Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Obwieszczenie GGA.6733.18.2019, GGA.6733.28.2019

Pułtusk, 11.06.2019 r.

GGA.6733.18.2019

GGA.6733.28.2019

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

1.     Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w  imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Józwik, w dniu 10.06.2019r. została wydana decyzja Nr 30/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63, na terenie:

- działek nr ewid. 343/2, 343/4, 351/3, 370/2, 371/2, 372/2, 374/2, 375/2, 380/3, 381/3, 385/3, 396/2, 329, 379/3, 344/3 w obrębie 10 miasta Pułtusk,

- działek nr ewid. 69, 82, 85/4, 85/5, 91, 89/4, 90/3, 89/3 w obrębie 14 miasta Pułtusk,

2.      ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Sadowski, w dniu 10.06.2019r. została wydana decyzja Nr 31/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi, demontażu przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV, na terenie działki nr ewid. 39/42 w obrębie 13 miasta Pułtusk.

 

W/w decyzje dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2019-06-11 11:15:44
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2019-06-11 11:17:36
Ostatnia zmiana:2019-06-11 11:17:40
Ilość wyświetleń:45

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij