Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pułtusk, 11.07.2018 r.

GGA.6733.29.2018

GGA.6733.32.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek

1.    ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Sadowski, w dniu 11.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 38/2018, w której:

a)      ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie:

- działki nr ewid. 10/16 w obrębie 29 miasta Pułtusk,

- działek nr ewid. 111/5, 112/6 w obrębie 28 miasta Pułtusk.

b)      umorzono w części postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie:

- działki nr ewid. 10/1 w obrębie 29 miasta Pułtusk,

- działek nr ewid. 112/1, 240 w obrębie 28 miasta Pułtusk.

2.    ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Liberadzki, w dniu 11.07.2018r. została wydana decyzja Nr 39/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, na terenie działek nr ewid. 198/10, 198/12, 198/17 w obrębie 10 miasta Pułtusk.

 

W/w decyzje dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

                                    Z up. Burmistrza

                                    mgr inż. Anna Maliszewska

                                    Kierownik Wydziału

                                    Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-07-11 13:40:10
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-07-11 13:40:43
Ostatnia zmiana:2018-07-11 13:41:02
Ilość wyświetleń:57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij