Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

2007

Konkursy w 2007 r.

 

1. O głoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>> 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>
 

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. gminnego centrum informacji w   Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: ds. gminnego centrum informacji w Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

3.  Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtus ku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: ds. ochrony środowiska i przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

4.  Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu   w   Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>
 

5. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. Podinspektor - St. inspektor ds. administracyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku Zobacz>>>

Regulamin naboru kandydatów Zobacz>>>

Wybór kandydata Zobacz>>>

 

6. O głoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:   kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze:   kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

7. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. obsługi administracji sieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

8. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:   kierownik Referatu Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Zobacz>>>

 

9. O głoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:   kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych   w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Zobacz>>>

 

10. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjium Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy  Zobacz>>>

 

11. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Zobacz>>>


12. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy   ds.  dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz >>>


13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy  ds.  prac i rozrachunków  publiczno - prawnych  w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

14. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. informacji turystycznej   w Samodzielnym Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku . Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>
 Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

15 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. poboru opłat lokalnych w referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>
Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>   

Informacja o wyniku naboru Zobacz >>>

16. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>
Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>  

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


17.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków lokalnych w referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz >>>

 

18. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. BHP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru zobacz>>>


19. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. gminnego centrum informacji w   Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

20. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. obsługi burmistrza i jednostek pomocniczych gminy w Samodzielnym Referacie Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne  Zobacz >>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 
21. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny  (a) księgowy (a) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


22.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

23 . Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

Załączniki

ogloszenie-obsluga_administracyjna.doc (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-obsluga_administracyjna.doc (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-obsluga_administracyjna.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-gci.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-gci.doc (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-gci.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-ochrona_srodowiska.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-ochrona_srodowiska.doc (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-ochrona_srodowiska.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-sekretariat.doc (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-obsluga_sekretariatu.doc (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-obsluga_sekretariatu.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze.doc (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin_konkursu_na_wolne_stanowiska_urzednicze1.doc (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wybor_kandydata.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-kierownik-rg.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy.rtf (13.4kB) Zapisz dokument  
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-kierownikrg.doc (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-kierownik_rg.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborzemops.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lk_mops_admin.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wk_mops_admin.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-kierownik_ref_budzetu.doc (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-kierownik_referatu_budzetu.doc (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_naboru_na_kierownika_budzetu.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-kierownik_ref_podatkow.doc (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formaln-kierownik_ref_podatkow.doc (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_naboru_na_kierownika_podatkow.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
gimnazjum_nr_1.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_pg_nr1.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szkola_podstawowa_w_plocochowie.doc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_przemiarowo.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._dowodow_osobistych.doc (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-dowody_osobiste.doc (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds._dowodow_osobistych10-12-07.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-nabor_ds._plac.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-ds_plac.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds.plac.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-ds_inform.pdf (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymag_formalne-ds_informacji_turystycznej.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-gci.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-_informacja_turystyczna.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._poboru_oplat_lokalnych.doc (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._poboru_oplat_lokalnych.doc (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne-ds.oplat_lokalnych.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds.poboru_oplat_lokalnych.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._inwestycji.doc (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne-ds.inwestycji.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds._inwestycji.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._wymiaru_podatkow_lokalnych.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne-ds.wymiaru_podatkow.doc (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds.wymiaru_podatkow_lokalnych.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mops_bhp.doc (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kandydaci_bhp.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wybor_kandydata_bhp.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-gci_do_bipu.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz_osob_speln_wymogi_formalne-gci.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-gci.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze_-_ds._obslugi_burmistrza_do_bipu.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz_osob_speln_wymogi_formalne-obsluga_burmistrza.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-_ds_obslugi_burmistrza.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor_mos_i_r_w_pultusku_oglasza_nabor.doc (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne_ksiegowa.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_konkursu_na_gl._ksiegowa.doc (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds.rolnictwa_i_lesnictwa.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_dot._konkursu-ds._rolnictwa_i_lesnictwa.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds._gospodarki_nieruchomosciami.doc (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz_osob_speln_wymogi_formalne-gospodarka_nieruchomosciami.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds._gospodarki_nieruchomosciami.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-10-11 12:30:45
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-10-11 12:30:45
Ostatnia zmiana:2010-10-11 12:30:45
Ilość wyświetleń:3060

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij