Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

obwieszczenie GGA.6733.41.2017

Pułtusk, 05.01.2018 r.

GGA.6733.41.2017

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam Kujawski, w dniu 05.01.2018r. została wydana decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN i przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV, na terenie działek nr ewid. 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 44/7 położonych w obrębie 9 m. Pułtusk oraz na terenie działek nr ewid. 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/3, 23/4, 24, 25, 26/2, 30, 36/3, 38/2, 39/3, 39/5, 62 położonych w obrębie 11 miasta Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i             Architektury

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2018-01-05 15:05:20
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2018-01-05 15:05:47
Ostatnia zmiana:2018-01-05 15:06:03
Ilość wyświetleń:96

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij