Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lata 2002 - 2006

Zarządzenia z 2002 roku

Zarządzenie Nr 1/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zrządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopoada 2002r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 5/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 /2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miejskim. Zobacz>>>

Zarządzenie  Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miejskim. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 9/2002 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenia z 2003 roku

Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie powołania stałego zespołu kontrolnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę Domu Pogrzebowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 9/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy - w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 10/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie czasu pracy. Zobacz>>>

Przeskok w numeracji.

Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie określenia regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I półrocze 2003r.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 18/2003   Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku za 2002r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2003r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru w drodze konkursu - kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru w drodze konkursu - kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Putrzyńskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Hanny Niedbały - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Milera  - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Krupy - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa Morawskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Karkowskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie utworzenia Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów na II półrocze 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i ich wysokości dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2003r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miejskiego w Pułtusku na stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2003r. w sprawie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 września 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2003r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>>

Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> zarz52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Piekarskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>   

Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

 

Zarządzenia z 2004 roku.

Zarządzenie Nr 58/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 stycznia 2004r. zmieniające zarządzenie nr 9/2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001r. z póżn. zm. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 59/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 marca 2004r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 marca 2004r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 60a/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 61/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 62/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie odwołania Dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 64/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 65/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 66/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 kwietnia 2004r.  w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 67/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia znajdującego się w użytkowaniu Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 69/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 70/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku za 2003 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 71/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2003r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 72/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2004r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 73/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 74/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na I półrocze 2004 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 75/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 76/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania na terenie miasta i gminy Pułtusk formacji obrony cywilnej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 79/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 81/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 83/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 86/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych i ich wysokości dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 87/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miejskiego w Pułtusku na stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 88/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 89/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 90/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie ustalenia wykazu ksiąg rachunkowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 91/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na II półrocze 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 94/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego na tetrenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 98/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.   Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 100/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 101/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 102/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 104/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zakładowych formacji obrony cywilnej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 105/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 106/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania komisji ds. obmiaru lokali mieszkalnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 110/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 111/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 112/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 113/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicach Staszica, Kotlarska, Al. Polonii i na zapleczu Świętojańskiej w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicach na "Osiedlu Nowaka " w Pułtusku." Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

 

Zarządzenia z 2005r.

Zarządzenie Nr 123/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia otwartego konkursu pn: "Dożywianie dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 124/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 125/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 126/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 127/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 128/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzamianacyjnej dla Marzeny Miętkiewicz -nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 129/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Remont świetlicy i klasy zerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bobach". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 131/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 132/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 133/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zobacz>>>    

Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 136/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozadania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 137/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 138/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2004. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 139/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2005r. w sprawie powołania komisji ds. obmiaru lokali mieszkalnych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 140/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2004r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 141/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 142/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 143/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 144/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 146/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 147/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Malik - Malickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 148/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 149/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 150/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 151/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w  ulicach na "Osiedlu Nowaka" w Pułtusku - roboty drogowe". Zobacz>.

Zarządzenie Nr 152/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 153/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 154/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia inkasentów. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 155/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji nadzorującej przebieg "Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim w latach 2003 - 2006 w gminie Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 156/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej we wsi Kleszewo - Olszak". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 157/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec, gm. Pułtusk - przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 618 do wsi Grabówiec w km (0+080: 1+327)". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 158/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 159/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 160/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Kwiatkowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 161/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Dąbrowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopiewń nauczyciela mianowanego. Zobacz>>.

Zarządzenie Nr 162/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Teresy Żołnierzak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 163/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Kowalewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Milczarczyk, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 165/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Majewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Żołnierzak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrz Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>.

Zarządzanie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r . w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005rok.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na przeprowadzenie emisji programu obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Archackiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Łukasza Miłoszewskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 lipca 2005r . w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agaty Śniegockiej - Zawadzkiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 173/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 lipca 2005r . w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 175/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Archackiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 176/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzania o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Łukasza Miłoszewskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 177/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. "Budowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 182/2005 Burmsitrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 183/2005  Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru  dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec - Stara Wieś w km 0+000- 1+110 i Grabówiec - Nowiny 0+000- 1+540". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 186/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarzadzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Remont Ratusza w Pułtusku". Zobacz>>

Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "wykonanaie oświetlenia zewnętrznego Bazyliki w Pułtusku - część I instalacja". Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2005r . w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 września 2005r . w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 192/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Pułtuska z dnia 28 września 2005r . w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskiem w Pułtusku i procedury jego aktualizacji.  Zobacz >>>

Zarządzenie Nr 194/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pułtusku". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 195/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 196/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2005r . w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. wprowadzonego zarządzeniem nr 168/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 198/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: "Wykonanie oświetlenia zewnętrznego Bazyliki w Pułtusku, osprzęt" zgodnie z umową Nr RG-342-271/05. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 199/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2005r . w sprawie odwołania Zastęcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 200/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 pażdziernika 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 201/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 203/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 204/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2005r . w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 205/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 listopada 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 206/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2005r . w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 207/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 208/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie utworzenia Katalogu Gminy Pułtusk i wprowadzenie obowiązku jego stosowania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 209/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 210/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Karasiewicz, nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenia Nr 211/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marty Myszor, nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 212/2005 Burmistrz Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 213/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 214/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 października 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 215/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 216/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie. zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 217/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r . w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 219/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 221/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 grudnia 2005r . zmieniające zarządzenie Nr 215/05 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24.11.2005r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 222/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 155 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20.06.2005r. w sprawie powołania komisji nadzorującej przebieg "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim w latach 2003-2006 w gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 223/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Modernizacja terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnzajum Nr 3 w Pułtusku - Etap II". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 224/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 grudnia 2005r . zmieniające zarządzenie nr 213/05 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24. 11.2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 225/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn.: "Budowa kanlizacji sanitarnej z przyłączami Pułtusk - Popławy, zadanie I do Szpitala w budowie". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 226/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 227/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2005r.   w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn. „Roboty budowlane modernizacji terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku”. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 228/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla zadania pn: Budowa oświetlenia na terenie miasat i Gminy Pułtusk". Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 229/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew. Zoabcz>>>

Zarządzenie Nr 230/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 231/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie przyjęcia i stosowania procedury dotyczącej przygotowania i rozpropagowania informatora budżetowego w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 232/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie stworzenia "Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalnosci. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 233/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie uruchomienia samorządowego serwisu informacyjnego. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 234/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie: wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 236/2005 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania przez urzędników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>   

 Zarządzenia z 2006 roku

Zarządzenie Nr 237/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 238/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Kaźmierczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 239/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 240/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 241/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2006r . w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 242/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 lutego 2006r . w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 243/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2006r . w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za 2005 rok. Zobacz>>

Zarządzenie Nr 244/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r . w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2005r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 245/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdnia finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2005 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 246/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2006r . w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 247/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 248/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 marca 2006r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanaia budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 249/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 marca 2006r . w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania ofert na zadania zlecone przez Gminę Pułtusk do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 250/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 251/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Budżetu Gminy Pułtusk na 2006r.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 252/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 kwietnia 2006r.  w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 253/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 254/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budzecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 255/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 256/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie utworzenia kont użytkowników dla jednostek organizacyjnych gminy Pułtusk w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku – www.umpultusk.bip.org.pl . Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 257/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia poddomen domeny pultusk.pl jednostkom organizacyjnym gminy Pułtusk. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 258/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przatargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 259/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>>

Zarządzenie Nr 260/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 261/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 262/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

  Zarządzenie Nr 263/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Pułtusk w powiatowych ćwieczeniach Zespołu ds. Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku i Akademii Obrony Narodowej pod kryptonimem "PIERŚCIEŃ 2006" Zobacz >>> 

Zarządzenie Nr 264/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji odbioru dla zadania pn. "Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej "Szlak Pełty" wyposażenie centrum wsi w tablice informacyjne". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru roboty związanej z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej  na działce 189/2 przy ul. Piotra Skargi 12 w Pułtusku , objetej umową nr GGA 342-1/2/06.Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 266/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 267/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 268/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki Bąk , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 269/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Roze, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 270/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Kamińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 271/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Łach, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 272/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Roberta Piątkowskiego , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 273/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. zmianiająca zarzadzenie nr 252/06 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 274/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 275/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 276/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 277/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu Terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 278/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 279/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 280/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>

Zarządzenie nr 281/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 282/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 283/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 284/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dn1ia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego i zasilania energetycznego pompowni fontanny”. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 285/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji Odbioru dla zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego i zasilania energetycznego terenu targowiska przy ul. Wyszkowskiej w Pułtusku”. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 286/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia  2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 287/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 288/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej . Zobacz>>>

Zarządzenie nr 289/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w składzie komisji konkursowej. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 290/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 291/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia  2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 292/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniająca zarządzenie nr 283/06 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 293/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 294/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ulicy 17 Sierpnia 14 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 295/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 września 2006r. w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 294/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 września 2006r. w sprawie powołania komisji odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk  przy ul. 17 Sierpnia w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 296/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie nr 297/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 września 2006r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych gminy Pułtusk pełnionych na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy Pułtusk w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 298/200 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>> 

Zarządzenie Nr 299/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 300/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 września 2006r. w sprawie przygotowania do realizacji na terenie gminy Pułtusk zadań operacyjnych wykonywanych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 301/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk przeprowadzanych przez Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Otłowskiej , nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 303/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 października 2006r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 304/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 października 2006r. w sprawie zmian w zarządzeniu nr 301/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk przeprowadzanych przez Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 305/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 306/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 307/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 października 2006r. w sprawie  zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 308/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2006r. w sprawie  powołania Komisji do przekazania w zarządzenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pułtusk poł. w Pułtusku przy ul. Kościuszki 183. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 309/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 310/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 311/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 312/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 313/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie . Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 314/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 315/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 316/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopad 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 317/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 listopad 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należącej do Wspólnoty Gruntowej „Rybitew” poł. w obrębie 5 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 318/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 listopad 2006r. w sprawiezmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 319/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 listopada 2006 w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy. Zobacz >>>

 

 

Załączniki

zarzadzenienr1.pdf (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz2rok02.pdf (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenienr3.pdf (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz4rok02.pdf (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie5.pdf (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie6.pdf (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzen7.pdf (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzeni8.pdf (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzeni9.pdf (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz1.pdf (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz2.pdf (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz3.pdf (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz4.pdf (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz5.pdf (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz6.pdf (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz7.pdf (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz8.pdf (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz9.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz10.pdf (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz11.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz15.pdf (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz16.pdf (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz20.pdf (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz21.pdf (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz22.pdf (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz23.pdf (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz24.pdf (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz25.pdf (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz26.pdf (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz27.pdf (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz28.pdf (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz29a.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz30.pdf (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz31ab.pdf (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz32a.pdf (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz33.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz34.pdf (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin_czerwiec_2003.pdf (108.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz36.pdf (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz37.pdf (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzeni38.pdf (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzen39.pdf (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzeni40.pdf (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz51.pdf (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz52.pdf (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budzet2004.pdf (396.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz57.pdf (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz55.pdf (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz56.pdf (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz57.pdf (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz58.pdf (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz59.pdf (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_060_iv.pdf (8.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz60a.pdf (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie61.pdf (460.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz62.pdf (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz63.pdf (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz64.pdf (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz65.pdf (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz66.pdf (144.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz68.pdf (190.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz692.pdf (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz70.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz711.pdf (495.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz72.pdf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz73.pdf (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz74.pdf (361kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz75.pdf (205.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz76.pdf (459.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz722.pdf (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz78.pdf (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz79.pdf (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz80.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz81.pdf (352.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz82.pdf (164.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz83.pdf (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz84.pdf (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie2004.pdf (266.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz863.pdf (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz87.pdf (325.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz88a.pdf (164.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz89.pdf (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz90.pdf (345.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz91.pdf (334.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zazrz92.pdf (167.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz93.pdf (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz94.pdf (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz95a.pdf (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz96.pdf (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz97.pdf (177.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz98.pdf (487.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz99.pdf (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz100.pdf (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz101.pdf (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz102.pdf (147.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz103.pdf (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz104.pdf (232kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz105.pdf (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz106.pdf (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz107.pdf (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz108.pdf (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz109.pdf (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz110.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz111.pdf (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz112.pdf (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz113.pdf (181.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz114.pdf (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz115.pdf (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz116.pdf (165.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz117.pdf (553.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz118.pdf (186.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz119.pdf (434.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz120.pdf (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz121.pdf (170.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz122.pdf (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz123.pdf (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz124.pdf (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz125.pdf (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz126.pdf (303.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz127.jpg (312.2kB) Zapisz dokument  
zarz128.pdf (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz129a.pdf (112.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz130.pdf (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz131.pdf (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz132.pdf (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz133.pdf (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz134.pdf (179.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz135.pdf (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz136.pdf (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz137.pdf (519kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz138.pdf (508.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz139.pdf (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie.pdf (594.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz141.pdf (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz142.pdf (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz143.pdf (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz144.pdf (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz145.pdf (171.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz146.pdf (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz147.pdf (110.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz148.pdf (188.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz149.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz150.pdf (474.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz152.pdf (302.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz152a.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz153.pdf (636kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz154.pdf (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz155.jpg (197.2kB) Zapisz dokument  
fffff.pdf (681.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz157.pdf (316.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz158.pdf (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz159.pdf (960.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz160.pdf (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz161.pdf (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz162.pdf (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz163.pdf (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz164.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz165.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz166.pdf (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz167.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz168.pdf (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz169.pdf (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz170.pdf (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz171.pdf (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz172.pdf (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
za173.pdf (387.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz174.pdf (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz175.pdf (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz176.pdf (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz177.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz179.pdf (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz180.pdf (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz181.pdf (797.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz182.pdf (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadz184.pdf (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz185.pdf (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz186.pdf (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie187.pdf (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz214.pdf (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz189.pdf (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz190.pdf (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzinform.pdf (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz192.pdf (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz193.pdf (145.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz194.pdf (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz195.pdf (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz196.pdf (226kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz199.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz200.pdf (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz201.pdf (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz202.pdf (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz203.pdf (84.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz205.pdf (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budzet2006.pdf (538.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz207.pdf (147.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz208.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz209.pdf (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz210.pdf (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz211.pdf (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz212.pdf (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz213.pdf (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz214.pdf (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz215.pdf (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz217.pdf (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kodekspostepowania.pdf (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz221.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie_nr_222.pdf (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz223.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz2252.pdf (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz226.pdf (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadz225.pdf (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz228.pdf (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz228.pdf (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz229.pdf (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz230.pdf (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz231.pdf (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz232.pdf (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz233.pdf (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz234.pdf (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz236.pdf (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz237.pdf (241.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz239.pdf (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz241.pdf (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz242.pdf (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz243.pdf (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz244.pdf (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz245.pdf (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz246.pdf (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz247.pdf (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie_2005.pdf (937.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz249.pdf (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz250.pdf (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz251.pdf (259.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz252.pdf (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz253.pdf (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz255.pdf (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz256.pdf (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz256.pdf (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz257.pdf (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz258.pdf (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz259.pdf (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz260.pdf (152.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz261.pdf (152.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz262.pdf (146.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz263.pdf (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz264.pdf (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz266.pdf (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie_nr_267.pdf (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz268.pdf (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz269.pdf (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz270.pdf (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz271.pdf (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz272.pdf (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz273.pdf (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz274.pdf (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz275.pdf (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz276.pdf (254.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_277.pdf (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz278.pdf (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz279.pdf (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz280.pdf (153.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz281.pdf (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz282.pdf (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz284.pdf (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz286.pdf (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz2781.pdf (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz288.pdf (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz291.pdf (156.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz292.pdf (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz293.pdf (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz296.pdf (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz297.pdf (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz2988.pdf (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz299.pdf (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz300.pdf (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz301.pdf (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz302.pdf (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_303.pdf (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz304.pdf (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_305.pdf (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz306.pdf (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz307.pdf (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz308.pdf (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz309.pdf (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarza310.pdf (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_311.pdf (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz312.pdf (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz313.pdf (159kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_315.pdf (155.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz319.pdf (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Łuczak
Data wprowadzenia:2011-05-16 12:49:10
Opublikował:Beata Łuczak
Data publikacji:2011-05-16 12:49:10
Ostatnia zmiana:2011-05-16 12:49:10
Ilość wyświetleń:5273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij