Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Otwarte Konkursy Ofert

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 400/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014 Zobacz>>>

 

Otwarty Konurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieku paliatywno hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2014 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r. w ramach współprtacy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 30 maja 2014 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 403/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Otwarty Konkursu Ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014

Zarządzenie Nr 379/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań profilaktycznych w roku 2014 Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 401/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Pułtusk w roku 2014 Zobacz>>>

 

 

Otwarty Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r.

Zarządzenie Nr 380/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014 r. Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zarządzenie Nr 368/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r." w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego 28 kwietnia 2014 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 403/2014 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań profilaktycznych w 2014 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

______________________________________________________________

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 297/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r.

Zarządzenie Nr 273/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwitenia 2013 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań profilaktycznych w roku 2013 Zobacz>>>

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 285/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 7 maja 2013 r. do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r. odbytego w dniu 14 maja 2013 r. Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 302/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Pułtusk w roku 2013 Zobacz>>>

 

 Otwarty Konkurs Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2013 r.

Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilatycznych w 2013 r. Zobacz>>

Protokł z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 286/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dn. 7 maja 2013 r. do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złozonych w Otwartym Konkursie Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2013 roku odbytego w dniu 14 maja 2013 r. Zobacz>>>

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

Zarządzenie Nr 260/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku Zobacz>>>

Wzór oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoór sprawozdania z wykonania tego zadania Zobacz >>>__

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie na reazliację zadań publicznych w 2013 r. w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi odbytego w dniu 7 maja 2013 r. Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 295/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, krajoznastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki plaiatywno hospicyjnej, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Zobacz>>>

 

Zarządzenie Nr 296/2013 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyboru i dofiansowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 roku w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz >>>

 

______________________________________________________________________

2012 ROK

________________________________________________________________________

Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2012 roku

Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 6 września 2012 r. Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej

Zarządzeniem Nr 224/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dni. 28 września 2012 r.

do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złozonych

w Otwartym Konkursie Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2012 r.

odbytego w dniu 3 października 2012 r. Zobacz>>>

.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu opieki paliatywno - hospicyjnej

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

 i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w 2012 roku

z zakresu krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie wraz z załącznikami Zobacz>>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Zobacz>>>

Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk w sprawie wyboru

i dofinansowania ofert w konkursach na  realizację zadań publicznych w 2012 roku

w ramach współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2012 r.

- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>>

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Zobacz>>>

Protokół z Komisji Konkursowej Zobacz>>>


Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2012 r.
- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>> 

- wniosek/wzór Zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór Zobacz >>>

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Zobacz>>

Protokół z Komisji Konkursowej Zobacz>>>

 

 

____________________________________________________________________

2011 ROK

____________________________________________________________________

 


 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2011 roku

- Zarządzenie Zobacz>>>

- Regulamin Zobacz>>>


Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2011 roku
- Zarządzenie Zobacz>>>
- Regulamin Zobacz>>>
  - wniosek/wzór
zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór zobacz >>>


 

Otwarty konkurs ofert na programy profilaktyczne w 2011 roku

- zarządzenie zobacz >>>

- regulamin zobacz >>>

 

Otwarty konkurs wniosków na programy profilaktyczne w 2011 roku

- zarządzenie zobacz >>>

- regulamin zobacz >>>

- wniosek/wzór zobacz >>>

- sprawozdanie/wzór zobacz >>>

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie "Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku"

Zarządzenie i treść ogłoszenia ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie  Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie "Opieki paliatywno - hospicyjnej w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludności" w 2011 roku

Zarządzenie i treść ogłoszenia  ZOBACZ>>>

- sprawozdanie/wzór  ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złozone oferty ZOBACZ>>>

Zarządzenie w sprawie wyboru i dofinansowania ofert w konkursie Zobacz>>>

 

 

__________________________________________________________

2010 ROK

__________________________________________________________

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNO - HOSPICYJNEJ W 2010

Treść Zarządzenia Zobacz>>>

Załącznik Zobacz  >>>

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

1. KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Zobacz>>

TREŚĆ OGŁOSZENIA Zobacz>>>

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 R. Zobacz>>>

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA

KOMISJI KONKURSOWEJ   Zobacz>>>

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII NA ROK 2010 Zobacz>>>  .

Załączniki Zobacz>>>

Załączniki

zarządzenie_otwarty_konkurs_wniosków (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
krajoznawstwo (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 295 (171.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opieka (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opieka1 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 296 (425.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_1 (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Otwartego Konkursu Ofert (185.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ratownictwo (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sport1 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 174 (349.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0273_VI (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 297 (976.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół oko 2013 (526.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0379_VI (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_3 (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_oko (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sport (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ratownictwo1 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0165_VI (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0166_VI (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół (786.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół komisja konkursowa 2012 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 220 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z 3 paxdziernika 2012 r (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporzadzenie w sprawie zoru oferty sprawozdania i umowy (883.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0274_VI (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół_7_maja_2013 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół okw2013 (697.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0302_VI (499.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (783.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0380_VI (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_0394_VI (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 400 (516kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 401_2014 (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół (492.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół 2014 (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarz_403 (594.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dominik Pastewka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Pastewka
Data wprowadzenia:2012-04-18 11:39:07
Opublikował:Dominik Pastewka
Data publikacji:2012-04-18 11:42:39
Ostatnia zmiana:2014-06-13 15:24:17
Ilość wyświetleń:7549
Gmina Pułtusk
ul.Rynek 41, 06 - 100 Pułtusk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij