Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

obwieszczenie GGA.6733.40.2016

Pułtusk, 09.03.2017 r.

GGA.6733.40.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATROR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Michalski, w dniu 09.03.2017r. została wydana decyzja Nr 14/2017, w której:

  1. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi, na terenie działek nr ewid. 652/2, części działki nr ewid. 652/3, 652/11, 652/12, 652/13, 653/2, 653/5, 653/6, 653/8, 653/14, 653/16, 653/17, 653/18, 653/19, 653/20, 653/21, 653/22, 653/23, 653/24, 654, 655, 664, 665/2 we wsi Ponikiew gm. Pułtusk;
  2. umorzono w części postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z zestawami złączowo - pomiarowymi na terenie działek: 651, część 652/3, 652/6, 652/9, 652/10, 652/15, 652/16, 652/18, 652/19, 652/20, położonych we wsi Ponikiew gm. Pułtusk.

 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                    Z up. Burmistrza

                    mgr inż. Anna Maliszewska

                    Kierownik Wydziału

                    Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2017-03-09 11:17:10
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2017-03-09 11:17:54
Ostatnia zmiana:2017-03-09 11:17:57
Ilość wyświetleń:57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij