Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Oświadczenia pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika z lat 2002 - 2009

Oświadczenia majątkowe pracowników

Urzędu Miejskiego

oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 
Marianna Bochenek

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

O świadczenie o działalności gospodarczej z dnia 3.03.2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Korekta oświadczenia majątkowego za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2006 r
. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy Zobacz>>>
 
Ewa Bochenek
Oświadczenie dot. działalności gospodarczej Zobacz>>>
Oświadczenie złożone w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Wincenty Bogusz

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.203r. Zobacz>>>


Jadwiga Wiesława Dębska

Oświadczenie majątkowe za 2002r.    Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 3.03.2003r. Zobacz>>> 

 

Krystyna Estkowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 01.03.2003r . Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2004r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2006 r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2007 r
. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r   . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>Teresa Gąsiorowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>  

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>

Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>
Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r     . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Irena Godlewska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Korekta oświadczenia majątkowego za 2004r. Zobacz>>>  


Józef Gryc
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem  Zobacz>>> Oświadczenie dot. działalności gospodarczej Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r     . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Anna Henrykowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r     . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Grzegorz Idzikowski

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji  Zobacz>>>

 
Anna Danuta Kamińska
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Oświadczenie dot. działalności gospodarczej Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

Dorota Karzulewska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.02.2003r . Zobacz>>>  

Oświadczenie majątkowe za 2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>Jan Kaźmierczak

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r
. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2003r.
Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2004r.
Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2005r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
  
Agata Kołakowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 25.02.2003r . Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r . Zobacz>>>

Korekta zeznania podatkowego za 2004r . Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 26.03.2008r . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

   

Zenon Kowalewski

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.02.2003r. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Korekta oświadczenia majątkowego za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie złożone w związku objęciem funkcji  Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

Ewa Kowalska
Oświadczenie złożone w związku z  upoważnieniem do wydawania decyzji Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.03.2008 r .
Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>  
 
Wanda Kozińska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.2003r . Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Anna Krysiak

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 20.02.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
 
Barbara Krzykowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.02.2003r. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
 
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>  
 
Renata Krzyżewska

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>


Tadeusz Stanisław Lewandowski

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z 28.02.2003r
. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Krzysztof Łachmański

Oświadczenie majątkowe 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.02.2003r.   Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
Zobacz>>>

Oświadczenia majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Gabriel Malik
Oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji Zobacz>>>


Anna Maliszewska

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej. Zobacz>>>

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej z dnia 10.03.2004r. Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 15.02.2003r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz >>>

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka w 2005r .   Zobacz>>>   

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka. Zobacz>>> 

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka. Zobacz>>> 

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka. Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka .   Zobacz>>> 

Oświadczenia majątkowe za 2006 r. Zobacz>>
Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>>  
Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>>
Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie dot. umowy cywilno - prawnej Zobacz>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka Zobacz>>>  
Oświadczenie z dnia 14.10.2009 r. o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka Zobacz>>>  
Oświadczenie z dnia 24.12.2009 r. o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonka Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Rafał Mariusz Miłoszewski
Oświadczenia majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
  
Kazimierz Jerzy Mitkowski
Oświadczenie złożone w związku objęciem funkcji Zobacz>>>
Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 21.05.2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

Jan Mroczkowski
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy Zobacz>>>         
 
Barbara Nożykowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenia majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r
. Zobacz>>>
 
Cezary Parzychowski

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z 02.03.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r.    Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenia majątkowe za 2006 r . Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

Janusz Pawlak
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy Zobacz>>>
 


Teresa Piotrowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r. Zobacz>>> 

Oświadczenie majatkowe za 2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Bożena Potyraj

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>  

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>    

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2006 r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>   
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
                        

Lidia Iwona Sadowska

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r . Zobacz >>> 

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>


Bożena Joanna Skłucka

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 25.02.2003r . Zobacz>>>  

Oświadczenie majątkowe 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>  
 
Danuta Skrzypińska
Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Izabela Sosnowicz - Ptak

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Korekta oświadczenia majątkowego za 2004r. Zobacz>>.

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Danuta Tyszkiewicz

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 28.02.2003r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Korekta - Zobacz>>>
 
Teresa Turek
Oświadczenie majątkowe za 2004r.
Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>


Bożena Urbaniak

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 3.03.2003r. Zobacz>>>

 

Jerzy Wal

Oświadczenie majątkowe za 2002r . Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 3.11.2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2006 r.
Zobacz>>>
 

Oświadczenie majątkowe złożone w w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>   
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Andrzej Wiśniewski
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z objęciem funkcji Zobacz>>>
Ewa Wiernicka
Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>
 
Eliza Wojtaszek

Oświadczenie majątkowe za 2002r .  Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 27.02.2003r Zobacz>>> 

Oświadczenie majątkowe 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>


Waldemar Wojtaszek

Oświadczenie majątkowe za 2002r.   Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej z dnia 03.03.2003r. Zobacz>>>  

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.  Zobacz>>>
 
Teresa Woźniak

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>


 

Krzysztof Wróblewski

Oświadczenie majątkowe za 2004r . Zobacz> >>

Korekta oświadczenia majątkowego za 2004r . Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2005r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r . Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>   
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>  
 
Andrzej Wydra

Oświadczenie majątkowe za 2002r. Zobacz>>>

Oświadczenie o działalności gospodarczej 28.02.2003r. Zobacz>>

Oświadczenie majątkowe za 2003r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowe za 2004r. Zobacz>>>

Oświadczenie majątkowego na dzień 31.10.2005r . Zobacz>>>


Stanisław Zaremba
Oświadczenie majątkowe za 2006 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2007 r. Zobacz>>>
Oświadczenie dot. zatrudnienia Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe za 2008 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe z 15.06.2009 r. Zobacz>>>
Oświadczenie majątkowe z 09.07.2009 r. Zobacz>>>  
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. Zobacz>>>

Załączniki

Wiśniewski_korekta (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiśniewski_korekta (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek.pdf (737.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek2.pdf (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochen.pdf (774.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek4.pdf (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra42.pdf (767.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek5.pdf (644.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek_2007.pdf (736.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek_w_zwiazku_z_rozw_umowy.pdf (644kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_bochenek_-oswiadczenie_dot._dzialalnosci_gospodarczej.pdf (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_bochenek-oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_objeciem_funkcji_stan_na_dzien_27.09.07.pdf (642.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenekewa2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_bochenek_2008.pdf (901kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bochenek_2009.pdf (909.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bogusz2.pdf (136.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
debska.pdf (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
debskajadwiga2.pdf (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska.pdf (766.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska2.pdf (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska.pdf (766.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska4.pdf (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska5.pdf (663.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska_2007.pdf (773.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krystyna_estkowska_2008.pdf (912kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
estkowska_2009.pdf (943.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska.pdf (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gosiorowska2.pdf (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gosiaorowska3.pdf (412.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gosiorowska4.pdf (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska5.pdf (671.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska_2007.pdf (754.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska7-05-08.pdf (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska2007.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_gasiorowska_osw__o_umowie_cyw-prawnej_meza.pdf (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_gasiorowska_2008.pdf (1011kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gasiorowska_2009.pdf (945.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
godlewska.pdf (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ksiegowa.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
godlewska4.pdf (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
godlewska42.pdf (820.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jozef_gryc_1-oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_zatrudnieniem.pdf (665.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jozef_gryc-oswiadczenie_dot._dzialalnosci_gospodarczej.pdf (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gryc_za_2007.pdf (914.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jozef_gryc_2008.pdf (921.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gryc_2009.pdf (950.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska.pdf (766.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska2.pdf (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska.pdf (766.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska4.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska5.pdf (666.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska_2007.pdf (757.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_henrykowska_2008.pdf (938.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
henrykowska_2009.pdf (929kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski.pdf (753.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski.pdf (753.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski.pdf (753.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski4.pdf (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski5.pdf (645.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski_2007.pdf (716.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
idzikowski2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
grzegorz_idzikowski_2008.pdf (899kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw_idzikowski.pdf (743.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kaminska.pdf (765.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_kaminska_-_oswiadczenie_dot._dzialalnosci_gospodarczej.pdf (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kaminska_anna_za_2007.pdf (882.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_kaminska_2008.pdf (980.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kaminska_2009.pdf (902.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska.pdf (533.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska.pdf (533.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska.pdf (533.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska4.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska5.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska_2007.pdf (817.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dorota_karzulewska_za_2007.pdf (894.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dorota_karzulewska_2008.pdf (945kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karzulewska_2009.pdf (1000.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmierczak.pdf (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmiwrczak2.pdf (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazimerczak.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazimierczak4.pdf (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmierczak5.pdf (667.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmierczak_2007.pdf (738.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmierczak_jan_za_2007.pdf (850.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jan_kazmierczak_2008.pdf (907.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazmierczak_2009.pdf (954.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska.pdf (396kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska2.pdf (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska.pdf (396kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska4.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakow42.pdf (388.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska5.pdf (355.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska_2007.pdf (565.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
agata_kolakowska_za_2007.pdf (464.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
agata_kolakowska_oswiadczenie_o_dzialalnosci_z_26-03-08.pdf (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
agata_kolakowska_2008.pdf (461.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kolakowska_2009.pdf (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski.pdf (494.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski2.pdf (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski.pdf (494.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowal4.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowlaewska42.pdf (804.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski5.pdf (623.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski_2007.pdf (697.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
z.kowalewski-zlozone_w_zwiazku_z_objeciem_funkcji-stan_na_dz.17-04-07.pdf (643.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zenon_kowalewski_2008.pdf (902.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalewski_2009.pdf (933.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalska.pdf (639.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_kowalska_oswiadczenie_o_dzialalnosci_z_27-03-08.pdf (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_kowalska_2008.pdf (739kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kowalska_2009.pdf (939.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska.pdf (803.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinskawan2.pdf (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska.pdf (803.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosinska4.pdf (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska5.pdf (636.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska_2007.pdf (780.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wanda_kozinska_2008.pdf (877.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wanda_kozinska_2008.pdf (877.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kozinska_2009.pdf (926.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krysiak.pdf (791.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krysiakanna2.pdf (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krysiak.pdf (791.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
annakrysiak.pdf (993.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
akrysiak5.pdf (691kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krysiak_2007.pdf (795.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krysiak_anna_oswiadczenie_za_2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyk.pdf (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska2.pdf (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska.pdf (498.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska4.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska5.pdf (646.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska_2007.pdf (726.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska2007.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
barbara_krzykowska_2008.pdf (914.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
barbara_krzykowska_2008.pdf (914.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzykowska_2009.pdf (936.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzewska.pdf (100.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzewskaren2.pdf (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzew.pdf (776.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzewska4.pdf (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzewska5.pdf (644.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzyzewska_2007.pdf (775.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski2.pdf (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski4.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski5.pdf (601.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski_2007.pdf (733.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tadeusz_lewandowski_2008.pdf (892.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lewandowski_2009.pdf (851kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski.pdf (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski.pdf (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski4.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski5.pdf (669.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski_2007.pdf (556.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski_za_2007.pdf (681.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzysztof_lachmanski_2008.pdf (964.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lachmanski_2009.pdf (1002.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw_malik.pdf (722.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska.pdf (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dokument1.pdf (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maltbs2.pdf (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska2.pdf (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aniamaliszewska.pdf (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_maliszewska1.pdf (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw2005.jpg (95.4kB) Zapisz dokument  
maliszewska4.pdf (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_maliszewska2.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
malosz555.pdf (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_maliszewska3.pdf (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
malisz42.pdf (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_maliszewska4.pdf (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewsa5.pdf (654.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
um.pdf (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_maliszewska5.pdf (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska_2007.pdf (753.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_maliszewska2_-_oswiadczenie_dot._umowy_cywilno-prawnej.pdf (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_maliszewska_-oswiadczenie_dot._umowy_cywilno-prawnej.pdf (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska14-04-08.pdf (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska2007.pdf (847.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_umowie_cywilno-prawnej_maliszewska.pdf (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
anna_maliszewska_2008.pdf (636.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o__umowie_cywilnoprawnej_maliszewska_20090901.pdf (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska_20091029.pdf (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska_20091224.pdf (109.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
maliszewska_2009.pdf (673.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
miloszewski.pdf (662.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
miloszewski2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rafal_miloszewski_2008.pdf (960.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
miloszewski_2009.pdf (941.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mitkowski_oswiadczenie_w_zwiazku_z_zatrudnieniem.pdf (907.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mitkowski_oswiadczenie_o_dzialalnosci.pdf (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kazimierz_mitkowski_2008.pdf (910.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mitkowski_2009.pdf (843.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_mroczkowski.pdf (703.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mroczkowski2007.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jan_mroczkowski_2008.pdf (940kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mroczkowski_2009.pdf (968.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mroczkowski.pdf (632.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska.pdf (732.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska2.pdf (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska.pdf (732.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska4.pdf (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska5.pdf (602.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska_2007.pdf (677.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska_osw_w_zwiazku_z_cofn_dec.pdf (849.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nozykowska_za_2007.pdf (872.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski.pdf (240.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski2.pdf (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzych.pdf (500.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski4.pdf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski5.pdf (592.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski_2007.pdf (537.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski2007.pdf (853.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cezary_parzychowski_2008.pdf (667.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
cezary_parzychowski_2008.pdf (667.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parzychowski_2009.pdf (672.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
janusz_pawlak_1-oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_zatrudnieniem.pdf (677.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
janusz_pawlak_2-oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_rozwiazaniem_umowy.pdf (681.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska.pdf (529.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska2.pdf (130.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska.pdf (529.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska4.pdf (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska5.pdf (650.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska_2007.pdf (730.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_piotrowska_2008.pdf (948.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_piotrowska_2008.pdf (948.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piotrowska_2009.pdf (917.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj.pdf (493.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj4.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj5.pdf (625.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj_2007.pdf (700.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bozena_potyraj_2008.pdf (892.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
potyraj_2009.pdf (911.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska2.pdf (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska4.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska5.pdf (663.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska_2007.pdf (730.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lidia_sadowska_2008.pdf (919.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sadowska_2009.pdf (955.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka.pdf (501.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka2.pdf (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka.pdf (501.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka4.pdf (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka5.pdf (642.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka_2007.pdf (733.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bozena_sklucka_2008.pdf (969.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklucka_2009.pdf (981kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skrzypinska.pdf (714kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skrzypinska2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
danuta_skrzypinska_2008.pdf (899.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skrzypinska_2009.pdf (922.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ptak.pdf (94.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz2.pdf (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz.pdf (542.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz4.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz42.pdf (652.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz5.pdf (643.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz-ptak_2007.pdf (726.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ptak2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
izabela_sosnowicz-ptak_2008.pdf (922.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sosnowicz_ptak_2009.pdf (937.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz2.pdf (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiwicz.pdf (483.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz4.pdf (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz5.pdf (664.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz_2007.pdf (696.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
danuta_tyszkiewicz_za_2007.pdf (862.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
danuta_tyszkiewicz_2008.pdf (927.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz_2009.pdf (937.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tyszkiewicz_2009_korekta.pdf (927.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
turek.pdf (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
turek5.pdf (634.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
turek_2007.pdf (775.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
turek2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_turek_2008.pdf (930.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
urbaniak.pdf (99.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
urbaniak2.pdf (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiawal.pdf (644.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswwaldzia.pdf (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal.pdf (887.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal4.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal5.pdf (652.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal_2007.pdf (716.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal_2007.pdf (716.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_wal.pdf (685.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
jerzy_wal_2008.pdf (932kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wal_2009.pdf (987.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_majatkowe_wisniewski_andrzej.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wiernicka.pdf (696.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wiernicka2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ewa_wiernicka_2008.pdf (921.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wiernicka_2009.pdf (942.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojteliza.pdf (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszekeliza2.pdf (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wotaszekeliza.pdf (508kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
elizawojtaszek.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek5.pdf (628.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek_eliza_2007.pdf (718.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojwaldemar.pdf (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtszekwal2.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszekwald.pdf (801.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
waldekwojtaszek4.pdf (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
w_wojtaszek.pdf (628.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek_waldemar_2007.pdf (774.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek_za_2007.pdf (873.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek_za_2007.pdf (873.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
waldemar_wojtaszek_2008.pdf (886.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wojtaszek_2009.pdf (912.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wozniak.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wozniak4.pdf (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw.doc (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wozniak_2007.pdf (429.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_wozniak_za_2007.pdf (533.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
teresa_wozniak_2008.pdf (551.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wozniak_2009.pdf (492.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski.doc (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski.doc (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblew42.pdf (846kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski5.pdf (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski_2007.pdf (761.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski2007.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krzysztof_wroblewski_2008.pdf (919.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wroblewski_2009.pdf (860.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra.pdf (445kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra2.pdf (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra.pdf (445kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra4.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydra42.pdf (767.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaremba_2007.pdf (751.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaremba_stanislaw_za_2007.pdf (893.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
stanislaw_zareba_osw_dot_zatrudnienia_zony.pdf (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
stanislaw_zaremba_2008.pdf (831.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_st_zaremba_15-06-2009.pdf (978.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_zaremba_20090820.pdf (811.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaremba_2009.pdf (911.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Pastewka
Data wprowadzenia:2011-03-22 12:03:53
Opublikował:Dominik Pastewka
Data publikacji:2011-03-22 12:03:53
Ostatnia zmiana:2012-06-12 14:18:35
Ilość wyświetleń:6027

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij