Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

2008

Zarządzenie Nr 194/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pułtusku". Zobacz>>>


Konkursy w 2008 r.


18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi burmistrza i jednostek pomocniczych gminy w Samodzielnym Referacie Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>

Kwestionariusz osobowy  Zobacz>>>

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru  Zobacz>>>

17. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: kierownik Samodzielnego Referatu Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

 Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>
 Informacja o wyniku naboru Zobacz>>> 

16. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa(y) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>  

  Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>
Informacja o wyniku naboru Zobacz>>
 

15. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik straży miejskiej w Komendzie Straży Miejskiej w Pułtusku Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>
  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>

14. Ogłoszenie o naborze  kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz >>>
Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>
Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>
 

13. Ogłoszenie o naborze  kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. internetowego serwisu informacyjnego w Samodzielnym Referacie Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>
 

12. Ogłoszenie o naborze  kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. rejestracji stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku  Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>
Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na  stanowisko urzędnicze strażnik straży miejskiej Zobacz>>>
Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  
Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>  


 

10 . Ogłoszenie o naborze kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku Zobacz>>>
Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

9  . Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny  (a) księgowy (a) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>  

8. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

7. Dyrektor MOS i R w Pułtusku ogłasza nabór na wolne kierownicze   stanowisko urzędnicze   Kierownik Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

  Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


 

6. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. księgowości w Referacie Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

 

  5. Dyrektor MOS i R w Pułtusku ogłasza nabór na wolne kierownicze   stanowisko urzędnicze   Kierownik Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

  Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>  

 Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


 

4. Dyrektor MOS i R w Pułtusku ogłasza nabór na wolne kierownicze   stanowisko urzędnicze Główny (a) Księgowy (a) Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

  Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>

 

3. Dyrektor MOS i R w Pułtusku ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. kadr i płac Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


 

2. Dyrektor MOS i R w Pułtusku ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze Księgowy (a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku Zobacz>>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>


 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pułtusku   Zobacz >>>

Kwestionariusz osobowy Zobacz>>>   

  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Zobacz>>>

  Informacja o wyniku naboru Zobacz>>>

Załączniki

zarz194.pdf (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-obsluga_burmistrza_w_br.doc (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz_osob_speln_wymogi_formalne-obsluga_burmistrzaii.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_br.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze_-_kierownikbr.doc (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne-kierownik_ref_biuro_rady.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_naboru-kierownik_br.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_ksiegowej_2008.doc (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wymagania_formalne_ksiegowa_mosir.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_ksiegowa.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o__naborze-straz1-10-08.pdf (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymagania_formalne-straznik_strazy_miejskiej.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-_straznik_strazy_miejskiej.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze_ds__obslugi__prawnej.pdf (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymagania_formalne-ds_obslugi_prawnej.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-ds_obslugi_prawnej.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze_ds__internet_serwisu_informacyjnego.pdf (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymogi_formalne-ds_internetowego_serwisu_informacyjnego.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-ds_internetowego_serwisu_informacyjnego.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_ds_rejestracji_stanu_cywilnego.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymagania_formalne-ds._rejestracji_stanu_cywilnego.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds_rejestracji_stanu_cywilnego.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie__o__naborze_straznik__strazy_miejskiej.doc (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_dot_naboru-straznik_strazy_miejskiej.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds_audytu_wewnetrznego.doc (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru-ds_audytu_wew.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor_mos_i_r_w_pultusku_oglasza_nabor_2008.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
glowny_ksiegowy_wynik_formalny-1.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_ksiegowar_2008.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_zamowienia_publiczne.doc (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds.rolnictwa_i_lesnictwa.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds.rolnictwa_i_lesnictwa.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds.rolnictwa_i_lesnictwa.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_speln_wymagania_formalne-ds._zamowien_publ.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wyniku_naboru_-zamowienia_publiczne.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_na_kierownika_plywaln_2i.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kierownik_plywalni_wynik_formalny.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_kierownik_plywalnia.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_kierownik_plywalnia.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze_-_ds.ksiegowosci.doc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz_osob_speln_wymogi_formalne-ds_ksiegowosci.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_naboru-ds_ksiegowosci.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_na_kierownika_plywalni.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_kierownik_plywalni.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_kierownik_plywalni.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor_mos_i_r_w_pultusku_oglasza_nabor-poprawiony.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_dot._glowny_ksiegowy.doc (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_specjalisty_ds._kadr_i_plac_1.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_kadry_place_mosirdy_osobiste.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_kadry_place.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_ksiegowej_1.doc (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_ksiegowy_mosir.doc (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_ksiegowar.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_o_naborze-ds.rolnictwa_i_lesnictwa-ii.doc (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formaln-rolnictwo.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_naboru-rolnictwo.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Pastewka
Data wprowadzenia:2011-02-11 13:15:39
Opublikował:Dominik Pastewka
Data publikacji:2011-02-11 13:15:39
Ostatnia zmiana:2011-02-11 13:15:39
Ilość wyświetleń:2638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij