokument  
33 (647.2kB) Zapisz dokument  
34 (643.1kB) Zapisz dokument  
35 (646.9kB) Zapisz dokument  
36 (667.8kB) Zapisz dokument  
37 (642.3kB) Zapisz dokument  
38 (639.7kB) Zapisz dokument  
39 (639.8kB) Zapisz dokument  
40 (651.7kB) Zapisz dokument  
41 (643.7kB) Zapisz dokument  
45 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52 (634.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56 (851.5kB) Zapisz dokument  
61 (762.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63 (695.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65 (584.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66 (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73 (426.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82 (511.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83 (519.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84 (547.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85 (541kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (535.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53 (564.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54 (693.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55 (724kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57 (1009.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58 (1005.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86 (668.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59 (547.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 (373.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94 (508.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99 (917.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100 (915.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78 (809.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96 (5.6MB) Zapisz dokument  
109 (671.9kB) Zapisz dokument  
111 (467.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112 (467.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113 (462.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114 (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115 (470.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116 (469.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117 (466.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118 (470.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119 (468.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120 (468.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121 (466.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122 (467.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 (891.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129 (902.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks nr 1 do umowy 46 (336.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101 (451.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137 (750.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (440.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2020-01-20 14:49:35
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2020-01-20 15:50:56
Ostatnia zmiana:2020-02-21 13:01:20
Ilość wyświetleń:343

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij