Redakcja biuletynu


Urząd Miejski w Pułtusku
Redaktor naczelny: Ewa Wiernicka
tel. 23 6925032, fax. 23 6924296
um@pultusk.pl

Administrator, moderator: Robert Czyżewski  – Zespół Informatyków Urzędu
Administrator, moderator: Daniel Laskowski  – Zespół Informatyków Urzędu
tel. 23 6925646,
informatyk@pultusk.pl

Moderator: Anna Maliszewska – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
Moderator: Alina Galas – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
Moderator: Justyna Borowska – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
Moderator: Dorota Pergół – Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej
Moderator: Dorota Piekarska – Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej
Moderator: Danuta Skrzypińska – Wydział Spraw Obywatelskich
Moderator: Bożena Gadomska – Wydział Organizacji i Nadzoru
Moderator: Aneta Purzycka – Wydział Spraw Obywatelskich

Moderator: Dominik Pastewka – Wydział Edukacji i Promocji
Moderator: Beata Stachura – Zespół Kadr Urzędu

Moderator: Katarzyna Zalewska – Zespół Kadr Urzędu
Moderator: Beata Łuczak – Wydział Organizacji i Nadzoru
Moderator: Ina Lesiuk – Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Moderator: Joanna Kalinowska - Zespół ds. Zamówień Publicznych
Moderator: Iwona Jaskulska - Zespół ds. Zamówień Publicznych
Moderator: Maria Wodzyńska - Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
Moderator: Rafał Miłoszewski – Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Moderator: Żaneta Hermanowska – Referat Budżetu
Moderator: Katarzyna Golatowska – Referat Podatków i Opłat Lokalnych