Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pułtusk, 07.05.2019 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że:

1.      na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w  imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Kranz,  w dniu 07.05.2019r. została wydana decyzja Nr 21/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki nr ewid. 4/2 w obrębie 12 miasta Pułtusk;

2.      na wniosek POLBRAM STEEL Group sp. z o.o. sp. k., w dniu 07.05.2019r. została wydana decyzja Nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, demontażu istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (2 szt.), budowie i rozbudowie linii kablowych nN 0,4 kV, budowie i rozbudowie linii kablowych oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na terenie działek nr ewid. 312, 258, 259/7, 260/6, 260/4 we wsi Kleszewo gm. Pułtusk,

 

W/w decyzje dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                            Z up. Burmistrza

                            mgr inż. Anna Maliszewska

                            Kierownik Wydziału

                            Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2019-05-07 12:25:56
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2019-05-07 12:27:07
Ostatnia zmiana:2019-05-07 12:27:19
Ilość wyświetleń:73

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij