Wydział Spraw Obywatelskich e-mail : so-usc@pultusk.pl

Bogumiła Przybyłowska Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
                                         Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
kontakt tel: 23 306 72 03
 
Julita Lubelska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
kontakt tel: 23 306 72 03
 
Justyna Chorzela inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego
kontakt tel. 23 306 72 03  
 
Monika Jendrak  podinspektor ds. ewidencji ludności
kontakt tel. 23 306 72 02
 
Aneta Purzycka  inspektor ds. dowodów osobistych
kontakt tel: 23 306 72 02