Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Umowy:

1. Umowa ORN.2151.1.2018 - dostawa materiałów biurowych. Zobacz>>>

2. Umowa ORN. 2151.2.2018 - realizacja usług pocztowych. Zobacz>>>

3. Umowa ORN.2151.3.2018 - świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej. Zobacz>>>

4. Umowa ORN.2151.4.2018 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

5. Umowa ORN.2151.5.2018 - wykonanie zadań służby BHP. Zobacz>>>

6. Umowa ORN.2151.6.2018 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

7. Umowa ORN.2151.7.2018 - wykonanie podziałów nieruchomości. Zobacz>>>

8. Umowa ORN.2151.8.2018 - publikacja rubryki z informacjami. Zobacz>>>

9. Umowa ORN.2151.9.2018 - publikacja rubryki z informacjami. Zobacz>>>

10. Umowa ORN.2151.10.2018 - konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

11. Umowa ORN.2151.11.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

12. Umowa ORN.2151.12.2018 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

13. Umowa ORN.2151.13.2018 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. Zobacz>>>

14. Umowa ORN.2151.14.2018 - Konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

15. Umowa ORN.2151.15.2018 - umowa anulowana

16. Umowa ORN.2151.16.2018 - bieżące utrzymanie poczekalni budynku dworca. Zobacz>>>

17. Umowa ORN.2151.17.2018 - monitowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji. Zobacz>>>

18. Umowa ORN.2151.18.2018 - świadczenie usługi kasowej. Zobacz>>>

19. Umowa ORN.2151.19.2018 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

20. Umowa ORN.2151.20.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

21. Umowa ORN.2151.21.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

22. Umowa ORN.2151.22.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

23. Umowa ORN.2151.23.2018 - wykonanie materiałów wideo relacjonujących. Zobacz>>>

24. Umowa ORN.2151.24.2018 - rejestracja wydarzeń związanych z działalnością Samorządu Gminy. Zobacz>>>

25. Umowa ORN.2151.25.2018 - wykonanie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

26. Umowa ORN.2151.26.2018 - pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy unijnych i budżetu krajowego. Zobacz>>>

27. Umowa ORN.2151.27.2018 - odbiór i dalsze zagospodarowania niebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

28. Umowa ORN.2151.28.2018 - wysyłka wiadomości sms. Zobacz>>>

29. Umowa ORN.2151.29.2018 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

30. Umowa ORN.2151.30.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

31. Umowa ORN.2151.31.2018 - umieszczenie przyłącza gazowego w gruncie. Zobacz>>>

32. Umowa ORN.2151.32.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

33. Umowa ORN.2151.33.2018 - umowa anulowana

34. Umowa ORN.2151.34.2018 - umowa anulowana

35. Umowa ORN.2151.35.2018 - dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych. Zobacz>>>

37. Umowa ORN.2151.37.2018 - sprzątanie targowiska. Zobacz>>>

38. Umowa ORN.2151.38.2018 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

39. Umowa ORN.2151.39.2018 - postawienie konstrukcji stelażowej z płyt gipsowych, malowanie, montaż drzwi. Zobacz>>>

40. Umowa ORN.2151.40.2018 - sporządzenie dokumentacji prawno-geodezyjnej- droga Lipniki Stare. Zobacz>>>

41. Umowa ORN.2151.41.2018 - umowa anulowana

42. Umowa ORN.2151.42.2018 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

43. Umowa ORN.2151.43.2018 - udostępnienie stron internetowych programu informatycznego. Zobacz>>>

44. Umowa ORN.2151.44.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

45. Umowa ORN.2151.45.2018 - świadczenie pomocy prawnej. Zobacz>>>

46. Umowa ORN.2151.46.2018 - świadczenie usług prawnych. Zobacz>>>

47. Umowa ORN.2151.47.2018 - prowadzenie serwisu. Zobacz>>>

48. Umowa ORN.2151.48.2018 - wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

49. Umowa ORN.2151.49.2018 - wymiana mat podłogowych. Zobacz>>>

50. Umowa ORN.2151.50.2018 - wykonanie usług informatycznych- konserwacja systemu. Zobacz>>>

51. Umowa ORN.2151.51.2018 - umowa anulowana

52. Umowa ORN.2151.52.2018 - dostarczenie i montaż oświetlenia przy boisku. Zobacz>>>

53. Umowa ORN.2151.53.2018 - zorganizowanie pokazu odtwarzanego z nośnika obrazu i dźwięku. Zobacz>>>

54. Umowa ORN.2151.54.2018 - wykonanie robót konserwatorskich. Zobacz>>>

55. Umowa ORN.2151.55.2018 - ręczne wykonanie przedmiotów ceramicznych. Zobacz>>>

56. Umowa ORN.2151.56.2018 - czasowe przetrzymanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Zobacz>>>

57. Umowa ORN.2151.57.2018 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

58. Umowa ORN.2151.58.2018 - wykonanie aktualizacji oraz wydzielenia z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zobacz>>>

59. Umowa ORN.2151.59.2018 - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zobacz>>>

60. Umowa ORN.2151.60.2018 - oczyszczanie terenów gminy. Zobacz>>>

61. Umowa ORN.2151.61.2018 - wykonanie robót budowlanych przebudowy i remontu części budynku na lokale mieszkalne. Zobacz>>>

62. Umowa ORN.2151.62.2018 - umowa anulowana

63. Umowa ORN.2151.63.2018 - umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

64. Umowa ORN.2151.64.2018 - dzierżawa kładki technologicznej. Zobacz>>>

65. Umowa ORN.2151.65.2018 - organizacja szkoleń. Zobacz>>>

66. Umowa ORN.2151.66.2018 - dzierżawa gruntu. Zobacz>>>

67. Umowa ORN.2151.67.2018 - umowa użyczenia lokalu. Zobacz>>>

68. Umowa ORN.2151.68.2018 - umowa użyczenia dwóch pomieszczeń. Zobacz>>>

69. Umowa ORN.2151.69.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

70. Umowa ORN.2151.70.2018 - współpraca z Zespołem Jednostki Realizującej Projekt Strefy zieleni i rekreacji. Zobacz>>>

72. Umowa ORN.2151.72.2018 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór wraz z przekazaniem do schroniska. Zobacz>>>

73. Umowa ORN.2151.73.2018 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt. Zobacz>>>

74. Umowa ORN.2151.74.2018 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

75. Umowa ORN.2151.75.2018 - dostawa aktualizacji programu antywirusowego. Zobacz>>>

76. Umowa ORN.2151.76.2018 - udzielenie dostępu do publikacji on-line w internecie. Zobacz>>>

77. Umowa ORN.2151.77.2018 - wykonywanie czynności administracyjnych. Zobacz>>>

78. Umowa ORN.2151.78.2018 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

79. Umowa ORN.2151.79.2018 - dokonywanie stałych przewozów pasażerskich. Zobacz>>>

80. Umowa ORN.2151.80.2018 - wykonanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

81. Umowa ORN.2151.81.2018 - udostępnienie energii elektrycznej. Zobacz>>>

82. Umowa ORN.2151.82.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

83. Umowa ORN.2151.83.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

84. Umowa ORN.2151.84.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

85. Umowa ORN.2151.85.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

86. Umowa ORN.2151.86.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

87. Umowa ORN.2151.87.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

88. Umowa ORN.2151.88.2018 - przeprowadzanie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów i sekcji ogólnorozwojowej. Zobacz>>>

89. Umowa ORN.2151.89.2018 - przeprowadzanie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

90. Umowa ORN.2151.90.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk w trakcie meczów. Zobacz>>>

91. Umowa ORN.2151.91.2018 - pozimowe oczyszczanie dróg asfaltowych. Zobacz>>>

93. Umowa ORN.2151.93.2018 - dostawa, wytworzenie i montaż 20 sztuk straganów. Zobacz>>>

94. Umowa ORN.2151.94.2018 - przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej. Zobacz>>>

95. Umowa ORN.2151.95.2018 - usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania. Zobacz>>>

96. Umowa ORN.2151.96.2018 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych. Zobacz>>>

97. Umowa ORN.2151.97.2018 - publiczna promocja Gminy podczas rozgrywek. Zobacz>>>

98. Umowa ORN.2151.98.2018 - wykonanie robót w budynku poczekalni dworca. Zobacz>>>

99. Umowa ORN.2151.99.2018 - zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej oraz wyrównanie terenu. Zobacz>>>

101. Umowa ORN.2151.101.2018 - wygrodzenie pasa drogi gminnej poprzez ustalenie znaków drogowych, płotków oraz demontaż. Zobacz>>>

102. Umowa ORN.2151.102.2018 - wykonanie aktualizacji weryfikacji oraz wydzielenia części robót z kosztorysu. Zobacz>>>

103. Umowa ORN.2151.103.2018 - publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy. Zobacz>>>

104. Umowa ORN.2151.104.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

105. Umowa ORN.2151.105.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

106. Umowa ORN.2151.106.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

107. Umowa ORN.2151.107.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

108. Umowa ORN.2151.108.2018 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

109. Umowa ORN.2151.109.2018 - umowa najmu 2 pomieszczeń. Zobacz>>>

110. Umowa ORN.2151.110.2018 - ochrona przyrody i popularyzacji walorów przyrodniczych. Zobacz>>>

111. Umowa ORN.2151.111.2018 - montaż i demontaż elementów oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

112. Umowa ORN.2151.112.2018 - obsadzenie donic na terenie miasta. Zobacz>>>

113. Umowa ORN.2151.113.2018 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Zobacz>>>

115. Umowa ORN.2151.115.2018 - promocja miasta na fotogramie. Zobacz>>>

116. Umowa ORN.2151.116.2018 - wykonanie koncepcji zagospodarowania odpadów segregowanych. Zobacz>>>

118. Umowa ORN.2151.118.2018 - udzielenie licencji na aktualizację oprogramowania. Zobacz>>>

119. Umowa ORN.2151.119.2018 - utrzymanie portalu BIP. Zobacz>>>

121. Umowa ORN.2151.121.2018 - wykonanie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

122. Umowa ORN.2151.122.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk na zawodach sportowych. Zobacz>>>

124. Umowa ORN.2151.124.2018 - sprzedaż złomu stalowego i żelowa stanowiązego odpady. Zobacz>>>

125. Umowa ORN.2151.125.2018 - przekazanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

126. Umowa ORN.2151.126.2018 - wykonanie budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

127. Umowa ORN.2151.127.2018 - usunięcie drzew oraz uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

128. Umowa ORN.2151.128.2018 - obsługa informatyczna zawodów. Zobacz>>>

129. Umowa ORN.2151.129.2018 - obsługa informatyczna zawodów. Zobacz>>>

130. Umowa ORN.2151.130.2018 - utrzymanie czystości na ulicach. Zobacz>>>

131. Umowa ORN.2151.131.2018 - wykonanie odnowy oznakowania poziomego. Zobacz>>>

133. Umowa ORN.2151.133.2018 - umowa anulowana

134. Umowa ORN.2151.134.2018 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru wszystkich branż. Zobacz>>>

135. Umowa ORN.2151.135.2018 - wykonanie usług serwisowych. Zobacz>>>

136. Umowa ORN.2151.136.2018 - zajęcie gruntu w celu budowy przyłącza. Zobacz>>>

138. Umowa ORN.2151.138.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej. Zobacz>>>

139. Umowa ORN.2151.139.2018 - pielęgnacja zieleni. Zobacz>>>

141. Umowa ORN.2151.141.2018 - wykonanie prac dot. poprawy przejezdności ul. Kubusia Puchatka. Zobacz>>>

142. Umowa ORN.2151.142.2018 - bieżące utrzymanie dróg - II kwartał. Zobacz>>>

143.Umowa ORN.2151.143.2018 - wycinka zakrzaczeń i przywrócenie do stanu przejezdności drogi. Zobacz>>>

144.Umowa ORN.2151.144.2018 - zakup publikacji na cele promocyjne. Zobacz>>>

145. Umowa ORN.2151.145.2018 - umowa dzierżawy działki. Zobacz>>>

146. Umowa ORN.2151.146.2018 - utrzymanie zieleni na terenie miasta. Zobacz>>>

149. Umowa ORN.2151.149.2018 - dostawa tonerów. Zobacz>>>

150. Umowa ORN.2151.150.2018 - monitoring TV sieci kanalizacyjnej. Zobacz>>>

151. Umowa ORN.2151.151.2018 - utrzymanie czystości i porządku terenów Gminy. Zobacz>>>

152. Umowa ORN.2151.152.2018 - usunięcie drzew, zakrzaczeń, uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

153. Umowa ORN.2151.153.2018 - opracowanie dokumentu Studium Wykonalności. Zobacz>>>

154. Umowa ORN.2151.154.2018 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zobacz>>>

155. Umowa ORN.2151.155.2018 - zakup papierowych toreb na cele promocyjne Gminy. Zobacz>>>

156. Umowa ORN.2151.156.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

157. Umowa ORN.2151.157.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

158. Umowa ORN.2151.158.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

159. Umowa ORN.2151.159.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

160. Umowa ORN.2151.160.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

161. Umowa ORN.2151.161.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

162. Umowa ORN.2151.162.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

163. Umowa ORN.2151.163.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

164. Umowa ORN.2151.164.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

165. Umowa ORN.2151.165.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

166. Umowa ORN.2151.166.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

167. Umowa ORN.2151.167.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

168. Umowa ORN.2151.168.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

169. Umowa ORN.2151.169.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

170. Umowa ORN.2151.170.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

171. Umowa ORN.2151.171.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

172. Umowa ORN.2151.172.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

173. Umowa ORN.2151.173.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

174. Umowa ORN.2151.174.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

175. Umowa ORN.2151.175.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

176. Umowa ORN.2151.176.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

177. Umowa ORN.2151.177.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

178. Umowa ORN.2151.178.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

179. Umowa ORN.2151.179.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

180. Umowa ORN.2151.180.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

181. Umowa ORN.2151.181.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

182. Umowa ORN.2151.182.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

183. Umowa ORN.2151.183.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

184. Umowa ORN.2151.184.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

185. Umowa ORN.2151.185.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

186. Umowa ORN.2151.186.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

187. Umowa ORN.2151.187.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

188. Umowa ORN.2151.188.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

189. Umowa ORN.2151.189.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

190. Umowa ORN.2151.190.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

191. Umowa ORN.2151.191.2018 - obsługa imprezy artystycznej w zakresie techniki scenicznej. Zobacz>>>

192. Umowa ORN.2151.192.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

193. Umowa ORN.2151.193.2018 - określenie wysokości odszkodowania za działkę. Zobacz>>>

194. Umowa ORN.2151.194.2018 - określenie wysokości odszkodowania za działkę. Zobacz>>>

195. Umowa ORN.2151.195.2018 - wykupienie stałej powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

196. Umowa ORN.2151.196.2018 - wykorzystanie opracowania Planu miasta Pułtusk. Zobacz>>>

198. Umowa ORN.2151.198.2018 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót. Zobacz>>>

200. Umowa ORN.2151.200.2018 - opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wprowadzanie poprawek do wniosku i dokumentacji aplikacyjnej. Zobacz>>>

201. Umowa ORN.2151.201.2018 - jednorazowe sprzątnięcie mogił wojennych, koszenie traw. Zobacz>>>

202. Umowa ORN.2151.202.2018 - publikacja banerów informacyjnych. Zobacz>>>

203. Umowa ORN.2151.203.2018 - prace malarskie oraz remont posadzek pomieszczeń czytelni. Zobacz>>>

204. Umowa ORN.2151.204.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

205. Umowa ORN.2151.205.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

206. Umowa ORN.2151.206.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

207. Umowa ORN.2151.207.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

208. Umowa ORN.2151.208.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

209. Umowa ORN.2151.209.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

210. Umowa ORN.2151.210.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

211. Umowa ORN.2151.211.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

212. Umowa ORN.2151.212.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

213. Umowa ORN.2151.213.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

214. Umowa ORN.2151.214.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

215. Umowa ORN.2151.215.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

216. Umowa ORN.2151.216.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

217. Umowa ORN.2151.217.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

218. Umowa ORN.2151.218.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

219. Umowa ORN.2151.219.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

220. Umowa ORN.2151.220.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

221. Umowa ORN.2151.221.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

222. Umowa ORN.2151.222.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

223. Umowa ORN.2151.223.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

224. Umowa ORN.2151.224.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

225. Umowa ORN.2151.225.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

226. Umowa ORN.2151.226.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

227. Umowa ORN.2151.227.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

228. Umowa ORN.2151.228.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

229. Umowa ORN.2151.229.2018 - aktualizacja oraz druk publikacji na cele promocji. Zobacz>>>

230. Umowa ORN.2151.230.2018 - dostawa i montaż beconów kompatybilnych z aplikacją miejską. Zobacz>>>

231. Umowa ORN.2151.231.2018 - dostarczenie, zainstalowanie i obsługa nagłośnienia. Zobacz>>>

232. Umowa ORN.2151.232.2018 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

233. Umowa ORN.2151.233.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

234. Umowa ORN.2151.234.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

235. Umowa ORN.2151.235.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

236. Umowa ORN.2151.236.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

237. Umowa ORN.2151.237.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

238. Umowa ORN.2151.238.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

239. Umowa ORN.2151.239.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

240. Umowa ORN.2151.240.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

241. Umowa ORN.2151.241.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

242. Umowa ORN.2151.242.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

243. Umowa ORN.2151.243.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

244. Umowa ORN.2151.244.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

245. Umowa ORN.2151.245.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

246. Umowa ORN.2151.246.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

247. Umowa ORN.2151.247.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

248. Umowa ORN.2151.248.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

249. Umowa ORN.2151.249.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

250. Umowa ORN.2151.250.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

251. Umowa ORN.2151.251.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

252. Umowa ORN.2151.252.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

253. Umowa ORN.2151.253.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

254. Umowa ORN.2151.254.2018 - przygotowanie terenu parku "Solna". Zobacz>>>

255. Umowa ORN.2151.255.2018 - organizacja przejazdów na kucyku podczas imprezy. Zobacz>>>

256. Umowa ORN.2151.256.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

257. Umowa ORN.2151.257.2018 - wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych. Zobacz>>>

258. Umowa ORN.2151.258.2018 - publiczna promocja Gminy w trakcie meczów. Zobacz>>>

259. Umowa ORN.2151.259.2018 - dostarczenie i odbiór pojemników na odpady, dostarczenie i odbiór płotków antytłumowych. Zobacz>>>

260. Umowa ORN.2151.260.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

261. Umowa ORN.2151.261.2018 - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego poczekalni Dworca PKS. Zobacz>>>

262. Umowa ORN.2151.262.2018 - dostarczenie i odbiór pojemników na odpady. Zobacz>>>

263. Umowa ORN.2151.263.2018 - naprawa odcinka kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

264. Umowa ORN.2151.264.2018 - naprawa drogi gminnej. Zobacz>>>

265. Umowa ORN.2151.265.2018 - wykonanie wraz z montażem barierki zewnętrznej. Zobacz>>>

266. Umowa ORN.2151.266.2018 - publiczna promocja Gminy przez zawodników podczas zawodów. Zobacz>>>

267. Umowa ORN.2151.267.2018 - wytyczenie miejsc handlowych. Zobacz>>>

268. Umowa ORN.2151.268.2018 - wykonanie, dostawa i montaż osmiu tablic pamiątkowych. Zobacz>>>

269. Umowa ORN.2151.269.2018 - wykonanie audytu energetycznego. Zobacz>>>

270. Umowa ORN.2151.270.2018 - sporządzenie map do celów projektowych. Zobacz>>>

271. Umowa ORN.2151.271.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako instruktor. Zobacz>>>

272. Umowa ORN.2151.272.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako Kapelmistrz. Zobacz>>>

273. Umowa ORN.2151.273.2018 - przeprowadzenie zajęć merytorycznych jako instruktor. Zobacz>>>

274. Umowa ORN.2151.274.2018 - wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej. Zobacz>>>

275. Umowa ORN.2151.275.2018 - usunięcie drzewa i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

276. Umowa ORN.2151.276.2018 - wykonanie prac polegających na malowaniu miejsc handlowych. Zobacz>>>

277. Umowa ORN.2151.277.2018 - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy ulicy Ogrodowej. Zobacz>>>

278. Umowa ORN.2151.278.2018 - opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Chmielewo oraz Miejscowości Olszak. Zobacz>>>

279. Umowa ORN.2151.279.2018 - utwardzenie drogi. Zobacz>>>

280. Umowa ORN.2151.280.2018 - umowa anulowana

281. Umowa ORN.2151.281.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

282. Umowa ORN.2151.282.2018 - umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

284. Umowa ORN.2151.284.2018 - wykonanie dokumentacji projekrowej kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

285. Umowa ORN.2151.285.2018 - dostarczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobacz>>>

286. Umowa ORN.2151.286.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

287. Umowa ORN.2151.287.2018 - umieszczenie sieci gazowej przyłącza. Zobacz>>>

288. Umowa ORN.2151.288.2018 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

289. Umowa ORN.2151.289.2018 - dostarczenie i zamontowanie systemu monitoringu zabytków. Zobacz>>>

290. Umowa ORN.2151.290.2018 - określenie zasad korzystania z aplikacji. Zobacz>>>

291. Umowa ORN.2151.291.2018 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

292. Umowa ORN.2151.292.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

293. Umowa ORN.2151.293.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

294. Umowa ORN.2151.294.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

295. Umowa ORN.2151.295.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

296. Umowa ORN.2151.296.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

297. Umowa ORN.2151.297.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

298. Umowa ORN.2151.298.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

299. Umowa ORN.2151.299.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

301. Umowa ORN.2151.301.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

302. Umowa ORN.2151.302.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

303. Umowa ORN.2151.303.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

304. Umowa ORN.2151.304.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

305. Umowa ORN.2151.305.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

306. Umowa ORN.2151.306.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

307. Umowa ORN.2151.307.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

308. Umowa ORN.2151.308.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

309. Umowa ORN.2151.309.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

310. Umowa ORN.2151.310.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

311. Umowa ORN.2151.311.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

312. Umowa ORN.2151.312.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

313. Umowa ORN.2151.313.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

314. Umowa ORN.2151.314.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

315. Umowa ORN.2151.315.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

316. Umowa ORN.2151.316.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

317. Umowa ORN.2151.317.2018 - umowa użyczenia straganu handlowego. Zobacz>>>

318. Umowa ORN.2151.318.2018 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót. Zobacz>>>

319. Umowa ORN.2151.319.2018 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku wieży Ratuszowej. Zobacz>>>

320. Umowa ORN.2151.320.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa mostów w ciągu ul. Świętojańskiej, ul Benedyktyńskiej nad kanałkiem A." Zobacz>>>

321. Umowa ORN.2151.321.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

322. Umowa ORN.2151.322.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

323. Umowa ORN.2151.323.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

324. Umowa ORN.2151.324.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

325. Umowa ORN.2151.325.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

326. Umowa ORN.2151.326.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

327. Umowa ORN.2151.327.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

328. Umowa ORN.2151.328.2018 - umieszczenie przyłącza kablowego w gruncie. Zobacz>>>

329. Umowa ORN.2151.329.2018 - umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego w gruncie. Zobacz>>>

330. Umowa ORN.2151.330.2018 - modernizacja nawierzchni ul. Czereśniowej. Zobacz>>>

331. Umowa ORN.2151.331.2018 - tłumaczenie z języka francuskiego na język polski. Zobacz>>>

333. Umowa ORN.2151.333.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

334. Umowa ORN.2151.334.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

335. Umowa ORN.2151.335.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

336. Umowa ORN.2151.336.2018 - wykonanie hydrantu przeciwpożarowego. Zobacz>>>

337. Umowa ORN.2151.337.2018 - umowa użytkowania. Zobacz>>>

338. Umowa ORN.2151.338.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Plac Teatralny, ul. Świętojańskiej, ul. Benedyktyńskiej. Zobacz>>>

339. Umowa ORN.2151.339.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

340. Umowa ORN.2151.340.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

341. Umowa ORN.2151.341.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

342. Umowa ORN.2151.342.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

343. Umowa ORN.2151.343.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

344. Umowa ORN.2151.344.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

345. Umowa ORN.2151.345.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

346. Umowa ORN.2151.346.2018 - przebudowa drogi gminnej Białowieża-Olszak. Zobacz>>>

347. Umowa ORN.2151.347.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

348. Umowa ORN.2151.348.2018 -  zajęcie gruntu. Zobacz>>>

353. Umowa ORN.2151.353.2018 - udział w Komisjach Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

354. Umowa ORN.2151.354.2018 - udział w Komisjach Egzaminacyjnych. Zobacz>>>

355. Umowa ORN.2151.355.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

356. Umowa ORN.2151.356.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

357. Umowa ORN.2151.357.2018 - pełnienie nadzoru archeologicznego robót budowlanych. Zobacz>>>

358. Umowa ORN.2151.358.2018 - pracowanie dokumentacji przetargowej. Zobacz>>>

359. Umowa ORN.2151.359.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

360. Umowa ORN.2151.360.2018 - wykonanie robót budowlanych budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Zobacz>>>

361. Umowa ORN.2151.361.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

363. Umowa ORN.2151.363.2018 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

364. Umowa ORN.2151.364.2018 - dostęp do sieci internet. Zobacz>>>

365. Umowa ORN.2151.365.2018 - sporządzenie map do celów projektowych. Zobacz>>>

366. Umowa ORN.2151.366.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej- przebudowa ulicy Tarnowskiego. Zobacz>>>

367. Umowa ORN.2151.367.2018 - wykonanie przeróbek w straganach. Zobacz>>>

368. Umowa ORN.2151.368.2018 - przygotowanie projektu graficznego katalogu. Zobacz>>>

369. Umowa ORN.2151.369.2018 - wykonanie dokumentacji projektowej montażu opraw solarnych. Zobacz>>>

370. Umowa ORN.2151.370.2018 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

371. Umowa ORN.2151.371.2018 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

372. Umowa ORN.2151.372.2018 - usunięcie drzewa i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

373. Umowa ORN.2151.373.2018 - malowanie elewacji budynku głównego oraz łącznika skrzydeł w Zespole Szkół nr 2. Zobacz>>>

374. Umowa ORN.2151.374.2018 - remont hali sportowej wraz z zapleczem. Zobacz>>>

375. Umowa ORN.2151.375.2018 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

376. Umowa ORN.2151.376.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

377. Umowa ORN.2151.377.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

379. Umowa ORN.2151.379.2018 -  podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

380. Umowa ORN.2151.380.2018 - podniesienie standardu oświetlenia. Zobacz>>>

381. Umowa ORN.2151.381.2018 - remont nawierzchni grogi Gromin-Lipniki Stare. Zobacz>>>

382. Umowa ORN.2151.382.2018 - promocja Gminy. Zobacz>>>

383. Umowa ORN.2151.383.2018 - umowa użyczenia nieruchomości. Zobacz>>>

384. Umowa ORN.2151.384.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

386. Umowa ORN.2151.386.2018 - remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipa. Zobacz>>>

387. Umowa ORN.2151.387.2018 - wykonanie ekspertyzy. Zobacz>>>

388. Umowa ORN.2151.388.2018 - usunięcie drzew i uprzątnięcie terenu. Zobacz>>>

389. Umowa ORN.2151.389.2018 - modernizacja placu targowego przy ul. Traugutta. Zobacz>>>

390. Umowa ORN.2151.390.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk na terenie Domu Polonii. Zobacz>>>

391. Umowa ORN.2151.391.2018 - wykonanie prac odcinka drogi w miejscowości Kacice. Zobacz>>>

392. Umowa ORN.2151.392.2018 - montaż bariery drogowej na przepuście drogowym. Zobacz>>>

393. Umowa ORN.2151.393.2018 - remont dachu na strażnicy w Białowieży. Zobacz>>>

394. Umowa ORN.2151.394.2018 - użyczenie działki. Zobacz>>>

395. Umowa ORN.2151.395.2018 - dowóz dzieci do szkół. Zobacz>>>

396. Umowa ORN.2151.396.2018 - realizacja Audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki. Zobacz>>>

398. Umowa ORN.2151.398.2018 - dostarczenie elementów małej architektury. Zobacz>>>

399. Umowa ORN.2151.399.2018 - opracowanie dokumentacji. Zobacz>>> + Aneks

400. Umowa ORN.2151.400.2018 - zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych. Zobacz>>>

401. Umowa ORN.2151.401.2018 - przekazanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

402. Umowa ORN.2151.402.2018 - wykonanie aktualizacji i weryfikacji dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

403. Umowa ORN.2151.403.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

404. Umowa ORN.2151.404.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej. Zobacz>>>

405. Umowa ORN.2151.405.2018 - wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

406. Umowa ORN.2151.406.2018 - sporządzenie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

407. Umowa ORN.2151.407.2018 - wykonanie aktualizacji projektowej. Zobacz>>>

408. Umowa ORN.2151.408.2018 - budowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zobacz>>>

409. Umowa ORN.2151.409.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

410. Umowa ORN.2151.410.2018 - zajęcie gruntu. Zobacz>>>

411. Umowa ORN.2151.411.2018 - porozumienie- przekazanie dofinansowania. Zobacz>>>

412. Umowa ORN.2151.412.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

413. Umowa ORN.2151.413.2018 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

414. Umowa ORN.2151.414.2018 - pogłębienie rowu we wsi Lipa. Zobacz>>>

415. Umowa ORN.2151.415.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

416. Umowa ORN.2151.416.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

417. Umowa ORN.2151.417.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

418. Umowa ORN.2151.418.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

419. Umowa ORN.2151.419.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

420. Umowa ORN.2151.420.2018 - naprawa dróg gruntowych w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>

421. Umowa ORN.2151.421.2018 - dostawa 5 strojów bobra 'Pułtusia'. Zobacz>>>

422. Umowa ORN.2151.422.2018 - druk gazety okolicznościowej. Zobacz>>>

423. Umowa ORN.2151.423.2018 - przygotowanie i wygłoszenie referatu. Zobacz>>>

424. Umowa ORN.2151.424.2018 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

425. Umowa ORN.2151.425.2018 - wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

426. Umowa ORN.2151.426.2018 - wykonywanie nadzoru inwestorskiego inwestycji przebudowy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

432. Umowa ORN.2151.432.2018 - wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

434. Umowa ORN.2151.434.2018 - przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń do zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

435. Umowa ORN.2151.435.2018 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

436. Umowa ORN.2151.436.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

437. Umowa ORN.2151.437.2018 - dostawa materiałów promocyjnych. Zobacz>>>

438. Umowa ORN.2151.438.2018 - dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg. Zobacz>>>

439. Umowa ORN.2151.439.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

440. Umowa ORN.2151.440.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

442. Umowa ORN.2151.442.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

443. Umowa ORN.2151.443.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

444. Umowa ORN.2151.444.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

445. Umowa ORN.2151.445.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

446. Umowa ORN.2151.446.2018 - pełnienie funkcji koordynatora projektu. Zobacz>>>

447. Umowa ORN.2151.447.2018 - wykonanie prac remontowych drogi. Zobacz>>>

448. Umowa ORN.2151.448.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

449. Umowa ORN.2151.449.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

451. Umowa ORN.2151.451.2018 - sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zobacz>>>

452. Umowa ORN.2151.452.2018 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy. Zobacz>>>

453. Umowa ORN.2151.453.2018 - montaż siedmiu wiat przystankowych. Zobacz>>>

454. Umowa ORN.2151.454.2018 - obsługa fontanny miejskiej. Zobacz>>>

455. Umowa ORN.2151.455.2018 - umieszczenie sieci gazowej. Zobacz>>>

456. Umowa ORN.2151.456.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

458. Umowa ORN.2151.458.2018 - przeprowadzenie zajęć sekcji szachowej. Zobacz>>>

459. Umowa ORN.2151.459.2018 - profilowanie poboczy dróg gminnych. Zobacz>>>

460. Umowa ORN.2151.460.2018 - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych. Zobacz>>>

461. Umowa ORN.2151.461.2018 - druk obwieszczeń i kart do głosowania. Zobacz>>>

462. Umowa ORN.2151.462.2018 - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Zobacz>>>

463. Umowa ORN.2151.463.2018 - wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem poczęstunku. Zobacz>>>

464. Umowa ORN.2151.464.2018 - opracowanie dokumentacji technicznej. Zobacz>>>

465. Umowa ORN.2151.465.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

466. Umowa ORN.2151.466.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

467. Umowa ORN.2151.467.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

468. Umowa ORN.2151.468.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

469. Umowa ORN.2151.469.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

470. Umowa ORN.2151.470.2018 -  Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

471. Umowa ORN.2151.471.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

472. Umowa ORN.2151.472.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

473. Umowa ORN.2151.473.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

474. Umowa ORN.2151.474.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

475. Umowa ORN.2151.475.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

476. Umowa ORN.2151.476.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

477. Umowa ORN.2151.477.2018- Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

479. Umowa ORN.2151.479.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

480. Umowa ORN.2151.480.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

481. Umowa ORN.2151.481.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

482. Umowa ORN.2151.482.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

483. Umowa ORN.2151.483.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

484. Umowa ORN.2151.484.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

485. Umowa ORN.2151.485.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

486. Umowa ORN.2151.486.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

487. Umowa ORN.2151.487.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

488. Umowa ORN.2151.488.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

489. Umowa ORN.2151.489.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

490. Umowa ORN.2151.490.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

491. Umowa ORN.2151.491.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

492. Umowa ORN.2151.492.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

493. Umowa ORN.2151.493.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

494. Umowa ORN.2151.494.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

495. Umowa ORN.2151.495.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

496. Umowa ORN.2151.496.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

497. Umowa ORN.2151.497.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

498. Umowa ORN.2151.498.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali. Zobacz>>>

499. Umowa ORN.2151.499.2018 - wykonanie czynności związanych z obsługą protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód. Zobacz>>>

500. Umowa ORN.2151.500.2018 - przygotowanie terenu. Zobacz>>>

501. Umowa ORN.2151.501.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

502. Umowa ORN.2151.502.2018 - montaż, demontaż, transport i obsługa urządzeń scenicznych. Zobacz>>>

503. Umowa ORN.2151.503.2018 - zakup okładek kartonowych. Zobacz>>>

504. Umowa ORN.2151.504.2018 - utwardzenie placu zabaw w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>505. Umowa ORN.2151.505.2018 - umowa anulowana

506. Umowa ORN.2151.506.2018 - remont drogi gruntowej w miejscowości Kokoszka. Zobacz>>>

507. Umowa ORN.2151.507.2018 - użyczenie części działki. Zobacz>>>

508. Umowa ORN.2151.508.2018 - świadczenie usługi transportu podczas wyjazdów edukacyjnych dla uczniów. Zobacz>>>

509. Umowa ORN.2151.509.2018 - świadczenie usługi cateringowej w ramach pięciu projektów. Zobacz>>>

510. Umowa ORN.2151.510.2018 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

511. Umowa ORN.2151.511.2018 - zakup pospółki drogowej wraz z transportem. Zobacz>>>

512. Umowa ORN.2151.512.2018 - dzierżawa działki. Zobacz>>>

513. Umowa ORN.2151.513.2018 - dokonanie weryfikacji zgodności inwentaryzacji oświetlenia ulicznego. Zobacz>>> + Aneks

514. Umowa ORN.2151.514.2018 - druk kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

515. Umowa ORN.2151.515.2018 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

516. Umowa ORN.2151.516.2018 - dostarczenie książek i podręczników. Zobacz>>>

517. Umowa ORN.2151.517.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

518. Umowa ORN.2151.518.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

519. Umowa ORN.2151.519.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

520. Umowa ORN.2151.520.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

521. Umowa ORN.2151.521.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

522. Umowa ORN.2151.522.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

523. Umowa ORN.2151.523.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

524. Umowa ORN.2151.524.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

525. Umowa ORN.2151.525.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

526. Umowa ORN.2151.526.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

527. Umowa ORN.2151.527.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

528. Umowa ORN.2151.528.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

529. Umowa ORN.2151.529.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

530. Umowa ORN.2151.530.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

531. Umowa ORN.2151.531.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

532. Umowa ORN.2151.532.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

533. Umowa ORN.2151.533.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

534. Umowa ORN.2151.534.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

535. Umowa ORN.2151.535.2018 - Wykonanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW - II tura. Zobacz>>>

536. Umowa ORN.2151.536.2018 - przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

537. Umowa ORN.2151.537.2018 - uprzątnięcie terenu, utylizacja materiałów. Zobacz>>>

538. Umowa ORN.2151.538.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

539. Umowa ORN.2151.539.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

540. Umowa ORN.2151.540.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

541. Umowa ORN.2151.541.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

542. Umowa ORN.2151.542.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

543. Umowa ORN.2151.543.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

544. Umowa ORN.2151.544.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

545. Umowa ORN.2151.545.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

546. Umowa ORN.2151.546.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

547. Umowa ORN.2151.547.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

548. Umowa ORN.2151.548.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

549. Umowa ORN.2151.549.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

550. Umowa ORN.2151.550.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

551. Umowa ORN.2151.551.2018 - Obsługa Obwodowej Komisji Wyborczej- otwarcie i zamknięcie lokali - II tura. Zobacz>>>

552. Umowa ORN.2151.552.2018 - dowóz dziecka do szkoły. Zobacz>>>

553. Umowa ORN.2151.553.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

554. Umowa ORN.2151.554.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

555. Umowa ORN.2151.555.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

556. Umowa ORN.2151.556.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

557. Umowa ORN.2151.557.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

558. Umowa ORN.2151.558.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

559. Umowa ORN.2151.559.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

560. Umowa ORN.2151.560.2018 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

561. Umowa ORN.2151.561.2018 - wykonanie robót budowlanych- przebudowa ulic. Zobacz>>>

562. Umowa ORN.2151.562.2018 - porozumienie- przekazanie środków finansowych. Zobacz>>>

563. Umowa ORN.2151.563.2018 - sporządzenie i aktualizacja spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach. Zobacz>>>

564. Umowa ORN.2151.564.2018 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

565. Umowa ORN.2151.565.2018 - wykonanie zadań obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku. Zobacz>>>

566. Umowa ORN.2151.566.2018 - wykonywanie czynności związanych z wyborami. Zobacz>>>

567. Umowa ORN.2151.567.2018 - wykonywanie czynności związanych z wyborami. Zobacz>>>

568. Umowa ORN.2151.568.2018 - wykonanie czynności związanych z wyborami - II tura. Zobacz>>>

569. Umowa ORN.2151.569.2018 - wykonanie czynności związanych z wyborami - II tura. Zobacz>>>

570. Umowa ORN.2151.570.2018 - wykonanie zadań obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pułtusku. Zobacz>>>

571. Umowa ORN.2151.571.2018 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych - II tura. Zobacz>>>

572. Umowa ORN.2151.572.2018 - dostarczenie koparko ładowarki. Zobacz>>>

573. Umowa ORN.2151.573.2018 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

574. Umowa ORN.2151.574.2018 - odpłatne przekazanie obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę. Zobacz>>>

575. Umowa ORN.2151.575.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

576. Umowa ORN.2151.576.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

577. Umowa ORN.2151.577.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

578. Umowa ORN.2151.578.2018 - wykonanie prac związanych z wyborami. Zobacz>>>

579. Umowa ORN.2151.579.2018 - pełnienie dyżuru w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

580. Umowa ORN.2151.580.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW. Zobacz>>>

581. Umowa ORN.2151.581.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW. Zobacz>>>

582. Umowa ORN.2151.582.2018 - wykonanie nakładek na spisy wyborcó oraz pełnienie dyżuru. Zobacz>>>

583. Umowa ORN.2151.583.2018 - wykonanie nakładek na spisy wyborcó oraz pełnienie dyżuru. Zobacz>>>

584. Umowa ORN.2151.584.2018 - transport materiałów oraz dyżur wyborczy. Zobacz>>>

585. Umowa ORN.2151.585.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

586. Umowa ORN.2151.586.2018 - transport protokołów głosowania oraz dyżur wyborczy. Zobacz>>>

587. Umowa ORN.2151.587.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców. Zobacz>>>

588. Umowa ORN.2151.588.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców. Zobacz>>>

589. Umowa ORN.2151.589.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

590. Umowa ORN.2151.590.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

591. Umowa ORN.2151.591.2018 - sporządzenie dokumentacji płacowej w związku z wyborami. Zobacz>>>

592. Umowa ORN.2151.592.2018 - sporządzenie ewidencji księgowej w związku z wyborami. Zobacz>>>

593. Umowa ORN.2151.593.2018 - dostarczenie urządzeń i wyposażenia dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zobacz>>>

594. Umowa ORN.2151.594.2018 - ulepszenie nawierzchni drogi. Zobacz>>>

595. Umowa ORN.2151.595.2018 - publicza promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

596. Umowa ORN.2151.596.2018 - remont odcinka drogi w miejscowości Gromin. Zobacz>>>

597. Umowa ORN.2151.597.2018 - dostawa sprzętu, instalacja i wdrożenie systemów. Zobacz>>>

598. Umowa ORN.2151.598.2018 - dostawa pospółki żwirowej do remontu drogi. Zobacz>>>

599. Umowa ORN.2151.599.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

600. Umowa ORN.2151.600.2018 - aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego. Zobacz>>>

601. Umowa ORN.2151.601.2018 - przebudowa i rozbudowa świetlicy w Grabówcu. Zobacz>>>

602. Umowa ORN.2151.602.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- wydawanie kart do glosowania- II tura. Zobacz>>>

603. Umowa ORN.2151.603.2018 - pełnienie dyżuru w Urzędzie Miejskim w Pultusku- II tura. Zobacz>>>

604. Umowa ORN.2151.604.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- II tura. Zobacz>>>

605. Umowa ORN.2151.605.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wyborców- II tura. Zobacz>>>

606. Umowa ORN.2151.606.2018 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów- II tura. Zobacz>>>

607. Umowa ORN.2151.607.2018 - pelnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

608. Umowa ORN.2151.608.2018 - sporządzenie ewidencji księgowej- II tura. Zobacz>>>

609. Umowa ORN.2151.609.2018 - sporządzenie dokumentacji płacowej - II tura. Zobacz>>>

610. Umowa ORN.2151.610.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

611. Umowa ORN.2151.611.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- spisy wybroców - II tura. Zobacz>>>

612. Umowa ORN.2151.612.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW - II tura. Zobacz>>>

613. Umowa ORN.2151.613.2018 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów- II tura. Zobacz>>>

614. Umowa ORN.2151.614.2018 - pelnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

615. Umowa ORN.2151.515.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego- wydawanie kart do glosowania- II tura. Zobacz>>>

616. Umowa ORN.2151.616.2018 - pełnienie dyżuru wyborczego - II tura. Zobacz>>>

617. Umowa ORN.2151.617.2018 - przygotowanie materiałów dla OKW - II tura. Zobacz>>>

618. Umowa ORN.2151.618.2018 - remont odcinka drogi gruntowej w miejscowości Przemiarowo. Zobacz>>>

619. Umowa ORN.2151.619.2018 - oczyszczenie i pomalowanie metalowych koszy ulicznych. Zobacz>>>

620. Umowa ORN.2151.620.2018 - przeprowadzenie cyklu szkoleń. Zobacz>>>

621. Umowa ORN.2151.621.2018 - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego. Zobacz>>>

623. Umowa ORN.2151.623.2018 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

624. Umowa ORN.2151.624.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

625. Umowa ORN.2151.625.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

626. Umowa ORN.2151.626.2018 - umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

628. Umowa ORN.2151.628.2018 - świadczenie usługi szkoleniowej. Zobacz>>>

629. Umowa ORN.2151.629.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

630. Umowa ORN.2151.630.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

631. Umowa ORN.2151.631.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

632. Umowa ORN.2151.632.2018 - sfinansowanie czesnego na studia podyplomowe. Zobacz>>>

633. Umowa ORN.2151.633.2018 - użyczenie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>

634. Umowa ORN.2151.634.2018 - przekazanie do eksploatacji abiektów i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zobacz>>>

635. Umowa ORN.2151.635.2018 - remont drogi gminnej w miejscowości Pawłówek. Zobacz>>>

636. Umowa ORN.2151.636.2018 - remont drogi gruntowej w miejscowości Moszyn. Zobacz>>>

638. Umowa ORN.2151.638.2018 - umowa anulowana

639. Umowa ORN.2151.639.2018 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

640. Umowa ORN.2151.640.2018 - montaż oraz demontaż elementów oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

641. Umowa ORN.2151.641.2018 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

642. Umowa ORN.2151.642.0118 - dostawa wraz z montażem podłogi systemowej na hali sportowej w PSP nr 4. Zobacz>>>

644. Umowa ORN.2151.644.2018 - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elekt., paliwa gazowe. Zobacz>>>

645. Umowa ORN.2151.645.2018 - opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji. Zobacz>>>

646. Umowa ORN.2151.646.2018 - umowa użyczenia rond. Zobacz>>>

647. Umowa ORN.2151.647.2018 - publiczna promocja Gminy Pułtusk w trakcie meczy. Zobacz>>>

648. Umowa ORN.2151.648.2018 - usunięcie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

649. Umowa ORN.2151.649.2018 - przygotowanie terenu na Wigilię dla Mieszkańców. Zobacz>>>

650. Umowa ORN.2151.650.2018 - remont drogi w miejscowości Olszak. Zobacz>>>

651. Umowa ORN.2151.651.2018 - naprawa oświetlenia oraz dostawa wraz z montażem. Zobacz>>>

652. Umowa ORN.2151.652.2018 - wyrównanie i utwardzenie parkingu oraz pobocza. Zobacz>>>

653. Umowa ORN.2151.653.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg. Zobacz>>>

654. Umowa ORN.2151.654.2018 - umowa anulowana

655. Umowa ORN.2151.655.2018 - umowa użyczenia części działki. Zobacz>>>

656. Umowa ORN.2151.656.2018 - umowa anulowana

657. Umowa ORN.2151.657.2018 - świadczenie usługi dostępu do Internetu. Zobacz>>>

658. Umowa ORN.2151.658.2018 - przeprowadzenie świątecznych animacji z programem edukacyjno-rozrywkowym. Zobacz>>>

659. Umowa ORN.2151.659.2018 - opracowanie graficzne wraz z treścią, wydruk i dostawa zakładek. Zobacz>>>

660. Umowa ORN.2151.660.2018 - wykup świątecznej dekoracji. Zobacz>>>

661. Umowa ORN.2151.661.2018 - wykonanie robót w budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

662. Umowa ORN.2151.662.2018 - sprzedaż pełnej dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

663. Umowa ORN.2151.663.2018 - dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multmedialnego. Zobacz>>>

664. Umowa ORN.2151.664.2018 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

665. Umowa ORN.2151.665.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

666. Umowa ORN.2151.666.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>> + Aneks

667. Umowa ORN.2151.667.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

668. Umowa ORN.2151.668.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

669. Umowa ORN.2151.669.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

670. Umowa ORN.2151.670.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

671. Umowa ORN.2151.671.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

672. Umowa ORN.2151.672.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

673. Umowa ORN.2151.673.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

674. Umowa ORN.2151.674.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

675. Umowa ORN.2151.675.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

676. Umowa ORN.2151.676.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

677. Umowa ORN.2151.677.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

678. Umowa ORN.2151.678.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

679. Umowa ORN.2151.679.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

680. Umowa ORN.2151.680.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

681. Umowa ORN.2151.681.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

682. Umowa ORN.2151.682.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

683. Umowa ORN.2151.683.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

684. Umowa ORN.2151.684.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>> + Aneks

685. Umowa ORN.2151.685.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

686. Umowa ORN.2151.686.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

687. Umowa ORN.2151.687.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

688. Umowa ORN.2151.688.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

689. Umowa ORN.2151.689.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

690. Umowa ORN.2151.690.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

691. Umowa ORN.2151.691.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

692. Umowa ORN.2151.692.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

693. Umowa ORN.2151.693.2018 - dostarczenie zawiadomień. Zobacz>>>

694. Umowa ORN.2151.694.2018 - umowa użyczenia koparko-ładowarki. Zobacz>>>

695. Umowa ORN.2151.695.2018 - umowa użyczenia urządzeń i wyposażenia dla PSZO. Zobacz>>>

696. Umowa ORN.2151.696.2018 - utwardzenie parkingu- ul. Jakuba Wujka. Zobacz>>>

697. Umowa ORN.2151.697.2018 - sprzedaż energii elektrycznej. Zobacz>>>

698. Umowa ORN.2151.698.2018 - rozliczenie dotacji i sporządzenie sprawozdania. Zobacz>>>

699. Umowa ORN.2151.699.2018 - wykonanie prac w łazience w budynku UM. Zobacz>>>

700. Umowa ORN.2151.700.2018 - wymiana agregatu chłodniczego z osprzętem. Zobacz>>>

701. Umowa ORN.2151.701.2018 - zagospodarowanie terenów zieleni. Zobacz>>>

702. Umowa ORN.2151.702.2018 - umowa anulowana

703. Umowa ORN.2151.703.2018 - umowa anulowana

704. Umowa ORN.2151.704.2018 - konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

705. Umowa ORN.2151.705.2018 - wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego. Zobacz>>>

706. Umowa ORN.2151.706.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

707. Umowa ORN.2151.707.2018 - używanie i pobieranie pożytków maszyny i urządzenia stanowiące sztuczne lodowisko. Zobacz>>>

708. Umowa ORN.2151.708.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

709. Umowa ORN.2151.709.2018 - zagospodarowanie terenów zieleni. Zobacz>>>

710. Umowa ORN.2151.710.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

711. Umowa ORN.2151.711.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

712. Umowa ORN.2151.712.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zoabzc>>>

713. Umowa ORN.2151.713.2018 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

Załączniki

ORN.2151.1.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.2.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.3.2018 (447.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.3.2018. (316.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.4.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.5.2018 (694.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.6.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.7.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.8.2018 (417.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.9.2018 (451.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.10.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.11.2018 (716.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.12.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.13.2018 (535.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.14.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.17.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.18.2018 (969.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.19.2018 (522.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.25.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.26.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.27.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.28.2018 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.32.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.30.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.30.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.20.2018 (483.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.20.2018. (548.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.21.2018 (397.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.21.2018. (386.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.22.2018 (473.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.22.2018. (520.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.35.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.48.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.37.2018 (713.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.38.2018 (437.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.40.2018 (819.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.44.2018 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.45.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.46.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.47.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa ORN.2151.31.2018 (599.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.29.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.23.2018 (388.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.50.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.42.2018 (952kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.60.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.52.2018 (523.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.53.2018 (1003.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.54.2018 (505.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.55.2018 (486.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.58.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.59.2018 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.60.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.43.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.49.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.24.2018. (377.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.24.2018 (474.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.61.2018 (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.63.2018 (604.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.66.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.69.2018 (728.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.69.2018 (728.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.75.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.78.2018 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.76.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.80.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.77.2018 (394.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.67.2018 (646kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.79.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.56.2018 (310.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.57.2018 (826.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.64.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.70.2018 (594.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.72.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.73.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.74.2018 (798.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.87.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.82.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.83.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.84.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.85.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.86.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.95.2018 (731.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.91.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.93.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.94.2018 (802.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.98.2018 (801.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.97.2018 (419.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.101.2018 (554.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.102.2018 (653.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.16.2018 (356.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.68.2018 (741.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.116.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.110.2018 (630.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.111.2018 (486.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.112.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.113.2018 (601.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.81.2018 (475.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.103.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.96.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.109.2018 (603.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.48.2018 (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.115.2018 (717.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.126.2018 (832.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.121.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.125.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.108.2018 (445.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.105.2018 (279.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.106.2018 (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.107.2018 (435kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.142.2018 (929.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.143.2018 (553.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.144.2018 (421.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN 2151.138.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.127.2018 (636.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.130.2018 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.139.2018 (751.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.141.2018 (514kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.119.2018 (713.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.118.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.154.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.146.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.149.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.150.2018 (897.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.151.2018 (1018.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.152.2018 (483.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.129.2018 (570.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.128.2018 (575.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.212.2018 (708.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.156.2018 (720.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.157.2018 (708.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.158.2018 (715.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.160.2018 (726.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.168.2018 (720.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.169.2018 (724.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.170.2018 (719.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.172.2018 (714.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.173.2018 (715.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.174.2018 (722.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.175.2018 (711.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.176.2018 (713.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.177.2018 (710.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.178.2018 (710.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.180.2018 (704.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.181.2018 (703.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.182.2018 (717.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.184.2018 (705.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.185.2018 (718.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.186.2018 (716.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.187.2018 (706.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.188.2018 (709.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.190.2018 (712.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.206.2018 (708.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.207.2018 (696.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.211.2018 (709.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.191.2018 (674.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.195.2018 (991.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.196.2018 (626.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.203.2018 (755.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.201.2018 (522.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.202.2018 (656.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.104.2018 (282.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.153.2018 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.159.2018 (672.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.247.2018 (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.161.2018 (679.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.162.2018 (673.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.166.2018 (672.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.167.2018 (668.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.179.2018 (659kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.189.2018 (656.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.204.2018 (653.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.205.2018 (654.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.208.2018 (662.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.209.2018 (649.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.216.2018 (662kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.217.2018 (654.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.219.2018 (647.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.220.2018 (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.221.2018 (648kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.240.2018 (660.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.241.2018 (651.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.242.2018 (652.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.243.2018 (664.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.244.2018 (650.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.245.2018 (639.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.136.2018 (571.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.229.2018 (562.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.232.2018 (660.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.247.2018 (641.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.240.2018 (660.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.241.2018 (651.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.242.2018 (652.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.243.2018 (664.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.244.2018 (650.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.245.2018 (639.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.233.2018 (623.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.213.2018 (637.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.215.2018 (640.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.239.2018 (619.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.234.2018 (617.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.235.2018 (615.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.236.2018 (617.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.238.2018 (622.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.222.2018 (620.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.223.2018 (626.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.237.2018 (622.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.227.2018 (618.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.163.2018 (618.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.224.2018 (625.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.225.2018 (617kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.226.2018 (618.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.135.2018 (303.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.251.2018 (633.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.214.2018 (649.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.246.2018 (638kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.248.2018 (630.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.249.2018 (634.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.260.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.254.2018 (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.257.2018 (558.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.261.2018 (749.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.267.2018 (570.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.265.2018 (386.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.266.2018 (525.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.276.2018 (511.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.271.2018 (300.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.272.2018 (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.273.2018 (300.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.274.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.262.2018 (639.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.155.2018 (582.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.255.2018 (321.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.258.2018 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.259.2018 (877.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.231.2018 (506.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.65.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.89.2018 (1MB) Zapisz dokument  
ORN.2151.88.2018 (575.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.90.2018 (658.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.122.2018 (631.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.192.2018 (845.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.270.2018 (543.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.269.2018 (856.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.291.2018 (846.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.285.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.289.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.145.2018 (722.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.194.2018 (448.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.193.2018 (329.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.279.2018 (442kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.277.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.264.2018 (539.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.324.2018 (609.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.210.2018 (651.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.292.2018 (637.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.321.2018 (616.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.322.2018 (630.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.323.2018 (624.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.318.2018 (656.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.319.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.326.2018 (613.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.325.2018 (607kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.337.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.330.2018 (572.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.335.2018 (786.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.336.2018 (586.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.228.2018 (630kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.252.2018 (637.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.253.2018 (643.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.339.2018 (596.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.293.2018 (631.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.294.2018 (630.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.295.2018 (634kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.296.2018 (631.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.297.2018 (626.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.164.2018 (621.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.165.2018 (652.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.288.2018 (788.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.171.2018 (640.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.183.2018 (644.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.250.2018 (624.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.250.2018 (624.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.218.2018 (660.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.345.2018 (590.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.340.2018 (594.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.341.2018 (591.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.342.2018 (589.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.343.2018 (594.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.344.2018. (591.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.361.2018 (629.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.359.2018 (629.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.355.2018 (631.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.278.2018 (558.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.268.2018 (963.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.275.2018 (372.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.320.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.360.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.346.2018 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.374.2018 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.367.2018 (543.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.368.2018 (520.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.373.2018 (550.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.338.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.371.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.370.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.353.2018 (384.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.354.2018 (395.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.366.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.200.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.364.2018 (745.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.307.2018 (810.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.298.2018 (804kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.299.2018 (796.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.301.2018 (800.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.302.2018 (815.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.303.2018 (806.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.304.2018 (809.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.305.2018 (812.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.306.2018 (796.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.316.2018 (828.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.308.2018 (797.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.309.2018 (800.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.310.2018 (804kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.311.2018 (803.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.312.2018 (862kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.313.2018 (846kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.314.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.315.2018 (826.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.363.2018 (363.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.365.2018 (494.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.376.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.384.2018 (949.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.383.2018 (1003.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.390.2018 (601kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.387.2018 (595kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.317.2018 (621.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.386.2018 (895.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.404.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.395.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.396.2018 (973.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.401.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.403.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.399.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.377.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.398.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.389.2018 (632.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.290.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.400.2018 (784.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.356.2018 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.388.2018 (373.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.124.2018 (428.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.369.2018 (519.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.372.2018 (350.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.375.2018 (503.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.379.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.380.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.358.2018 (914.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.281.2018 (691.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.286.2018 (646.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.287.2018 (795kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.328.2018 (768.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.329.2018 (788.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.333.2018 (826kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.334.2018 (777.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.348.2018 (798.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.381.2018 (711.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.263.2018 (606.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.347.2018 (778.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.392.2018 (602.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.410.2018 (425kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.407.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.409.2018 (653kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.256.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.391.2018 (984.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.405.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.327.2018 (380.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.282.2018 (616.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.408.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.417.2018 (882.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.412.2018 (891.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.413.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.415.2018 (881.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.416.2018 (864.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.436.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.422.2018 (507.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.423.2018 (899.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.425.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.426.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.432.2018 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.434.2018 (495.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.435.2018 (662.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.382.2018 (974.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.447.2018 (522kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.439.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.440.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.442.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.443.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.444.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.445.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.446.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.198.2018 (647kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.134.2018 (746.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.411.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.438.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.406.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.421.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.464.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.453.2018 (709.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.456.2018 (727.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.459.2018 (575.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.460.2018 (842.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.461.2018 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.462.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.463.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.451.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.498.2018 (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.465.2018 (322kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.466.2018 (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.467.2018 (315.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.468.2018 (325.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.470.2018 (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.471.2018 (318.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.472.2018 (312.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.473.2018 (318.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.474.2018 (310.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.475.2018 (312.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.476.2018 (333.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.477.2018 (314.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.469.2018 (323.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.452.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.497.2018 (241.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.479.2018 (241.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.480.2018 (238.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.481.2018 (238kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.482.2018 (240.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.483.2018 (240.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.484.2018 (239.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.485.2018 (238.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.486.2018 (244.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.487.2018 (246.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.488.2018 (240.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.489.2018 (244.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.490.2018 (242.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.491.2018 (239.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.492.2018 (239.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.493.2018 (237.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.494.2018 (246.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.495.2018 (244.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.496.2018 (242kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.498.2018 (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.499.2018 (347.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.501.2018 (357kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.500.2018 (360.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.394.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.517 (76.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.518 (79kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.519 (78kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.520 (79.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.521 (77.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.522 (77.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.523 (76.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.524 (77.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.525 (77.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.526 (76.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.527 (78kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.528 (76.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.529 (78.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.530 (76.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.531 (76.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.532 (76.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.533 (77.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.534 (79.5kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.535 (75.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.538.2018 (298.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.539.2018 (296.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.540.2018 (303.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.541.2018 (300.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.542.2018 (300.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.543.2018 (301.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.544.2018 (301.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.545.2018 (300.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.546.2018 (302.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.547.2018 (302.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.548.2018 (303.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.549.2018 (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.550.2018 (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.551.2018 (297.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.513.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.514.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.537.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.515.2018 (254.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.536.2018 (753.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.560.2018 (239.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.563.2018 (72.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.564.2018 (59.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.565.2018 (72.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.566.2018 (212.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.567.2018 (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.568.2018 (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.569.2018 (206.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.570.2018 (73.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.571.2018 (61.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.575.2018 (59.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.576.2018 (54kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.577.2018 (52.5kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.578.2018 (62.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.579.2018 (51.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.580.2018 (52.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.581.2018 (55.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.582.2018 (53.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.583.2018 (55.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.584.2018 (55.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.585.2018 (49.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.586.2018 (53kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.587.2018 (50.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.588.2018 (51.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.589.2018 (53.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.590.2018 (52.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.591.2018 (59.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.592.2018 (58.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.572.2018 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN. 2151.600.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.593.2018 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.599.2018 (737.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.454.2018 (420.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.552.2018 (744.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.562.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.602.2018 (369.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.603.2018 (369.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.604.2018 (368.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.605.2018 (366.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.606.2018 (375.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.607.2018 (367kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.608.2018 (360.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.609.2018 (393.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.610.2018 (361.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.611.2018 (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.612.2018 (367.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.613.2018 (384.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.614.2018 (370.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.615.2018 (378.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.616.2018 (385kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.617.2018 (357.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.619.2018 (437kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.623.2018 (528.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.624.2018 (507.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.625.2018 (505kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.626.2018 (523.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.448.2018 (441.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.449.2018 (436.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.574.2018 (454.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.601.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.458.2018 (541.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.620.2018 (934.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.621.2018 (806.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.597.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.331.2018 (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.424.2018 (283.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.508.2018 (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.509.2018 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.516.2018 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.553.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.554.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.555.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.556.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.557.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.558.2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.559.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ANEKS (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.357.2018 (818.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.131.2018 (415.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.420.2018 (593.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.455.2018 (659.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.510.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.402.2018 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.418.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.561.2018 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.594.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.393.2018 (740.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.633.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.639.2018 (27.2MB) Zapisz dokument  
ORN.2151.437.2018 (830.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.502.2018 (320.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.503.2018 (376.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.595.2018 (391.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.642.2018 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.646.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.649.2018 (424.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.652.2018 (580.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.655.2018 (632.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.658.2018 (375.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.659.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.419.2018 (211.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.628.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.647.2018 (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.663.2018 (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.665.2018 (597.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.666.2018 (600.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.667.2018 (543.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.668.2018 (575.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.669.2018 (571.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.670.2018 (1MB) Zapisz dokument  
ORN.2151.671.2018 (580.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.672.2018 (568.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.673.2018 (587.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.674.2018 (584.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.675.2018 (589.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.676.2018 (579.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.677.2018 (575.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.678.2018 (548.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.679.2018 (587.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.680.2018 (576.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.681.2018 (582.5kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.682.2018 (593.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.683.2018 (590.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.684.2018 (592.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.685.2018 (577kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.686.2018 (602.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.687.2018 (583.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.688.2018 (574.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.689.2018 (632.3kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.690.2018 (613.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.692.2019 (617.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.694.2018 (530.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.695.2018 (579kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.696.2018 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.698.2018 (180.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.701.2018 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.699.2018 (375.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.629.2018 (550kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.630.2018 (542kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.631.2018 (543.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.632.2018 (543.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.691.2018 (619.5kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.284.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.653.2018 (706.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.662.2018 (431kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.693.2018 (628.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.634.2018 (419kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.644.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.645.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.704.2018 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.705.2018 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.706.2018 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.707.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.507.2018 (701kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.512.2018 (823.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.573.2018 (657.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.641.2018 (929.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.697.2018 (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.640.2018 (889.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.648.2018 (408.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.660.2018 (555.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.700.2018 (489.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.414.2018 (512.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.447.2018 (522kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.506.2018 (598.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.596.2018 (559.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.598.2018 (549.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.618.2018 (561.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.636.2018 (557.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.650.2018 (519.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.651.2018 (518.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.664.2018 (547.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.657.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.99.2018 (612.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.504.2018 (559kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.511.2018 (531.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.635.2018 (524.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.684.2018.1 (415.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.39.2018 (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.666.2018.1 (312.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.230.2018 (975.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.708.2018 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.710.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.711.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.713.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.712.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.661.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks nr1 ORN.2151.513.2018 (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
709 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2018-01-25 14:29:13
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2018-01-25 14:35:36
Ostatnia zmiana:2020-03-03 15:42:26
Ilość wyświetleń:7193

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij