Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Budżet Gminy

 

Uchwała Nr III/28/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2006 r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2007r. Zobacz>>> 

Załączniki - Zobacz>>>  

 

Uchwała Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2008. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- załącznik Nr 2. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3. Zobacz>>>

- załącznik Nr 3a. Zobacz>>>

- załącznik Nr 4. Zobacz>>>

- załącznik Nr 5. Zobacz>>>

- załącznik Nr 6. Zobacz>>>

- załącznik Nr 7. Zobacz>>>

- załącznik Nr 8. Zobacz>>>

- załącznik Nr 9. Zobacz>>>

- załącznik Nr 10. Zobacz>>>

- załącznik Nr 11. Zobacz>>>

- załącznik Nr 12. Zobacz>>>

- załącznik Nr 13. Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne. Zobacz>>>

 

Uchwała Nr 309/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 278/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/307/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na rok 2009. Zobacz>>>

Uchwała Nr 102/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/408/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2010. Zobacz>>>

Załączniki:

- załącznik Nr 1.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2a.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 2b.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 3.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 4.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 5.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 6.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 7.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 8.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 9.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 10.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 11.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 12.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 13.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 14.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 15.  Zobacz>>>

- załącznik Nr 16.  Zobacz>>>

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.  Zobacz>>>

Uchwała Nr 302/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkwoej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozie kształtowania się długu Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr 126/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr 257/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2010 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Zobacz>>>

Uchwała Nr 349/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 350/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/25/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zobacz>>>

Załączniki:

- Załącznik Nr 1. Zobacz>>>

- Załącznik Nr 2. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/26/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2011 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011. Zobacz>>> 

Uchwała Nr 79/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr 80/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr 160/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.438.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.439.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2012. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.77.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zoboacz>>

Uchwała Nr Ci.141.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.418.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.419.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2013. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.79.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.80.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.90.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.91.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.144.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.403.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.404.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>

Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2014. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.78.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.142.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.369.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.370.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. - uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2015. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci.68.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Zobacz>>>

Uchwała Nr Ci. 144.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przesłanym przez burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdania z wykonania budzetu za 2014r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.252.2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.380.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej. Zobacz>>>

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.381.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Zobacz>>>

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.146.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pułtusk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.
Zobacz >>>

Uchwała Nr Ci.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedlożonym przez Burmistrza Miasta Pultusk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Zobacz >>>

Uchwała Nr 366.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zdnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwaly budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
Zobacz>>>

Załączniki

uchw_141 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.78_2 (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0136_VI (990.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_rio_projekt_wpf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0235_VI (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_79 (722.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw80 (439.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio90 (706.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.77_3 (324.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.77_3 (324.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.438_1 (397.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ci.439_4 (535.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0137_VI (899.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_rio_projekt_budzet (872.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0234_VI (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_80 (523.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw79 (530.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio91 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw28_tekst.pdf (157.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw28_zalaczniki.pdf (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uch_183.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1.pdf (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2.pdf (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3.pdf (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3a.pdf (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4.pdf (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7.pdf (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8.pdf (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9.pdf (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_10.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_11.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_12.pdf (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_13.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza.xls (25.5kB) Zapisz dokument  
opinia_rio.doc (712kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia_2008.pdf (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw307v.pdf (909.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia2008.pdf (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_v.pdf (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_1.pdf (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2.pdf (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2a.pdf (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_2b.pdf (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_3.pdf (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_4.pdf (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_5.pdf (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_6.pdf (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_7.pdf (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_8.pdf (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_9.pdf (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_10.pdf (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_11.pdf (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_12.pdf (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_13.pdf (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_14.pdf (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_15.pdf (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_16.pdf (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_408_zal_prognoza_dlugu.pdf (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_07_opinia_rio.pdf (596.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia2009.pdf (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia_pol_2010.pdf (476.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_02_rio_projekt_deficytu.pdf (436.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pkt_01_rio_projekt_budzetu.pdf (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi.pdf (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi_zal1_wpf_po_autopoprawce.pdf (102.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0025_vi_zal2_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_po_autopoprawce.pdf (290.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0026_vi.pdf (342.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rio.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-ci-144 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-78 (454.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0320_VI (8.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw_0321_VI (10.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-403 (569kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-404 (713.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-142 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-rio-202 (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-369 (541.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-370 (713.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0022-VII (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0023-VII (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-68 (431.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO-Ci.144.2015 (855.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO I półrocze 2015 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO- projekt WPF (610.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opinia RIO- uchwała budżetowa na 2016 r. (688.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci. 146.2016 - opinia RIO z wykonania budżetu za 2015 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.365.2016 (627.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr Ci.366.2016 (899.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Łuczak
Data wprowadzenia:2011-06-02 13:50:10
Opublikował:Beata Łuczak
Data publikacji:2011-06-02 13:50:10
Ostatnia zmiana:2016-12-14 09:43:58
Ilość wyświetleń:5400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij