Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie GGA.6720.6.2017

            Pułtusk, 19.01.2018r.

GGA.6720.6.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk" oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu  w dniu 14 grudnia 2017r. przez Radę Miejską w Pułtusku uchwały Nr LI/408/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk".  Zmiana „studium" obejmuje obszary wskazane na załącznikach graficznych do powyższej uchwały.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem zmiany "studium" zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski do projektu zmiany "studium" oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lutego 2018r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski, stosownie do art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r,. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  na adres email: um@pultusk.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pułtusk.                   Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego                  w Pułtusku, ul. Rynek 41, pokój nr 5.

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz

                                                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                             mgr Róża Krasucka

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Fabrykiewicz
Data utworzenia:2018-01-19 15:11:35
Wprowadził do systemu:Wiesława Fabrykiewicz
Data wprowadzenia:2018-01-19 15:11:37
Opublikował:Wiesława Fabrykiewicz
Data publikacji:2018-01-19 15:12:16
Ostatnia zmiana:2018-01-19 15:12:32
Ilość wyświetleń:106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij