Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pułtusk, 27.06.2018 r.

GGA.6733.17.2018

GGA.6733.19.2018

GGA.6733.20.2018

GGA.6733.21.2018

GGA.6733.22.2018

GGA.6733.18.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Pułtusk, w dniu 25.06.2018r. zostały wydane decyzje:

-  Nr 29/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego Parku im. Gabriela Narutowicza przy ul. 3 Maja w Pułtusku, na terenie działek nr ewid. 80/1, 80/2, 81 w obrębie 14 miasta Pułtusk;

-  Nr 30/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego pasażu Klenczona, na terenie działek nr ewid. 88/1, 89/1, 90/1, 115  w obrębie 13 miasta Pułtusk;

- Nr 31/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie Bulwarów przy Al. Gomulickiego i ul. Młodzieżowej w Pułtusku, na terenie działek nr ewid. 104/1, 104/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5  w obrębie 14 miasta Pułtusk;

- Nr 32/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie skarpy przy ul. Widok, na terenie działek nr ewid. 81/4, 41/12, 107, 111 w obrębie 19 miasta Pułtusk;

- Nr 33/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego Parku w Grabówcu, na terenie działek nr ewid. 484, 617, 618/1 we wsi Grabówiec gm. Pułtusk;

- Nr 34/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkowego Parku Osiedlowego przy ul. Sarbiewskiego w Pułtusku, na terenie działek nr ewid. 451, 452  w obrębie 29 miasta Pułtusk.

W/w decyzje dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-06-27 13:23:55
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-06-27 13:24:01
Ostatnia zmiana:2018-06-27 14:21:28
Ilość wyświetleń:72

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij