Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Budżet Gminy

 

Uchwała Nr III/28/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2006 r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2007r. Zobacz>>> 

Załączniki - Zobacz>>>  

 

Uchwała Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2008. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- załącznik Nr 2. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3a. Zobacz>>>

- załącznik Nr 4. Zobacz>>>

- załącznik Nr 5. Zobacz>>>

- załącznik Nr 6. Zobacz>>>

- załącznik Nr 7. Zobacz>>>

- załącznik Nr 8. Zobacz>>>

- załącznik Nr 9. Zobacz>>>

- załącznik Nr 10. Zobacz>>>

- załącznik Nr 11. Zobacz>>>

- załącznik Nr 12. Zobacz>>>

- załącznik Nr 13. Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 309/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 278/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2009. Zobacz>>>

Uchwała Nr 102/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/408/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2010. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2a.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2b.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 3.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 4.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 5.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 6.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 7.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 8.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 9.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 10.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 11.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 12.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 13.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 14.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 15.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 16.  Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.  Zobacz>>>

Uchwała Nr 302/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkwoej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 126/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr 257/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2010 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Zobacz>>>

Uchwała Nr 349/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 350/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/25/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zobacz>>>

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- Załącznik Nr 2. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/26/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011. Zobacz>>> 

Uchwała Nr 79/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr 80/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 160/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.438.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.439.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2012. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.77.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zoboacz>>

Uchwała Nr Ci.141.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.418.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.419.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2013. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.79.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.80.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.90.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.91.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.144.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.403.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.404.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>

Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2014. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.142.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.369.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.370.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2015. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.68.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci. 144.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przesłanym przez burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdania z wykonania budzetu za 2014r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.252.2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.380.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.381.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.146.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.
Zobacz >>>

Uchwała Nr Ci.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pultusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz >>>

Uchwała Nr 366.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zdnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.403.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zdnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.404.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pultusk projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Zobacz >>>

Załączniki

uchw_141 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.78_2 (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0136_VI (990.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_rio_projekt_wpf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0235_VI (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_79 (722.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw80 (439.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio90 (706.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.77_3 (324.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.77_3 (324.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.438_1 (397.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.439_4 (535.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0137_VI (899.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_rio_projekt_budzet (872.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0234_VI (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_80 (523.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw79 (530.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio91 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw28_tekst.pdf (157.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw28_zalaczniki.pdf (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uch_183.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1.pdf (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2.pdf (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3.pdf (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3a.pdf (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4.pdf (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7.pdf (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8.pdf (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9.pdf (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_10.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_11.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_12.pdf (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_13.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza.xls (25.5kB) Zapisz dokument  
opinia_rio.doc (712kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia_2008.pdf (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw307v.pdf (909.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia2008.pdf (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_v.pdf (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_1.pdf (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2.pdf (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2a.pdf (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2b.pdf (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_3.pdf (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_4.pdf (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_5.pdf (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_6.pdf (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_7.pdf (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_8.pdf (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_9.pdf (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_10.pdf (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_11.pdf (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_12.pdf (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_13.pdf (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_14.pdf (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_15.pdf (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_16.pdf (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_prognoza_dlugu.pdf (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_07_opinia_rio.pdf (596.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia2009.pdf (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia_pol_2010.pdf (476.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_02_rio_projekt_deficytu.pdf (436.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_01_rio_projekt_budzetu.pdf (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi.pdf (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi_zal1_wpf_po_autopoprawce.pdf (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_po_autopoprawce.pdf (290.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0026_vi.pdf (342.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-ci-144 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-78 (454.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0320_VI (8.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0321_VI (10.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-403 (569kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-404 (713.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-142 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-202 (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-369 (541.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-370 (713.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0022-VII (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0023-VII (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-68 (431.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-Ci.144.2015 (855.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO I półrocze 2015 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO- projekt WPF (610.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO- uchwała budżetowa na 2016 r. (688.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci. 146.2016 - opinia RIO z wykonania budżetu za 2015 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.365.2016 (627.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.366.2016 (899.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.403.2017 (555.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.404.2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Łuczak
Data wprowadzenia:2011-06-02 13:50:10
Opublikował:Beata Łuczak
Data publikacji:2011-06-02 13:50:10
Ostatnia zmiana:2017-12-13 09:54:36
Ilość wyświetleń:7964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij