Wojciech Gregorczyk   Burmistrz Miasta Pułtusk
kontakt tel. 23 692 03 91
e-mail: burmistrz@pultusk.pl
 
 
BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00
wtorki w godzinach pracy Urzędu