Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Umowy:

 

1. Umowa ORN.2151.1.2018 - dostawa materiałów biurowych. Zobacz>>>

2. Umowa ORN. 2151.2.2018 - realizacja usług pocztowych. Zobacz>>>

3. Umowa ORN.2151.3.2018 - świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej. Zobacz>>>

4. Umowa ORN.2151.4.2018 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

5. Umowa ORN.2151.5.2018 - wykonanie zadań służby BHP. Zobacz>>>

6. Umowa ORN.2151.6.2018 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

7. Umowa ORN.2151.7.2018 - wykonanie podziałków nieruchomości. Zobacz>>>

8. Umowa ORN.2151.8.2018 - publikacja rubryki z informacjami. Zobacz>>>

9. Umowa ORN.2151.9.2018 - publikacja rubryki z informacjiami. Zobacz>>>

10. Umowa ORN.2151.10.2018 - konserwacja oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

11. Umowa ORN.2151.11.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

12. Umowa ORN.2151.12.2018 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

13. Umowa ORN.2151.13.2018 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. Zobacz>>>

14. Umowa ORN.2151.14.2018 - Konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

15. Umowa ORN.2151.15.2018 - umowa anulowana

16. Umowa ORN.2151.16.2018 -

17. Umowa ORN.2151.17.2018 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejnowania interwencji. Zobacz>>>

18. Umowa OTN.2151.18.2018 - świadczenie usługi kasowej. Zobacz>>>

19. Umowa ORN.2151.19.2018 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

20. Umowa ORN.2151.20.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

21. Umowa ORN.2151.21.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

22. Umowa ORN.2151.22.2018 - umowa dzierżawy gruntów. Zobacz>>>

23. Umowa ORN.2151.23.2018 - wykonanie materiałów wideo relacjonujących. Zobacz>>>

24. Umowa ORN.2151.24.2018 - rejestracja wydarzeń związanych z działalnością Samorządu Gminy. Zobacz>>>

25. Umowa ORN.2151.25.2018 - wykonanie kompleksowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

26. Umowa ORN.2151.26.2018 - pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy unijnych i budżetu krajowego. Zobacz>>>

27. Umowa ORN.2151.27.2018 - odbiór i dalsze zagospodarowania niebezpiecznych odpadów. Zobacz>>>

28. Umowa ORN.2151.28.2018 - wysyłka wiadomości sms. Zobacz>>>

29. Umowa ORN.2151.29.2018 - umowa użyczenia działki. Zobacz>>>

30. Umowa ORN.2151.30.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

31. Umowa ORN.2151.31.2018 - umieszczenie przyłącza gazowego w gruncie. Zobacz>>>

32. Umowa ORN.2151.32.2018 - umowa o zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

33. Umowa ORN.2151.33.2018 - umowa anulowana

34. Umowa ORN.2151.34.2018 - umowa anulowana

35. Umowa ORN.2151.35.2018 - dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych. Zobacz>>>

36. Umowa ORN.2151.36.2018 -

37. Umowa ORN.2151.37.2018 - sprzątanie targowiska. Zobacz>>>

38. Umowa ORN.2151.38.2018 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

39. Umowa ORN.2151.39.2018 -

40. Umowa ORN.2151.40.2018 - sporządzenie dokumentacji prawno-geodezyjnej- droga Lipniki Stare. Zobacz>>>

41. Umowa ORN.2151.41.2018 -

42. Umowa ORN.2151.42.2018 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

43. Umowa ORN.2151.43.2018 - udostępnienie stron internetowych programu informatycznego. Zobacz>>>

44. Umowa ORN.2151.44.2018 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

45. Umowa ORN.2151.45.2018 - świadczenie pomocy prawnej. Zobacz>>>

46. Umowa ORN.2151.46.2018 - świadczenie usług prawnych. Zobacz>>>

47. Umowa ORN.2151.47.2018 - prowadzenie serwisu. Zobacz>>>

48. Umowa ORN.2151.48.2018 -

49. Umowa ORN.2151.49.2018 - wymiana mat podłogowych. Zobacz>>>

50. Umowa ORN.2151.50.2018 - wykonanie usług informatycznych- konserwacja systemu. Zobacz>>>

51. Umowa ORN.2151.51.2018 - umowa anulowana

52. Umowa ORN.2151.52.2018 - dostarczenie i montaż oświetlenia przy boisku. Zobacz>>>

53. Umowa ORN.2151.53.2018 - zorganizowanie pokazu odtwarzanego z nośnika obrazu i dźwięku. Zobacz>>>

54. Umowa ORN.2151.54.2018 - wykonanie robót konserwatorskich. Zobacz>>>

55. Umowa ORN.2151.55.2018 - ręczne wykonanie przedmiotów ceramicznych. Zobacz>>>

56. Umowa ORN.2151.56.2018 - czasowe przetrzymanie i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Zobacz>>>

57. Umowa ORN.2151.57.2018 - odbiór padłych zwierząt. Zobacz>>>

58. Umowa ORN.2151.58.2018 - wykonanie aktualizacji oraz wydzielenia z dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zobacz>>>

59. Umowa ORN.2151.59.2018 - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zobacz>>>

60. Umowa ORN.2151.60.2018 - oczyszczanie terenów gminy. Zobacz>>>

61. Umowa ORN.2151.61.2018 - wykonanie robót budowlanych przebudowy i remontu części budynku na lokale mieszkalne. Zobacz>>>

62. Umowa ORN.2151.62.2018 -

63. Umowa ORN.2151.63.2018 - umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

64. Umowa ORN.2151.64.2018 - dzierżawa kładki technologicznej. Zobacz>>>

65. Umowa ORN.2151.65.2018 -

66. Umowa ORN.2151.66.2018 - dzierżawa gruntu. Zobacz>>>

67. Umowa ORN.2151.67.2018 - umowa użyczenia lokalu. Zobacz>>>

68. Umowa ORN.2151.68.2018 -

69. Umowa ORN.2151.69.2018 - organizacja szkoleń w ramach forum sekretarzy. Zobacz>>>

70. Umowa ORN.2151.70.2018 - współpraca z Zespołem Jednostki Realizującej Projekt Strefy zieleni i rekreeacji. Zobacz>>>

71.Umowa ORN.2151.71.2018 -

72. Umowa ORN.2151.72.2018 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór wraz z przekazaniem do schroniska. Zobacz>>>

73. Umowa ORN.2151.73.2018 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt. Zobacz>>>

74. Umowa ORN.2151.74.2018 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzetach. Zobacz>>>

75. Umowa ORN.2151.75.2018 - dostawa aktualizacji programu antywirusowego. Zobacz>>>

76. Umowa ORN.2151.76.2018 - udzielenie dostępu do publikacji on-line w internecie. Zobacz>>>

77. Umowa ORN.2151.77.2018 - wykonywanie czynności administracyjnych. Zobacz>>>

78. Umowa ORN.2151.78.2018 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Zobacz>>>

79. Umowa ORN.2151.79.2018 - dokonywanie stałych przewozów pasażerskich. Zobacz>>>

80. Umowa ORN.2151.80.2018 - wykonanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

81. Umowa ORN.2151.81.2018 -

82. Umowa ORN.2151.82.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

83. Umowa ORN.2151.83.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

84. Umowa ORN.2151.84.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

85. Umowa ORN.2151.85.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

86. Umowa ORN.2151.86.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

87. Umowa ORN.2151.87.2018 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

88. Umowa ORN.2151.88.2018 -

89. Umowa ORN.2151.89.2018 -

90. Umowa ORN.2151.90.2018 -

91. Umowa ORN.2151.91.2018 - pozimowe oczyszczanie dróg asfaltowych. Zobacz>>>

92. Umowa ORN.2151.92.2018 -

93. Umowa ORN.2151.93.2018 - dostawa, wytworzenie i montaż 20 sztuk straganów. Zobacz>>>

94. Umowa ORN.2151.94.2018 - przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej. Zobacz>>>

95. Umowa ORN.2151.95.2018 - usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania. Zobacz>>>

96. Umowa ORN.2151.96.2018 -

97. Umowa ORN.2151.97.2018 - publiczna promocja Gminy podczas rozgrywek. Zobacz>>>

98. Umowa ORN.2151.98.2018 - wykonanie robót w budynku poczekalni dworca. Zobacz>>>

99. Umowa ORN.2151.99.2018 -

100. Umowa ORN.2151.100.2018 -

101. Umowa ORN.2151.101.2018 - wygrodzenie pasa drogi gminnej poprzez ustalenie znaków drogowych, płotków oraz demontaż. Zobacz>>>

102. Umowa ORN.2151.102.2018 - wykonanie aktualizacji weryfikacji oraz wydzielenia części robót z kosztorysu. Zobacz>>>

Załączniki

ORN.2151.1.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.2.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.3.2018 (447.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.3.2018. (316.7kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.4.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.5.2018 (694.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.6.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.7.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.8.2018 (417.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.9.2018 (451.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.10.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.11.2018 (716.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.12.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.13.2018 (535.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.14.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.17.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.18.2018 (969.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.19.2018 (522.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.25.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.26.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.27.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.28.2018 (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.32.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.30.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.30.2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.20.2018 (483.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.20.2018. (548.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.21.2018 (397.2kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.21.2018. (386.8kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.22.2018 (473.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.22.2018. (520.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.35.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.48.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.37.2018 (713.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.38.2018 (437.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.40.2018 (819.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.44.2018 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.45.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.46.2018 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.47.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa ORN.2151.31.2018 (599.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.29.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.23.2018 (388.9kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.50.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.42.2018 (952kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.60.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.52.2018 (523.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.53.2018 (1003.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.54.2018 (505.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.55.2018 (486.4kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.58.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.59.2018 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.60.2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.43.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.49.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.24.2018. (377.1kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.24.2018 (474.6kB) Zapisz dokument  
ORN.2151.61.2018 (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.63.2018 (604.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.66.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.69.2018 (728.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.69.2018 (728.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.75.2018 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.78.2018 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.76.2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.80.2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.77.2018 (394.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.67.2018 (646kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.79.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.56.2018 (310.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.57.2018 (826.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.64.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.70.2018 (594.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.72.2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.73.2018 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.74.2018 (798.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.87.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.82.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.83.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.84.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.85.2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.86.2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.95.2018 (731.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.91.2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.93.2018 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.94.2018 (802.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.98.2018 (801.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.97.2018 (419.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.101.2018 (554.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ORN.2151.102.2018 (653.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2018-01-25 14:29:13
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2018-01-25 14:35:36
Ostatnia zmiana:2018-04-25 10:27:45
Ilość wyświetleń:1501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij