Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie naboru członków do Pułtuskiego Komitetu Rewitalizacji.

Rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach.  Działania naprawcze prowadzić będą do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto pozwolą one na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Rezultatem prowadzonych działań będzie także zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji, a co się z tym wiąże zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem. Efektem działań powinno być wyposażenie obszarów zidentyfikowanych w programach rewitalizacji w nowe funkcje, lub przywrócenie poprzednich, w wyniku zaplanowanych i skoordynowanych działań interwencyjnych
i naprawczych.

Potrzeba rewitalizacji Gminy Pułtusk została wskazana w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005-2013, która wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych w trzech sferach:

  • sfera społeczna – poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, podniesienie kwalifikacji mieszkańców i zwiększenie możliwości zatrudnienia;
  • sfera gospodarcza – poprzez rozwój nowych funkcji zdegradowanych obszarów; tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
  • sfera przestrzenna – poprzez poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

W celu spełnienia potrzeb rewitalizacyjnych Gmina Pułtusk przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Pułtuska szansą na poprawę jakości życia mieszkańców, na który otrzymano dofinansowanie w wysokości 96 642,00 zł, co stanowi 90% łącznej wartości projektu. Dzięki opracowaniu Gminnego Program Rewitalizacji Gmina Pułtusk będzie mogła aplikować o środki unijne w ramach konkursów dedykowanym rewitalizacji, na które Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przewiduje ok. 206 mln euro. Ponadto na projekty rewitalizacyjne przewiduje się środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu własnego beneficjenta realizującego projekt rewitalizacyjny w ramach RPO WM 2014-2020.

Zadaniem inicjującym proces przygotowania warunków do prowadzenia rewitalizacji jest wyznaczenie przez radę gminy w drodze uchwały zasad wyłaniania składu oraz zasad działania Pułtuskiego Komitetu Rewitalizacji.

Rewitalizacja realizowana w oparciu o GPR jest procesem długookresowym,  ponadkadencyjnym, określającym cele i plany działań na kilka lat, dlatego ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany system wdrażania. Dla zagwarantowania, że przyjęte postanowienia rewitalizacji będą konsekwentnie realizowane, zapewnione zostaną warunki organizacyjno- instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Podmiotem zarządzającym procesem rewitalizacji będzie burmistrz gminy Pułtusk przy pomocy Komitetu Rewitalizacji (ciało niekadencyjne). GPR, jako kluczowe narzędzie rewitalizacji będzie monitorowany i aktualizowany w przypadku zmian prawnych, pojawiania się nowych problemów oraz wykreowania nowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podstawowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń GPR ma system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. Bieżącym monitorowaniem, polegającym na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami, zajmować się będzie Komitet Rewitalizacji.

Załączniki

zał-1-Formularz-zgłoszeniowy (38.8kB) Zapisz dokument  
zarządzenia-w-sprawie-naboru-członków-do-Pułtuskiego-Komitetu-Rewitalizacji (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Pułtusk
Źródło informacji:Ina Lesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ina Lesiuk
Data wprowadzenia:2017-01-20 09:40:09
Opublikował:Ina Lesiuk
Data publikacji:2017-01-20 09:54:26
Ostatnia zmiana:2017-01-20 09:59:03
Ilość wyświetleń:401

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij