Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2006 - 2010

Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk V kadencji

 

Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2006 r.  w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zobacz>>>    

Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6a/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 6b/2006 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ul. 17 Stycznia 14 w Pułtusku, objętej umową Nr GGA.342-1/61/06.  Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>    Schemat organizacyjny.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 stycznia 2007 r . w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r . w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Pułtusku, objętej umową Nr GGA.342/1-95/06. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 marca 2007 r . w sprawie wyboru form przeprowadzenia konsultacji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk dotyczących zmiany granic Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>> Wzór oferty. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Część opisowa. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 40/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2007. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 11 czerwca 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pułtusku zarządzonych na dzień 11 czerwca 2007r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru roboty związanej z wykonaniem robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pułtusk we wsi Płocochowo, Gmina Pułtusk, objętej umową Nr GGA. 342/1-16/07.  Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r . w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r . w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 5. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Pułtusk udziału wynoszącego ½ części we własności nieruchomości położonej przy ul. Zaułek 1 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Gminy Pułtusk w powiatowych ćwiczeniach prowadzonych pod kryptonimem "NAREW 2007".  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r . w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Pułtusk - Popławy. Zobacz>>>

Zarządzenie 73/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie odwołania Elizy Wojtaszek ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, Gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 sierpnia 2007 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 26 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 86/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 87/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 91/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 93/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 września 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2001 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 sierpnia 2001 r. z późn. zm. w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 95/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 września 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 września 2007 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2007 r . w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 98/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 września 2007 r . w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 99/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 października 2007r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatem są mieszkańcy wsi Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 100/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa Pana Artura Pomieszcz w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 101/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pułtusku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 103/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 października 2007 r . w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych Nr 12, 13 i 16 w Pułtusku. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 104/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 12, 13 i 16 w Pułtusku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 105/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 106/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania komisji. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 107/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych. Zobacz>>>   

Zarządzenie Nr 108/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 października 2007 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 109/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 112/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 113/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 114/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 115/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 116/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 118/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 119/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania specjalisty ds. ekoenergetyki w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 121/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 122/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 123/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 124/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 125/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Lipniki Nowe. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2008 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds rozpatrywania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 172/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 173/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień od opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych oraz upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Pułtusk do udzielania zwolnień. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 175/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 176/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej znajdującego się we właściwych jednostkach organizacyjnych, według stanu na dzień 31 października 2008 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 177/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 180/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 181/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 182/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 183/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 października 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 185/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 186/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 187/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania wniosków na programy profilaktyczne realizowane w 2009 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez jednostki budżetowe Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 188/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 189/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 190/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. Zobacz>>>

Nr 191/2008 - numer niewykorzystany.

Zarządzenie Nr 192/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 193/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 194/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 195/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 196/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 197/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 199/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 201/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 202/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 203/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 204/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 205/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 206/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 207/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 208/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 218/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 220/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 221/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. Zobacz>>>  

Zarządzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 228/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 229/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zorganizowania gminnych ćwiczeń obronnych prowadzonych pod kryptonimem "Pułtusk 2009" w ramach powiatowych ćwiczeń organów gmin, służb, inspekcji i straży oraz zespołów zarządzania kryzysowego, prowadzonych pod kryptonimem "Pierścień 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato 2009". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Pułtusku w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 247/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 249/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Z arządzenie Nr 254/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 255/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 257/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 260/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk 20 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2009 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 261/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 262/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 263/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 264/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 265/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 266/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 267/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 268/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 269/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 270/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 271/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ponikiew, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 272/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 273/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 274/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 275/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 276/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 277/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 278/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 279/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 280/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 281/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 282/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 283/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 284/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 285/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 286/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 287/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 288/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 289/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 290/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 291/2009 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 stycznia 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 292/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 294/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 295/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 296/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 297/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 298/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 299/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 300/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 301/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pułtusku za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 303/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 304/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 305/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 306/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 307/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 308/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2010 r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 - 2012 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2012. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 309/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 310/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 311/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 312/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 315/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 316/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki paliatywno - hospicyjnej w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 317/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 318/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 319/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 320/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 314/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 321/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego oraz procedur audytu wewnętrznego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 323/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmian kwot wydatków, które podlegają zmianie w planach finansowych jednostek. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 325/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 326/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 327/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 328/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert na realizację zadań w zakresie opieki paliatywno - hospicyjnej w 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 331/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 332/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru i dofinansowania ofert. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 333/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian kwot wydatków, które podlegają zmianie w planach finansowych jednostek. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 334/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 335/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 336/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 337/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 322/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 338/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przemiarowie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 339/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 340/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 342/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 343/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 344/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kresytu długoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 346/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 347/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 348/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pułtusk za I półrocze 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 349/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk". Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 351/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 352/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej znajdującego się we właściwych jednostkach organizacyjnych, wg stanu na dzień 30 października 2010 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 353/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 354/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 355/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 356/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 358/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 359/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 360/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 361/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołaniu komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 362/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 363/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 364/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 364a/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 365/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 366/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 367/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 368/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 369/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 370/2010 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Załączniki

zarrz_1v.pdf (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarza2.pdf (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz3v.pdf (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz4v.pdf (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz22.doc (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz6v.pdf (339.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz6av.pdf (174.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz6bv.pdf (263.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz7-07.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz8v.pdf (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz9v.pdf (377.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarza10v.pdf (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz11v.pdf (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz12v.pdf (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin_urzedu_miejskiego_17.01.2007.pdf (361.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat_organizacyj.pdf (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz17v.pdf (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz15v.pdf (106.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz16v.pdf (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz18.pdf (369.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz19v.pdf (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz20v.pdf (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz21v.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz22vv.pdf (188.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz23v.pdf (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz24v.pdf (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz25v.pdf (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz26v.pdf (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz27v.pdf (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz28v.pdf (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz29v.pdf (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz30v.pdf (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz34n.pdf (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sportowe_oferty.pdf (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz32v.pdf (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
spraowzdanie2006r.pdf (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz33v.pdf (148.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz34v.pdf (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz35v.pdf (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz36v.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz37v.pdf (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz38v.pdf (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz39v.pdf (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz40v.pdf (379.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz41v.pdf (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz42v.pdf (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz43v.pdf (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz44v.pdf (170.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz45v.pdf (381kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz46v.pdf (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz47v.pdf (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz48v.pdf (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz49v.pdf (84.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz50v.pdf (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz51v.pdf (192.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_52vv.pdf (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz53v.pdf (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz54v.pdf (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz55v.pdf (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz56v.pdf (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz57v.pdf (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz58vv.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz58v.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz60v.pdf (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz61v.pdf (383.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz62v.pdf (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz63v.pdf (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz64v.pdf (147.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz65v.pdf (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz66v..pdf (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz67v.pdf (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz68v.pdf (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz69v.pdf (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz70v.pdf (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz71v.pdf (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz72v.pdf (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz73v.pdf (378.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz74v.pdf (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz75v.pdf (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_76.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_77.pdf (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_78.pdf (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz79v.pdf (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz80v.pdf (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz81v.pdf (344.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz82v.pdf (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz83v.pdf (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz84v.pdf (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz85v.pdf (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz86v.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_87v.pdf (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz88v.pdf (1020.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_89v.pdf (150.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz90v.pdf (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz91v.pdf (397.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz92v.pdf (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz93v.pdf (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz94vv.pdf (106.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz95v.pdf (209.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz96vv.pdf (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz97v.pdf (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz98v.pdf (405.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz57v.pdf (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz100v.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz101v.pdf (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz102v.pdf (198.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz103v.pdf (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz104v.pdf (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz105v.pdf (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz106v.pdf (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz107v.pdf (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz108vv.pdf (231.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz109v.pdf (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_110.pdf (177.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_111.pdf (564.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz112v.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_113.pdf (209.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_114.pdf (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_115.pdf (415kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_116.pdf (171.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz117v.pdf (211.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz118v.pdf (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz119v.pdf (723.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz120v.pdf (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz121v.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz122v.pdf (14.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_123.pdf (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz124v.pdf (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz125v.pdf (413.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz126v.pdf (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_127v.pdf (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_128v.pdf (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_129v.pdf (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz130v.pdf (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz131v.pdf (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz132v.pdf (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz133v.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz134v.pdf (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz135v.pdf (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
spr2007.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz137v.pdf (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz138v.pdf (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz139v.pdf (174.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz140v.pdf (388.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz141v.pdf (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz142v.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz143v.pdf (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz144v.pdf (123.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz145v.pdf (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz146v.pdf (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz147v.pdf (125.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz148v.pdf (125.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz149v.pdf (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz150v.pdf (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz151v.pdf (240.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz152v.pdf (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz153v.pdf (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz154v.pdf (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz155v.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz156v.pdf (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz157v.pdf (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz158v.pdf (396.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz159v.pdf (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz160v.pdf (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz161_v.pdf (168.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz162_v.pdf (409.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz163v.pdf (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz164v.pdf (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz165v.pdf (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz166v.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz167v.pdf (420.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz168v.pdf (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz169v.pdf (147.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz170v.pdf (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz171v.pdf (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz172v.pdf (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz173v.pdf (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz174v.pdf (421.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz175v.pdf (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz176v.pdf (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz177v.pdf (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz178v.pdf (158.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz179v.pdf (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz180v.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz181v.pdf (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz182v.pdf (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz183v.pdf (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz184v.pdf (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz185v.pdf (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz186v.pdf (742.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz187v.pdf (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz188v.pdf (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz189v.pdf (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz190v.pdf (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz192v.pdf (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz193v.pdf (434.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz194v.pdf (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz195v.pdf (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz196v.pdf (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz197v.pdf (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz198v.pdf (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz199v.pdf (434kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz200v.pdf (383kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz201v.pdf (145.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz202v.pdf (137.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz203v.pdf (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz204v.pdf (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz205v.pdf (171.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz206v.pdf (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz207v.pdf (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz208v.pdf (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz209v.pdf (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz210v.pdf (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz211v.pdf (398kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz212v.pdf (192.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz213v.pdf (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz214v.pdf (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz215v.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz216v.pdf (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz217v.pdf (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz218v.pdf (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz219v.pdf (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz220v.pdf (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz221v.pdf (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz222v.pdf (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz223v.pdf (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz224v.pdf (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz225v.pdf (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz226v.pdf (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz227v.pdf (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz228v.pdf (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz229v.pdf (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz230v.pdf (257kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz231v.pdf (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz232v.pdf (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz233v.pdf (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz234v.pdf (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz235v.pdf (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz236v.pdf (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz237v.pdf (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz238v.pdf (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz239v.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz240v.pdf (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz241v.pdf (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz242v.pdf (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz243v.pdf (84.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz244v.pdf (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz245v.pdf (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz246v.pdf (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz247v.pdf (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz248v.pdf (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz249v.pdf (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz250v.pdf (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz251v.pdf (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz252v.pdf (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz253v.pdf (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz254v.pdf (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz255v.pdf (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz256v.pdf (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz257v.pdf (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz258v.pdf (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_259_v.pdf (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_260.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz261v.pdf (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_262_v.pdf (262.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_263_v.pdf (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_264_v.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_265_v.pdf (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_266_v.pdf (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_267_v.pdf (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_268_v.pdf (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_269_v.pdf (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_270_v.pdf (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_271_v.pdf (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_272_v.pdf (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_273_v.pdf (269.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_274_v.pdf (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_275_v.pdf (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_276_v.pdf (952kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_277_v.pdf (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_278_v.pdf (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_279_v.pdf (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_280_v.pdf (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_281_v.pdf (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_282_v.pdf (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_283_v.pdf (271.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_284_v.pdf (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_285_v.pdf (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_286_v.pdf (121.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_287_v.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_288_v.pdf (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_289_v.pdf (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_290_v.pdf (275.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_291_v.pdf (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_292_v.pdf (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_293_v.pdf (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_294_v.pdf (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_295_v.pdf (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_296_v.pdf (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_297_v.pdf (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_298_v.pdf (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_299_v.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_300_v.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_301_v.pdf (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_302_v.pdf (606.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_303_v.pdf (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_304_v.pdf (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_305_v.pdf (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_306_v.pdf (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_307_v.pdf (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_308_v.pdf (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_309_v.pdf (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_310_v.pdf (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_311_v.pdf (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_312_v.pdf (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_313_v.pdf (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_314_v.pdf (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_315_v.pdf (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_316_v.pdf (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_317_v.pdf (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_318_v.pdf (109.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_319_v.pdf (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_320_v.pdf (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_321_v.pdf (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_322_v.pdf (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_323_v.pdf (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_324_v.pdf (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_325_v.pdf (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_326_v.pdf (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_327_v.pdf (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_328_v.pdf (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_329_v.pdf (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_330_v.pdf (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_331_v.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_332_v.pdf (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_333_v.pdf (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_334_v.pdf (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_335_v.pdf (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_336_v.pdf (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_337_v.pdf (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_338_v.pdf (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_339_v.pdf (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_340_v.pdf (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_341_v.pdf (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_342_v.pdf (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_343_v.pdf (145.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_344_v.pdf (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_345_v.pdf (139.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_346_v.pdf (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_347_v.pdf (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_348_v.pdf (999.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_349_v.pdf (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_350_v.pdf (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_351_v.pdf (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_352_v.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_353_v.pdf (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_354_v.pdf (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_355_v.pdf (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_356_v.pdf (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_357_v.pdf (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_358_v.pdf (199.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_359_v.pdf (88.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_360_v.pdf (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_361_v.pdf (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_362_v.pdf (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_363_v.pdf (388.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_364_v.pdf (392.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_364a.pdf (191.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_365_v.pdf (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_366_v.pdf (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_367_v.pdf (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_368_v.pdf (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_369_v.pdf (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_370_v.pdf (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Łuczak
Data wprowadzenia:2010-12-27 09:19:18
Opublikował:Beata Łuczak
Data publikacji:2010-12-27 09:19:18
Ostatnia zmiana:2010-12-27 09:19:18
Ilość wyświetleń:5568

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij