Bu 

obrazek

 

 

 

SZP.271.6.2012

Pułtusk 12.03.2012 r.

 

Zawiadomienie

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www.pultusk.pl   

 

 

Dotyczy: przetargu ograniczonego pn.: "Dostawa i instalacja urządzeń do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk"

 

Publikacja w DUUE pod numerem 2012/S 46-075564 z 07.03.2012 r.

 

Zamawiający dokonuje sprostowania i modyfikacji w treści ogłoszenia o zamówieniu w brzmieniu zgodnym  z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.

Ulega również zmianie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.04.2012 r. 10:00.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski