Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie 6721.11.2017

Pułtusk, 25.01.2018 r.

GGA.6721.11.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską            w Pułtusku uchwały Nr LII/414/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Al. Wojska Polskiego, Al. Tysiąclecia, Strzelecka w Pułtusku. Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 lutego  2018r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski, stosownie do art. 40 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  na adres email: um@pultusk.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pułtusk.          Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Pułtusku, ul. Rynek 41, pokój nr 5.

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz

                                                                                                                            

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                                                 mgr Róża Krasucka

                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                        

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Fabrykiewicz
Data utworzenia:2018-01-30 09:47:15
Wprowadził do systemu:Wiesława Fabrykiewicz
Data wprowadzenia:2018-01-30 09:47:21
Opublikował:Wiesława Fabrykiewicz
Data publikacji:2018-01-30 09:52:29
Ostatnia zmiana:2018-01-30 09:52:47
Ilość wyświetleń:251

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij