Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej
 
Komenda Straży Miejskiej    kontakt tel: 23 306 72 41
                                                 e-mail : zk@pultusk.pl
                                        
 
Bogusław Wiśniewski Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej, Komendant Straży Miejskiej 
 
Mirosław Wiącek starszy inspektor straży miejskiej
 
Ryszard Zuchowski starszy inspektor straży miejskiej
 
Łucja Seroka starszy strażnik straży miejskiej
 
Magdalena Kobyłecka starszy strażnik straży miejskiej
 
 
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych kontakt tel: 23 306 72 42
                                                                                                e -mail: zk@pultusk.pl
                                                                                                
 
Rafał Miłoszewski Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
 
Piotr Kazimierczak podinspektor ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego
 
Maciej Zieliński pomoc administracyjna